• AVS steunt acties in het Voortgezet Onderwijs

  Op 25 mei voeren vakbonden en medewerkers, met steun van de werkgevers, in het voortgezet onderwijs actie. De acties zijn gericht om het kabinet te bewegen extra geld ter beschikking te stellen voor een goede loonsverhoging. Er is meer geld nodig om een nieuwe, fatsoenlijke cao af te sluiten. AVS steunt deze acties. Op dit moment vinden de onderhandelingen plaats om zowel in het vo als in het po te komen tot een nieuwe cao. Het grote leraren- én schoolleiderstekort, naast de huidige hoge...

 • ‘We moeten ons vak beter op de kaart zetten’

  Staat van de Schoolleider: voer voor discussie Wat zijn de belangrijkste speerpunten uit de Staat van de Schoolleider? Wat kunnen we doen aan het oplopende schoolleiderstekort en hoe zorgen we ervoor dat het vak aantrekkelijk blijft om uitstroom te voorkomen en nieuwe mensen aan te trekken? Waar liggen kansen en oplossingen? Tijdens de workshop ‘Staat van de Schoolleider 2023’ deelden ruim 80 schoolleiders, bestuurders en beleidsmakers met elkaar hun inspirerende, inzichten ideeën en...

 • Staat van het Onderwijs rept weinig over schoolleiders

  Hoewel de Staat van het Onderwijs uitgebreid ingaat op de stand van zaken rondom de huidige kwaliteit van het onderwijs, komt de informatie over (de rol van) schoolleiders er bekaaid vanaf. Wel wordt aangestipt dat het schoolleiderstekort procentueel groter is dan het lerarentekort. Ook lees je tussen de regels door wat de cruciale rol is van schoolleiders, maar jammer genoeg wordt dit weinig expliciet gemaakt. Een robuuste basis, eerlijke kansen en goed toegeruste leraren: het vraagt iets...

 • Het gaat niet om jou

  Deze column is gericht aan mijn mede-man ‘Ja hoor,’ roep ik vanuit de keuken naar het terras – daar waar Arie zit – ‘We hebben er weer een!’ Ik wacht haar reactie niet af, neem een slok koffie en lees al scrollend het bericht verder op mijn tablet. Er is opnieuw een hoogleraar op non-actief…

Alle blogs

Dit doet AVS voor jou

AVS vertegenwoordigt de stem van directeuren in het onderwijs en zet schoolleiders in hun kracht:

 • Persoonlijk advies van de AVS Helpdesk
 • Deskundige hulp van onze juristen bij arbeidsconflicten
 • Een goede cao voor schoolleiders

Voorstel statutenwijziging

Op vrijdag 2 juni a.s. vindt een ledenraadvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zal een voorstel worden gedaan de statuten te wijzigen, waarbij aan de ledenraad zal worden gevraagd met deze statutenwijziging in te stemmen. De statuten waarin de voorgestelde wijzigingen zichtbaar zijn opgenomen, zijn vanaf 17 mei tot en met 2 juni a.s. in te zien via deze pagina.