Berichten

Meisjes en lagere milieus lager eindadvies in coronajaar

Onderwijsassistenten vaak ingezet om leraren te ontlasten

Stappenplan en lijst Q&A’s Nationaal Programma Onderwijs bekendgemaakt

Werkdruktool voor schooljaar 2021–2022 beschikbaar

Week van de Schoolleider

Schoolleiders op Het Binnenhof

Digitale geletterdheid moet nu direct in curriculum

Werkdruktool voor schooljaar 2021 – 2022 beschikbaar

Doe mee aan onderzoek vroeg vreemdetalenonderwijs Engels

Zelftesten bij personeel in het primair onderwijs vanaf medio april

Nationale Kinderherdenking 4 mei 2021 gaat ondanks corona door