Berichten

Regelingen bekostiging exploitatiekosten en gpl-bedragen 2021 – VO

Lerarentekort bij tekortvakken heeft meerdere oorzaken

Sessie Schoolkracht met tips en ervaringen terugkijken

Nationale Onderwijsweek: 4 t/m 8 oktober

Grote tevredenheid over Samen Opleiden en Professionaliseren

Geld voor goede ventilatie op scholen moet eerder beschikbaar komen

Integratie onderwijs en zorg vraagt om ingrijpende stelselwijziging

Doordachte aanpak bij herziening examenprogramma’s nodig

Akkoord over verkleinen privacyrisico’s Google

coronatest

Zelftesten in en na de zomervakantie