Meld je aan voor de AVS-commissie Onderwijs

De beleidscommissie Onderwijs heeft ruimte voor nieuwe gezichten. De commissie adviseert het bestuur van de AVS – al sinds de oprichting van de vereniging – over lopende, actuele en toekomstige ontwikkelingen in het funderend onderwijs.

In de commissie Onderwijs is er tijdens vijf à zes vergaderingen op jaarbasis ruimte voor eigen inbreng. Vaste agendapunten de komende jaren zijn passend en inclusiever onderwijs, Curriculum.nu, het Nationaal Plan Onderwijs, de Inspectie van het Onderwijs en de eindtoets basisschool en brede brugklassen. De commissie benadert dergelijke thema’s vanuit het perspectief van de leden: wat vraagt het van schoolleiders om er sturing aan te geven en ervoor te zorgen dat het slaagt?

De Commissie Onderwijs wil een afspiegeling zijn van het funderend onderwijs met een evenwichtige verdeling en spreiding over het hele land en alle typen onderwijs en denominaties.

Interesse om zitting te nemen? Mail dan secretariaat@avs.nl of, voor meer inhoudelijke informatie over de Commissie Onderwijs, voorzitter Huub van der Wal: h.vanderwal@variets.nl.

Link