Leergang Passend Onderwijs

Op weg naar inclusief onderwijs

Natuurlijk wens je ieder kind passend onderwijs, maar is deze opgave ook haalbaar voor jou en je team? Zeker nu de ambitie opschuift richting inclusief onderwijs, raakt dit ideaal voor veel scholen verder buiten handbereik. Deze leergang helpt jou als schoolleider en intern begeleider om zicht te krijgen op wat er wél mogelijk is. Wat zijn de idealen, kansen en grenzen voor jullie school? Ontdek het samen en ontwikkel een concreet (verbeter)plan voor passend onderwijs waar je direct mee aan de slag kunt.

In deze leergang nemen we je mee in de feiten, fabels en ontwikkelingen rondom passend onderwijs. Je krijgt zicht op de partijen die een rol spelen bij het realiseren van passend onderwijs en hun verantwoordelijkheden. Je verkent welke speelruimte je hebt binnen de wettelijke kaders waar je als school rekening mee moet houden. Ook krijg je inzicht in hoe de financiële geldstromen lopen en wie besluiten neemt ten aanzien van de inzet van middelen. Je doet kennis op van de inspectiekaders passend onderwijs en wat dit betekent voor het afleggen van verantwoording en de communicatie richting je achterban. Tot slot ga je op bezoek bij een school die al verder is met de ontwikkeling van passend onderwijs om te leren en je te laten inspireren.

In samenwerking met Steunpunt Passend Onderwijs en gastdocenten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de Onderwijsinspectie, de vereniging Netwerk van Leidinggevenden Passend Onderwijs (LPO) en Infinite, bieden we jou de nodige kennis waarmee je zicht krijgt op het complexe speelveld van passend onderwijs. Vervolgens ga je ontdekken wat er voor jouw school wél mogelijk is en je plannen concreet vormgeven.

Doelen leergang

 • Je kent het gedachtengoed ten aanzien van passend onderwijs en weet deze te verbinden aan de waarden van je eigen school en organisatie.
 • Je hebt kennis van de wettelijke kaders voor een gedegen uitvoering van passend onderwijs voor alle kinderen, vanuit de ‘Kamerbrief Evaluatie’ en  de ‘Verbeteragenda Passend Onderwijs van OCW en kent de implicaties hiervan in de praktijk.
 • Je hebt inzicht in de financiële stromen ten aanzien van passend onderwijs.
 • Je bent in staat de bestaande structuren binnen de school en organisatie ten aanzien van passend onderwijs te analyseren en te beoordelen aan de hand van (nieuw) verworven kennis en op basis van de (zorg)documenten van de school.
 • Je gebruikt de analyse en beoordeling van de eigen schoolsituatie voor het opstellen van een schoolspecifiek verbeterplan en bent in staat voorstellen uit de Verbeteragenda Passend Onderwijs hierbij te betrekken en toe te passen.
 • Je bent je bewust van je eigen rol en je invloed op de processen voor het realiseren van passend- (en inclusief) onderwijs en kent de ontwikkelpunten voor jezelf, maar ook die van je team, van leerkrachten en de gehele organisatie.

Twee vertrekpunten, één doel: inclusiever onderwijs.

Wat zijn de verschillen, overeenkomsten en de samenhang tussen de twee leergangen ‘Passend Onderwijs, op weg naar inclusief’ en ‘Leiderschap voor inclusiever onderwijs’?

Welke leergang is de juiste keuze voor jou en je school?

Inclusief onderwijs is niet zomaar een doel; het is een missie! Na de doorvoering van de Wet passend onderwijs, gericht op het individuele kind, is het nu tijd voor de grootste uitdaging: een onderwijssysteem creëren dat iedere leerling verwelkomt, waardeert en laat bloeien. Zie jij het als jouw kans om voorop te lopen in deze belangrijke evolutie? Bepaal jouw route.

Goed onderwijs voor één of voor allen
Het wezenlijke verschil tussen passend en inclusief onderwijs is het vetrekpunt: vanuit het individu of alle leerlingen.

 • Bij passend onderwijs ligt de nadruk op het bieden van een passende onderwijsplek voor de individuele leerling. Het arrangement moet ervoor zorgen dat er aansluiting is bij de mogelijkheden en behoeften van elke leerling.
 • Inclusief onderwijs richt zich op alle leerlingen en legt de nadruk op de context. De aandacht gaat uit naar het creëren van een inclusieve omgeving waarin alle leerlingen samen kunnen leren. Scholen passen zich aan om diversiteit te omarmen en barrières voor deelname aan het onderwijs te verminderen.

Van onderwijs op maat naar een inclusief onderwijsmodel
Het inhoudelijke verschil tussen de beide leergangen, bepaalt jouw keuze en de passende route voor je school.

