Berichten

Protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs geactualiseerd

Op 24 juni 2021 is het coronaprotocol voor de scholen voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs aangepast naar aanleiding van de versoepelingen per 26 juni 2021. Er zijn geen nieuwe maatregelen in opgenomen. Wat niet langer geldt, is geschrapt. De wijzigingen betreffen het volgende:• I-1 Algemene richtlijn veiligheidsrisico’s: Cohortering opgeheven. Nadruk op eventuele afwezigheid van onderwijspersoneel is verwijderd. • I-3 Fysiek contact: dubbele teksten verwijderd en in lijn met...

Digitale Onderwijsverlatersdag zet aan tot nadenken over (vitale) leven na pensioen

Mogelijkheden op een rij Hoe ziet je leven er na je pensioen uit? Wat zijn de mogelijkheden als je eerder wilt stoppen? Hoe kan een persoonlijk uitloopplan mij helpen? Hoe ga ik het gesprek aan met mijn bestuur en hoe kan ik als leidinggevende de pensioenwensen met oudere teamleden bespreken? Deze vragen stonden centraal tijdens de Onderwijsverlatersdag op 29 juni die voor het eerst digitaal gehouden werd. “Dank voor de heldere en nuttige informatie”, laten enkele deelnemers achter in...

Mondkapjes in de school Alexandra_Koch via Pixabay

Protocollen basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs aangepast vanwege versoepelingen

Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen in de persconferentie van vrijdag 18 juni jl zijn de protocollen per 23 juni 2021 aangepast. De versoepelingen gaan op 26 juni 2021 in. Er zijn geen nieuwe maatregelen in opgenomen, wat niet langer geldt is geschrapt.De voornaamste wijzigingen zijn: I - 3 Hygiënemaatregelen: verplichting persoonlijke beschermingsmiddelen opgeheven (tenzij 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd).II - 1 Aanwezigheid op school en lesaanbod: geen beperkingen...

Protocollen aangepast

Opnieuw zijn de protocollen voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs aangepast aan de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.Hieronder een overzicht van de wijzigingen. Het basisonderwijs en speciaal onderwijs:• I – 1 Algemene richtlijn RIVM: aanscherping protocol (geen nieuwe maatregelen). • I – 6 Privacy: bezwaarmogelijkheid bij gegevensdeling is uitgelicht (geen nieuwe maatregel). • IV – 3,4,5 Gezondheid:...

5e Oberonpeiling en de rapportage scholensluiting bekendgemaakt

De maandelijkse peiling van Oberon naar de impact van COVID-19 op het funderend onderwijs en de rapportages schoolsluitingen po en vo zijn op www.rijksoverheid.nl beschikbaar. De rapportages gaan over de continuïteit van het funderend onderwijs tijdens de coronacrisis. Het betreft de 5e maandrapportages over de schoolsluitingen in het po en vo van het Meldpunt Scholensluiting en de 5e rapportage peilingsonderzoek over de effecten van Covid-19 in het onderwijs.  De periodieke peiling...

Modelklachtenregeling geactualiseerd

De uniforme modelklachtenregeling is geactualiseerd. De uniforme modelklachtenregeling is een handreiking aan scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De handreiking is een gezamenlijk product van AVS, AOb, CNV, GCBO, LAKS, Onderwijsgeschillen, Ouders en Onderwijs, PO-Raad en VO-raad. Bekijk de...

Webinar Nationaal Programma Onderwijs ‘Naar een haalbaar, gedragen en duurzaam plan’

Het webinar Nationaal Progamma Onderwijs – Naar een haalbaar, gedragen en duurzaam plan is hier te bekijken. In dit webinar delen Anje Ros (Lector Goed leraarschap, Goed leiderschap, Fontys Hogescholen) en Loes van Wessum (associate lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, Windesheim) goede tips om met jouw school en team te komen tot een haalbaar, gedragen en duurzaam Nationaal Programma Onderwijs-plan. https://www.youtube.com/watch?v=Zk_iF7Kmw-E Aan de hand van dit webinar...

Menukaart met bewezen interventies voor Nationaal Programma Onderwijs

AVS: structurele investeringen nodig Vanaf maandag 10 mei kunnen scholen gebruikmaken van een keuzemenu met bewezen effectieve manieren om achterstanden van leerlingen in te lopen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De menukaart is bedoeld om basisscholen, middelbare scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs te helpen om de gevolgen van corona aan te pakken. Zowel op het gebied van leervertraging, als het welzijn van leerlingen. De AVS ziet het Nationaal Programma...

AVS voorzitter Petra van Haren in Clique magazine en podcast

Clique magazine van 24 april jl. bevat een artikel over duurzame investeringen in het onderwijs met bijdragen van AVS voorzitter Petra van Haren en Anko van Hoepen, vice-voorzitter van de PO-Raad. En in de Clique Magazine podcast nummer 8 een gesprek met Petra van Haren en JaapJan Boer (Projectmanager Jeugd en Onderwijs) over de toekomst van onderwijs en met name over een eerlijk een duurzaam onderwijs.  Links Lees het artikel online (vanaf bladzijde 6)Luister naar de podcast...

Sociale partners werken aan ABP-pensioenregeling 2026

Op 15 april jongstleden hebben vertegenwoordigers van de Centrales van Overheidspersoneel en van de overheids- en onderwijswerkgevers in de Pensioenkamer een eerste keuze gemaakt. Sociale partners zijn van mening dat het “Nieuwe pensioencontract” het beste aansluit bij de deelnemers van het ABP. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet in de verkenning van de ABP-pensioenregeling 2026 voor de overheids- en onderwijssectoren. Partijen benadrukken dat hier sprake is van een voorlopige...

Protocollen coronavirus aangepast

Per 15 april 2021 zijn de protocollen voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. De wijzigingen hebben betrekking op: Basisonderwijs: I-6 Privacy: Informatie over privacy is opgenomen in de veel gestelde vragen op lesopafstand.nl (handreiking PO-Raad vervalt, nieuwe handreiking OCW).IV-3 Thuisblijfregels leerlingen: uitzondering quarantaine voor kinderen t/m 6 jaar...

Kinderen willen meer bewegen, variatie en creativiteit

Samen met bso, sport en kunst kan school een mooi arrangement bieden “Ik vind het vooral belangrijk dat je niet alleen maar aan je tafeltje hoeft te werken”, aldus één van de 1.223 kinderen die werd bevraagd over de ideale schooldag. Dit onderzoek, in 2020 uitgevoerd in opdracht van het Kinderopvangfonds voor het project PACT voor Kindcentra, maakte duidelijk wat leerlingen het allerbelangrijkst vinden: bewegen en buiten zijn. En ze willen graag een gevarieerde schooldag. Scholen...