Berichten

Omgaan met antisemitisme

Handreiking voor scholen Het aantal meldingen van discriminatie van Joden nam in 2023 zeer sterk toe, zo blijkt uit de discriminatiecijfers van 2023. Vorig jaar werden 880 incidenten gemeld vergeleken met 549 incidenten het jaar daarvoor. Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) constateert ook een sterke toename van het aantal antisemitische incidenten vergeleken met eerdere jaren. Vooral op scholen is het aantal antisemitische incidenten sterk gestegen. ...

Feedback geven op nieuwe kerndoelen

Meld je school nu aan voor najaar 2024 Voor het najaar van 2024 zoekt SLO scholen die de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid willen beproeven. AVS vindt het van belang dat scholen proactief bijdragen aan de curriculumherziening en roept schoolleiders op met hun team deel te nemen aan de beproeving, wanneer het past in de schoolontwikkeling.   ...

Passend en inclusief onderwijs

Verbeteraanpak passend onderwijs: wat is er écht nodig?

Tweede Kamerbrief en AVS-peiling In een brief over de verbeteraanpak passend onderwijs die minister Paul en staatssecretaris Van Ooijen op 10 mei ter voorbereiding op het debat van 29 mei naar de Tweede Kamer stuurden, stellen zij dat er het afgelopen jaar op belangrijke terreinen flinke vooruitgang is geboekt. “Maar”, zo schrijven ze daarnaast, “we zijn er zeker nog niet.” Dit blijkt ook uit een peiling over dit onderwerp die AVS en de PO-Raad recentelijk deden onder...

Hoofdlijnenakkoord: meer zeggenschap schoolleiders

Onderwijsplannen in hoofdlijnenakkoord 2024 PVV/VVD/NSC/BBB De afgelopen week hebben de PVV, BBB, NSC en VVD ingestemd met het door hun fractievoorzitters bereikte akkoord ‘Hoop, lef en trots’. Het nieuwe kabinet gaat op basis van het hoofdlijnenakkoord werken aan tien hoofdpunten waaronder: ‘Toegankelijke publieke voorzieningen; zorg en onderwijs’. AVS is op het eerste oog niet ontevreden met de plannen voor het onderwijs, maar moet nog zien of er voldoende financiering beschikbaar...

Consulenten Onderwijsregio’s gezocht

Het projectteam van de Onderwijsregio’s is op zoek naar consulenten. Ook AVS is actief betrokken bij de vorming van de Onderwijsregio’s. Wil jij als schoolleider een bijdrage leveren aan de aanpak voor het personeelstekort in jouw regio? Je kunt tot aan de zomervakantie je interesse doorgeven. ...

Een pedagogisch leider maakt het verschil

Meld je aan voor de masterclass of de leergang Pedagogisch leiderschap Hoe voer jij als schoolleider pedagogisch leiderschap uit? Hoe reageer je richting leerlingen, ouders en je teamleden bij onverwacht gedrag? Weet jij in elke (onvoorspelbare) situatie hoe je tactvol handelt? Hoor hier alles over tijdens de masterclass Pedagogisch leiderschap op 27 juni. Liever een leergang van zes eendaagsen volgen? Dat kan ook. Deze leergang start op 5 november. ...

Verduurzaming schoolgebouw: vraag subsidie aan

Van 3 juni tot en met 31 oktober 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun schoolgebouw. Op 15 mei is de aangepaste Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (hierna: DUMAVA) gepubliceerd in de Staatscourant. Schoolleiders die met de verduurzaming van hun schoolgebouw aan de slag willen, kunnen hun bestuur alvast aan de mouw trekken! ...

OCW spreekt schoolleiders over herijking sturing

Op 18 april heeft AVS haar reactie op de Kamerbrief over de Herijking sturing in het funderend onderwijs naar de vaste commissie van OCW gestuurd. OCW merkt dat de brief veel heeft losgemaakt onder onderwijsprofessionals. Daarom voeren zij de komende periode een aantal aanvullende gesprekken over hoe de brief bij verschillende actoren binnen het onderwijs is geland. ...

Handreiking voor strategisch personeelsbeleid

Vorige week is de inspiratiebundel Strategisch personeelsbeleid gepubliceerd. De bundel is bedoeld voor school- en teamleiders, bestuurders, leidinggevenden en HR-medewerkers die zich binnen het po, vo of mbo bezighouden of aan de slag willen met strategisch personeelsbeleid. AVS werkte mee aan de totstandkoming van de bundel. ...

Mentortraject

Meer informatie

Deel je good practice met NRO

AVS vindt het belangrijk dat schoolleiders zich professionaliseren. Daarom hebben we een eigen academie waar schoolleiders zich kunnen voeden met de nieuwste inzichten en werkwijzen in het onderwijs. Een andere manier is het gebruikmaken van kennisdeling. NRO, onze partner waarmee we samenwerken om kennis voor het werkveld te delen, roept nu onderwijsprofessionals op kansrijke interventies aan te leveren. Heb jij een good practice waar je trots op bent? Deel die dan met NRO! ...

Kijk in de keuken van kinderopvang

17 mei: Zicht op kinderopvang Veel schoolleiders werken intensief samen met een kinderopvangorganisatie of hebben kinderopvang direct in hun gebouw. Een derde groep schoolleiders geeft zelf leiding aan kinderopvang, meestal in een IKC. AVS vindt het belangrijk deze ontwikkelingen te volgen en waar mogelijk te stimuleren. Daarom participeren we actief in het Platform voor Kindcentra en informeren we schoolleiders over deze ontwikkeling. Op 17 mei ben je welkom op de informatieve bijeenkomst...