Laatste nieuws

  • Sociale partners maken afspraak over arbeidsmarkttoelage vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs

  • Handen wassen

    Aanpassing protocollen per 20 oktober 2020

  • Bedragen subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s verhoogd en uitvoering verlengd

  • Helft middelbare scholen heeft coronabesmetting. Wat zegt dat?

  • Digitale Denksessies over Toekomstagenda Schoolleiders

  • Meldpunt schoolsluiting vanwege corona gestart

  • Meer vo-scholieren geslaagd en cijfers stabiel

  • Onderwijs en kinderopvang pleiten samen voor voorrang bij sneltesten

Meer nieuwsberichten

"Het is van belang je aan te sluiten bij een bond. Je kan er informatie halen en ondersteuning krijgen indien nodig. De AVS komt op voor jouw belangen en daar heb je een stem in."

Lidewij Beemer, directeur Tobiasschool in Zeist
Slide 1 van1