Berichten

Schoolleiders in gesprek met minister Paul

Op maandag 4 december sprak AVS met demissionair minister Mariëlle Paul. Centraal in het gesprek stond natuurlijk de schoolleider. De zeven aanwezige schoolleiders zoomden in op de strategische positie en cruciale rol die zij hebben. Ook medewerkers van het ministerie van OCW waren aanwezig om mee te praten over wat er nodig is om het vak van schoolleider aantrekkelijker te maken. AVS gelooft erin dat sterke schoolleiders zorgen voor sterke scholen en dus voor kwalitatief goed onderwijs....

Alles op het spel

In 2019 lanceerden oud-AVS-voorzitter Petra van Haren en Koos Stienstra het Manifest voor Positief Onderwijs. Een manifest waarin gepleit werd voor onderwijs dat zich richt op het bevorderen van het welbevinden van leerlingen, maar zeker ook leerkrachten, en het op een positieve wijze stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Schoolleiders spelen hier een grote rol in. In aansluiting op dit manifest verscheen deze week het boek Alles op het spel, waarin 15 verhalen zijn opgenomen hoe actief...

Iliass El Hadioui hoofdspreker op AVS Congres 2024

Hoe gaaf… De eerste keynote speaker van het AVS Congres (15 maart 2024 in het NBC in Nieuwegein) is bekend! Het is een man met een missie, die het onderwijs wil verbeteren en ongelijke kansen de wereld uit wil helpen. ...

Meld je aan als mentee

Jouw reis als directeur is nog maar net begonnen. Je eerste vijf jaar zitten er nog niet op, maar de uitdagingen waar je dagelijks voor staat zijn grotendeels dezelfde als die van een ervaren schoolleider. Neem jij graag verantwoordelijkheid over je eigen leren en wil je groeien in leiderschap? Meld je dan gratis aan als mentee bij ons mentoringprogramma. Wij koppelen jou aan een ervaren directeur die als mentor ruim een jaar met je oploopt en jou helpt een competente reiziger te...

Politieke moed nodig voor DELTAPLAN PO/VO

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren moet het aanpakken van het leraren- en schoolleiderstekort de eerste prioriteit zijn van het nieuwe kabinet. Dit vereist een samenhangend plan om het vak van leraar en schoolleider aantrekkelijker te maken. AVS slaat samen met andere werkgevers- en werknemersorganisaties in het funderend onderwijs de handen ineen en doet vandaag een oproep tot het maken van een Deltaplan Lerarentekort. ...

Praat mee over nieuwe kerndoelen

SLO is op zoek naar schoolleiders, leraren, taal- rekencoördinatoren of intern begeleiders die verder kennis willen maken met de conceptkerndoelen Nederlandse Taal en Rekenen/Wiskunde. Begin 2024 wil het expertisecentrum met jou in gesprek over hoe bruikbaar de conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk zijn. En wat ervoor nodig is om de conceptkerndoelen straks te vertalen naar de onderwijspraktijk. AVS ondersteunt dit initiatief. Nu de conceptkerndoelen Nederlandse Taal en...

Voortvarende aanpak problemen formatie

PERSBERICHT | Bij de start van dit schooljaar had 64 procent van de schooldirecteuren de formatie op hun basisschool helemaal rond. Dat is vergelijkbaar met vorig schooljaar. Het is en blijft een helse klus voor schooldirecteuren om elke dag alle groepen van een leerkracht te voorzien. Maar er zijn lichtpuntjes. Schoolleiders pakken de tekorten steeds voortvarender aan, onder andere door het onderwijs anders te organiseren. ...

AVS versterkt beroepsgroep via mentoring

In januari starten de eerste deelnemers met het unieke traject waarbij ervaren schooldirecteuren uit het basisonderwijs hun kennis en expertise inzetten om startende vakgenoten te begeleiden. Met dit mentoringprogramma - door het Schoolleidersregister PO geaccrediteerd - wil AVS een krachtige stimulans geven aan de strijd tegen het schoolleiderstekort. ...

AVS Congres 2023

Stap in de arena van het onderwijs

Soms heb je de mentaliteit van een straatvechter nodig om het onderwijs voor elkaar te krijgen, andere keren laat je die bokshandschoenen liever thuis en trek je fluwelen handschoenen aan. Wanneer moet je koesteren en wanneer knallen? Wanneer moet je ballen hebben of juist bijval creëren? Zien we jou in de arena van het onderwijs op 15 maart 2024 bij het NBC in Nieuwegein? ...

NRO: vindplaats kennis schoolleider

Schoolleiders maken het verschil waar het gaat om succesvol implementeren van een onderzoeks- en verbetercultuur in de school. AVS zet zich in als ambassadeur om schooldirecteuren kennis te laten maken met programma’s zoals Ontwikkelkracht, waarbinnen kennisdeling een belangrijke rol heeft. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek inspireert schoolleiders hierbij. Was jij bij het NRO-congres? ...

Bas Vernooij in bestuur
Schoolleidersregister PO

Bas Vernooij, directeur van basisschool De Stromen en De Viergang in Alphen aan de Rijn, is op voordracht van AVS per 1 januari 2024 benoemd als lid bestuur van het Schoolleidersregister PO. Hij volgt Mogens Domela Nieuwenhuis Nijegaard op die tot 31 december 2023 lid van het bestuur van het Schoolleidersregister PO is. ...

Welbevinden essentieel voor schoolleiders

Welbevinden: essentieel voor de schoolleider

Welbevinden van schoolleiders is voor AVS een belangrijk thema. Daarom ontwikkelde zij de Whitepaper ‘Werken vanuit visie & talenten’ over het welbevinden van de schoolleider. Alleen als de schooldirecteur in zijn of haar kracht staat, kan deze de voorwaarden creëren voor het welbevinden van medewerkers en leerlingen. ...