Berichten

Praat mee over nieuwe kerndoelen

SLO is op zoek naar schoolleiders, leraren, taal- rekencoördinatoren of intern begeleiders die verder kennis willen maken met de conceptkerndoelen Nederlandse Taal en Rekenen/Wiskunde. Begin 2024 wil het expertisecentrum met jou in gesprek over hoe bruikbaar de conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk zijn. En wat ervoor nodig is om de conceptkerndoelen straks te vertalen naar de onderwijspraktijk. AVS ondersteunt dit initiatief. Nu de conceptkerndoelen Nederlandse Taal en...

Wijzigingen bekostiging VO gepubliceerd

Elk najaar maakt de onderwijsminister in een aparte regeling de wijziging van diverse regelingen voor het voortgezet onderwijs bekend. Deze wijzigingen hebben te maken met het verlengen van regelingen en het vaststellen van nieuwe subsidieplafonds en bedragen voor het kalenderjaar 2024. ...

NRO: vindplaats kennis schoolleider

Schoolleiders maken het verschil waar het gaat om succesvol implementeren van een onderzoeks- en verbetercultuur in de school. AVS zet zich in als ambassadeur om schooldirecteuren kennis te laten maken met programma’s zoals Ontwikkelkracht, waarbinnen kennisdeling een belangrijke rol heeft. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek inspireert schoolleiders hierbij. Was jij bij het NRO-congres? ...

Welbevinden essentieel voor schoolleiders

Welbevinden: essentieel voor de schoolleider

Welbevinden van schoolleiders is voor AVS een belangrijk thema. Daarom ontwikkelde zij de Whitepaper ‘Werken vanuit visie & talenten’ over het welbevinden van de schoolleider. Alleen als de schooldirecteur in zijn of haar kracht staat, kan deze de voorwaarden creëren voor het welbevinden van medewerkers en leerlingen. ...

ESHA World café over duurzaamheid

Op woensdag 29 november, 14.30-15.30 uur De internationale schoolleidersorganisatie ESHA, waar AVS mee samenwerkt op internationaal gebied, organiseert een digitaal World Café op woensdagmiddag 19 november. Het actuele thema is: ‘leidinggeven aan duurzaamheid’. Nederlandse deelnemende schoolleiders kunnen in gesprek met Europese collega-directeuren en wisselen ervaringen uit. Vanuit AVS sluit Resi van der Coer, adviseur internationalisering, aan. ...

De schoolleider leest mee!

De kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen is de afgelopen jaren ontwikkeld door de Kennistafel Effectief Leesonderwijs. Uit onderzoeken kennen we het belang van de rol van de schoolleider in het bevorderen van de onderwijskwaliteit. Op donderdag 7 december vertelt ons lid Linda Pereboom van de Cazimirschool over haar rol in een webinar over dit thema. In dit webinar licht Mirjam Snel, voorzitter van de Kennistafel Effectief Leeswonderwijs, de kenniswaaier toe. Vervolgens...

Masterclass Pedagogisch Leiderschap

Meer informatie

Word jij actiever bij AVS?

Wil jij meer inbreng hebben op actuele onderwerpen in het onderwijs en wat het effect is op het werk van schoolleiders? We zijn op dit moment op zoek naar aanvulling van de AVS-commissie Onderwijs en kwaliteit. Binnen deze commissie bespreken schoolleiders lopende, actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen het funderend onderwijs en geven hierover advies aan het bestuur van AVS. Kom jij deze groep versterken? De Academie & Vakvereniging Schoolleiders kent vanaf haar oprichting een...

onderwijsregio

Stevige inzet AVS bij start Onderwijsregio’s

In 2024 gaan er 28 Onderwijsregio’s als voorloper aan de slag om beter in te spelen op de personeelstekorten in de regio. Wat houdt dit precies in? En wat staat er de komende tijd te gebeuren? AVS haakt bij de landelijke beleidstafels over dit onderwerp aan, is betrokken bij de uitvoering in de regio’s en komt met een stevige inzet voor de aanpak van het schoolleiderstekort in de regio’s. Regionaal samenwerken en afspraken maken is van belang om gezamenlijk verantwoordelijkheid te...

Spanningen hanteren in de klas

Op donderdag 16 november organiseert Stichting School & Veiligheid het webinar ‘Spanningen hanteren in de klas’. Het is een actueel thema met name vanwege het Israëlisch-Palestijns conflict, waarover we al eerder berichtten. Is dit thema voor jouw school belangrijk? Meld jezelf en je teamleden dan aan. In het webinar gaat de Stichting School & Veiligheid in gesprek met verschillende experts. Je krijgt praktische tips en handvatten om direct in de klas te kunnen gebruiken. Het...

SchoolleidersVO verbindt

Op dinsdag 7 november ging SchoolleidersVO echt van start met haar eerste najaarsevent in het Christelijk Lyceum Veenendaal. Ongeveer honderd schoolleiders waren bij elkaar om verbinding te zoeken rondom de positionering van de schoolleider in het VO. AVS gaat de verbinding met het platform SchoolleidersVO aan en bezocht deze middag. Jeroen van Grunsven en Ronald Schaefer verbonden de programmaonderdelen in de gastvrije thuisbasis van SchoolleiderVO-voorzitter Karin Wouters. Met een keynote...

Subsidie brugfunctionaris

Vanaf januari 2024 kunnen scholen een subsidie aanvragen voor de inzet van een zogenoemde brugfunctionaris. Het kabinet zet hiervoor structurele middelen in, aldus de minister, maar kiest er helaas toch voor om weer het instrument subsidie in te zetten. Voor het primair onderwijs gaat het om € 40,3 miljoen en voor het voortgezet onderwijs om € 11,5 miljoen. ...