Laatste nieuws

  • Steeds meer leraren op school, veel schoolteams nog niet compleet

  • Coalitie-Y wil niveauverbetertoets voor brugklassers

  • Tweede aanvraagronde subsidieregeling leerachterstanden vanaf 18 augustus

  • Leerplichthandhaving bij schoolverzuim

  • Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vrijwillige ouderbijdrage aan

  • Meer ruimte voor schoolleiders po door nieuwe herregistratiecriteria

  • Start experiment Ruimte in Onderwijstijd

  • Groen schoolplein draagt bij aan welzijn en gedrag basisschoolleerlingen

Meer nieuwsberichten

"Het is van belang je aan te sluiten bij een bond. Je kan er informatie halen en ondersteuning krijgen indien nodig. De AVS komt op voor jouw belangen en daar heb je een stem in."

Lidewij Beemer, directeur Tobiasschool in Zeist
Slide 1 van1