Berichten

Aangepaste protocollen coronavirus

De basisscholen moeten hun deuren een week eerder dan de geplande kerstvakantie sluiten. Dat maakte het kabinet bekend tijdens de persconferentie op 14 december. Naar aanleiding van de persconferentie zijn de protocollen Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aangepast. De wijziging betreft de scholensluiting van 20 tot en met 24 december 2021.De wijzigingen bevatten de volgende onderdelen:Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs:Inleiding:...

leeg klaslokaal

Basisscholen gaan alsnog dicht, wel noodopvang

Het kabinet heeft vandaag besloten dat scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs volgende week dichtgaan. Er wordt geen afstandsonderwijs verzorgd. Wel wordt er noodopvang geregeld voor kwetsbare kinderen en kinderen met ouders in een cruciaal beroep. “We weten dat vooruitzichten van de Omikronvariant zwaar wegen in de beslissing van het kabinet, maar zijn erg teleurgesteld over deze late beslissing”, aldus Petra van Haren. “Na zeer intensieve weken als crisismanager in...

Servicedocumenten en protocollen coronavirus aangepast

De protocollen basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn op basis van nieuwe besluiten door de minister van OCW per 3 december 2021 weer aangepast. De wijzigingen in het protocol basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs hebben betrekking op:I-1 Algemeen: Toevoeging zelftesten bij milde klachten.IV-2 Bron- en contactonderzoek en thuisquarantaine: Toevoeging zelftesten bij milde klachten.IV-2 Bron- en contactonderzoek en...

Zelftesten leerlingen primair onderwijs vanaf groep 6 en onderwijspersoneel

Het zelftestadvies is op 30 november 2021 op advies van het OMT aangescherpt. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs en al het onderwijspersoneel op scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaan de leerling of het personeelslid (en de rest van het huishouden) in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat.Het dringende...

DENISE

OMT adviseert kabinet onderwijs open te houden

Beslissing vrijdag naar buiten in persconferentie Het Outbreak Management Team heeft het kabinet geadviseerd het hele onderwijs open te houden. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Het kabinet had om een vervroegd OMT-advies gevraagd vanwege de stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen. Vrijdag aanstaande is er weer een persconferentie. Het OMT vindt dat er alles aan gedaan moet worden om de scholen niet te hoeven sluiten. Daarbij wijst het OMT op het "toenemende...

teststraat

Protocollen primair onderwijs aangepast

Op 24 november 2021 zijn de protocollen voor het basis- en speciaal (basis)onderwijs aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. De term protocol is weer teruggekeerd. Hiervoor werd het begrip richtlijn gehanteerd, maar het woord protocol sluit beter aan bij de Servicedocumenten.Bij het basis- en speciaal (basis)onderwijs gelden de volgende aanpassingen:I-2: Fysiek contact: Dringend advies: alle volwassenen houden zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand in de...

Interventies voor aanpak leervertragingen gezocht: voor 23 december

Is je organisatie betrokken bij interventies om vertragingen bij leerlingen, mede als gevolg van corona, terug te dringen? Dan kun je deze interventies tot 23 december aanmelden om in aanmerking te komen voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit. Meer informatie en aanmelden, kijk op TenderNed. Voor interventies die al als ‘kansrijk’ zijn ingeschat, ontstaat door wetenschappelijk onderzoek beter zicht op de daadwerkelijke effectiviteit. Dit levert ook voor de langere...

Klas uit Oude-Tonge wint landelijke MediaMasters-competitie

Groep 7 van basisschool Het Startblok uit Oude-Tonge is de ‘Meest mediawijze klas van Nederland’. De klas streed samen met meer dan 7.000 andere klassen om de felbegeerde titel tijdens de elfde editie van MediaMasters. De spannende serious game, over de kansen en gevaren van (digitale) media speciaal voor groep 7 en 8, is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. Ricardo Sint Nicolaas, groepsleerkracht groep 7 van Het Startblok: “Ons hoofddoel was om groep 8 in te maken, we hadden nooit...

Oproep NRO: interventies gezocht voor aanpakken leervertragingen in funderend onderwijs

Is je (school)organisatie betrokken bij interventies om vertragingen bij leerlingen, mede als gevolg van corona, terug te dringen? Meld deze dan voor 23 december aan om in aanmerking te komen voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de interventie. Op 18 november, van 16.00-17.30 uur, is er een online informatiebijeenkomst voor belangstellenden. De aanmeldmogelijkheid staat open voor interventies in de voorschoolse educatie en/of het funderend onderwijs. De...

Eindrapport monitor zelftesten in kinderopvang en onderwijs

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon het gebruik van zelftesten in onderwijs en kinderopvang van het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs gemonitord. Een samenvatting hiervan is ondergebracht in het Eindrapport Monitor zelftesten in onderwijs en kinderopvang. De omvang van de testperiode omvat 10 tot 12 weken. Medio april 2021 is gestart met het beschikbaar stellen van zelftesten voor alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs, voor instellingen voor...

Campagne helpt kinderen met een beperking meespelen

Alle kennis en ervaring over ‘onbeperkt spelen’ verzameld op één website Negen op de tien speelplekken zijn niet klaar voor kinderen met een beperking. Terwijl spelen juist voor hen zo belangrijk is. Daarom start het SamenSpeelNetwerk de campagne ‘Onbeperkt spelen’. Tientallen partijen, van speeltuinen tot gemeenten en van ontwerpers tot zorgverleners, slaan de handen ineen om kinderen met en zonder beperking samen te laten spelen. Zij delen hun kennis en ervaring op...

Nieuwe leden Commissie Onderwijs en Duurzaam Vitaal gezocht

De AVS-commissie Onderwijs heeft ruimte voor nieuwe gezichten. De commissie adviseert het bestuur van de AVS – al sinds de oprichting van de vereniging – over lopende, actuele en toekomstige ontwikkelingen in het funderend onderwijs. Ook bij de commissie Duurzaam Vitaal zijn nieuwe leden welkom. In de commissie Onderwijs is er tijdens vijf à zes vergaderingen op jaarbasis ruimte voor eigen inbreng. Vaste agendapunten de komende jaren zijn passend en inclusiever onderwijs,...