Scholen voortvarend bezig met Nationaal Programma Onderwijs

Meer dan de helft van de schoolleiders zegt dat het goed lukt om hun plannen uit het Nationaal Programma Onderwijs uit te voeren, ondanks uitdagingen zoals de sluiting van scholen in december en januari. Op een klein deel van de scholen komt het programma niet goed van de grond. Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage van het programma die aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Ongeveer de helft van de schoolleiders geeft aan dat het (zeer) veel moeite heeft gekost personeel te vinden voor de uitvoering van de interventies. Dat geldt nog vaker voor scholen met een relatief hoge achterstandsscore en scholen in he (voortgezet) speciaal onderwijs. Ruim 60 procent van de schoolleiders op deze scholen vindt het moeilijk om personeel te vinden. Een deel van de scholen waar het programma nog niet goed loopt geeft daarnaast aan behoefte te hebben aan meer (ontwikkel)tijd.

Het is een positief signaal, aldus Wiersma, dat de meest recente arbeidsmarktcijfers ‘een versterkte positieve trend’ laten zien. Met name in het primair onderwijs is sprake van een grote toename van het onderwijspersoneel en uitbreiding van contracten. De minister verklaart dat het om zo’n 4.500 extra voltijds betrekkingen gaat, merendeels onderwijs ondersteunend personeel.

Schoolleiders en leraren maken zich met name zorgen om de motivatie en het welbevinden van leerlingen, meer dan over de leervertragingen. Daarom zetten veel scholen zich in op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Dat werpt volgens schoolleiders vooral in het primair onderwijs zijn vruchten af.

Een zorgpunt is volgens minister Wiersma dat de medezeggenschapsraad op ongeveer een op de acht scholen nog steeds niet wordt betrokken bij de formele instemming rond NP Onderwijs-interventies. Daar moet actie op ondernomen worden, geeft hij aan. Ook vindt hij het niet acceptabel dat scholen vaak het NP Onderwijs-geld inzetten voor de inhuur van externe mensen via commerciële bureaus.

Binnenkort presenteert Wiersma zijn masterplan met extra maatregelen die nodig zijn. Ook wordt de menukaart met bewezen effectieve maatregelen de komende tijd verder doorontwikkeld om scholen hierbij nog beter te ondersteunen.

Link