Berichten

Kwaliteitskader voor Samen Opleiden van leraren

Experiment teambevoegdheid 10-14-onderwijs

Sectoranalyse primair onderwijs geeft handvatten voor beleid over duurzame inzetbaarheid

Oproep aan schoolleiders: invullen tweede vragenlijst NP Onderwijs

Nieuwsbrief OCW over Nationaal Programma Onderwijs

AVS-studiereis naar ESHA-conferentie in mei

Aanvraagperiode subsidieregeling ventilatie verlengd tot en met 30 april

Nomineer Buitenlesleerkracht van het jaar

Schoolleiders willen actie van politiek om scholen open te houden

Nieuwe voorzitter en vicevoorzitter ledenraad AVS

Subsidieregelingen en infographic overgang po-vo