 • De leergang Passend Onderwijs biedt een solide basis vanuit het huidige wettelijke kader. Je krijgt zicht op het complexe speelveld van passend onderwijs. Vervolgens ga je ontdekken wat er voor jouw school mogelijk is en ga je plannen concreet vormgeven. Dit geeft uitzicht op een ontwikkeling naar inclusief onderwijs.
 • De leergang Leiderschap voor inclusiever onderwijs gaat uit van een goed werkend zorgsysteem en richt zich op het nieuwe paradigma: goed onderwijs voor allen! Aan de hand van internationale en nationale kennis, onderlinge kennisdeling en persoonlijke ondersteuning ontwikkel je een plan waarmee binnen de eigen schoolsituatie stappen gezet kunnen worden.

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Data

  De leergang bestaat uit 6 eendaagsen.

  Startdatum 19 september 2024
  19 september, 10 oktober, 14 november, 12 december (schoolbezoek), 16 januari en 6 februari 2025

  Startdatum 12 februari 2025
  12 februari, 12 maart, 26 maart, 16 april (schoolbezoek), 21 mei en 18 juni 2025

  Locatie

  Startdatum 24 januari 2024
  Fletcher Hotel-Restaurant Amersfoort, Stichtse Rotonde 11, 3818 GV Amersfoort, Nederland (m.u.v. het schoolbezoek: deze bijeenkomst vindt plaats op een school in Eindhoven).

  Startdatum 19 september 2024
  AVS in Utrecht, Herenstraat 35 (m.u.v. het schoolbezoek: deze bijeenkomst vindt plaats op een school in Eindhoven).

  Prijs

  • Ledenprijs: € 3.145
  • Prijs: € 3.495

  Prijs per 1 september 2024

  • Ledenprijs: € 3.295
  • Prijs: € 3.695

  De AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Doelgroep

  Schoolleiders PO en hun zorgteam (intern begeleider, zorgcoördinator / kenniscoördinator).

  Werk jij niet op een school (maar bijvoorbeeld bij een samenwerkingsverband) maar heb je toch interesse om deel te nemen? Neem dan even contact op met de AVS om de mogelijkheden te bespreken!

  Tip! Voor een zo groot mogelijke positieve impact van deze leergang op de ontwikkeling van Passend Onderwijs op jouw school raden we je aan om samen te komen.

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

  Professionaliseringsthema’s:

  • Samenwerken aan passend onderwijs
  • De school in een netwerksamenleving

  Herregistratiewaarde:

  • 70 punten

  Studiebelasting

  De studiebelasting van deze leergang omvat 100 uren, waarvan:

  • Voorbereidingsuren: 10 uur
  • Contacturen: 40 uur
  • Inhoudelijke uren: 45 uur
  • Praktijkuren: 5 uur

  Hoe werkt de wijze van certificeren Schoolleidersregister PO voor het aanbod van AVS Academie?

  Tot voorheen kon jij je als schoolleider laten herregistreren door het behalen van 3 verschillende professionaliseringsthema’s. Dit is per 17 november 2020 veranderd. Voor herregistratie heb je vanaf nu 100 punten nodig. Er is geen verplicht keuze pad via professionaliseringsthema’s meer. Je mag dus meerdere keren een leergang met hetzelfde professionaliseringsthema volgen. De leergangen van AVS Academie hebben allemaal een herregistratiewaarde uitgedrukt in punten. Zo kan je zelf een keuze maken in ons aanbod om aan je herregistratieplicht te voldoen.

  Kijk voor meer informatie op de website van het Schoolleidersregister PO, www.schoolleidersregisterpo.nl

  Voor al onze leergangen en opleidingen geldt een aanwezigheidsplicht van 80%. Mocht je dit ondanks al je inspanningen niet redden dan ontvang je een ‘bewijs van deelname’ op de slotdag. Hiermee heb je geen recht op de herregistratiepunten voor het SRPO.

  Het is wel mogelijk om in overleg een vervangende opdracht of een terugkomdag te plannen (niet bij de prijs inbegrepen). Zo ontvang je toch je certificaat en ben je ook zeker van je herregistratiepunten!

  Hoe kan ik mij inschrijven voor het aanbod van AVS Academie?

  Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen of trainingen kan via het inschrijfformulier.

  Bij een vraag inzake coaching of advies op maat stuur je een e-mail naar academie@avs.nl.

  Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl.

  Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

  Kan ik mijn inschrijving voor AVS Academie annuleren?

  Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via academie@avs.nl. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij AVS Academie binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

  • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
  • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

  Wel kan de deelnemer zich in alle gevallen door een collega laten vervangen.

  Bekijk onze algemene voorwaarden.

  Wat is inbegrepen bij de prijs van het aanbod van AVS Academie?

  AVS-leden profiteren van aantrekkelijke kortingen met betrekking tot deelname aan open professionaliseringsaanbod. In alle prijzen voor opleidingen, leergangen en trainingen zijn koffie en thee, lunch en materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Prijzen voor de meerdaagse leergangen zijn inclusief koffie en thee, lunch, diner en overnachting op basis van een eenpersoonskamer en ontbijt.

  AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.