Berichten

Opleiding Schoolleider Zij-instroom

Meer informatie

Masterclass Pedagogisch Leiderschap

Meer informatie

Voorlopers onderwijsregio’s binnenkort van start

Maar liefst 29 samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en onderwijsprofessionals, verdeeld over het land, hebben zich aangemeld als voorloper voor de ontwikkeling tot Onderwijsregio. Dit toont aan dat partijen in de regio de urgentie voelen om samen aan de slag te gaan. Voor de zomer wordt duidelijk welke regio’s zich allemaal voorloper mogen noemen. In de Onderwijsregio’s nemen partijen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. Door samen te...

Meeruren-bonus aantrekkelijk bij financiële prikkel

Minister Wiersma heeft een onderzoek (van ResarchNed) naar de mogelijkheden van een meeruren-bonus in het onderwijs naar de Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat meer uren werken voor onderwijsprofessionals alleen interessant is bij een voldoende financiële prikkel. “Voor een bonus van 150 euro netto per maand voor de duur van een jaar wil circa 10 procent van de deeltijd leraren waarschijnlijk hun contract gedurende een jaar met een dag uitbreiden, bij een bonus van 400 euro...

Leergang Verbetercultuur

Meer informatie

Voorlopersaanpak regionale samenwerking

Samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep kunnen zich aanmelden als voorloper voor de ontwikkeling van een onderwijsregio. Zij nemen gezamenlijke verantwoordelijkheid in hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. De ervaringen van de voorlopers worden vervolgens in een lerende aanpak gebruikt in de bredere totstandkoming van onderwijsregio's. Door samen te werken kunnen schoolorganisaties, lerarenopleidingen en beroepsgroep beter inspelen op de personeelstekorten....

Leergang Leren leren en The Learning Power Approach

Meer informatie
De schoolleider in verandering

Uitgave ‘De schoolleider in verandering’ nu te bestellen

Wat weten we nog niet over goed leiderschap in het onderwijs? Hoe kunnen we hierin een stap verder zetten? De uitgave De schoolleider in verandering verenigt de leiderschapspraktijken van schoolleiders met wetenschappelijke inzichten. Deze uitgave is tot stand gekomen binnen het project De Toekomstagenda Schoolleiders waarin OCW, AVS, CNV Schoolleiders, AOb, PO-Raad, Schoolleidersregister po, Schoolleidersregister VO en VO-raad zijn betrokken. Nu te bestellen via printing on demand. De...

Handreiking Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs en de gevolgen voor medezeggenschap

Medezeggenschap op vo-scholen die samenwerken in een vsg is veranderd Er is een definitieve versie van de Handreiking VSG (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs en de gevolgen voor medezeggenschap), zoals afgestemd met OCW. De handreiking wordt ook gepubliceerd op de website van Sterk Medezeggenschap. Op 1 augustus 2022 treedt het tweede deel van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (Wet BHB) in werking. Deze wet geeft vo-scholen en mbo-instellingen meer ruimte om...

OCW wil aanpak leraren- en schoolleiderstekort intensiveren

Het onderwijs - met een groot personeelstekort - is in een crisis beland, die sluipenderwijs dagelijks groter wordt. Alle acties ten spijt, is er tot nu toe te weinig voortgang gemaakt in de aanpak van dit probleem. Daarom moeten alle registers open. Van een overheid op afstand naar een integrale lerarenstrategie. Dat schrijven de onderwijsministers Wiersma en Dijkgraaf op 1 juli in een brief aan de Tweede Kamer. In het recent gesloten Onderwijsakkoord en de bijbehorende werkagenda heeft de...

Werkcongres en onderwijsestafette Staat van het Onderwijs

Op 11 mei houdt de Inspectie van het Onderwijs een werkcongres in Rotterdam over het rapport de Staat van het Onderwijs 2022. Tussen 13 april en 11 mei kan het onderwijsveld onderling in gesprek gaan over oplossingsrichtingen voor de thema’s kansengelijkheid en basisvaardigheden. Op de website van de Staat van het Onderwijs 2022 staan alle uitkomsten van de estafette, waar de AVS ook aan bijdraagt.  De AVS doet ook mee aan de Onderwijsestafette en heeft een oplossingsrichting...

Inschrijving verkiezing Leraar van het Jaar 2022 geopend

Ook dit jaar is er weer een verkiezing van de Leraar van het Jaar. Tot en met 10 juni a.s. kunnen schoolleiders, leraren, onderwijs(ondersteunend) personeel, maar ook leerlingen en ouders hun favoriete leraar aanmelden voor de verkiezing. Dus ken jij een leuke, enthousiasmerende, verbindende leraar met een eigen onderwijsvisie en een hart voor goed onderwijs? Meld hem of haar dan nu aan! De Leraren van het Jaar vormen een diverse groep, dwars door alle sectoren heen: PO, SO, VO en MBO. De...