Berichten

Handreiking informatie-uitwisseling tussen kinderopvang en primair onderwijs

Kwart ouders niet bereid kind te laten testen

Kinderrechtencollectief: kinderen wachten te lang op passende hulp

AVS studiereis rond ESHA conferentie in mei 2022

Brochure fluctuaties in achterstandsscores scholen

Nationale Kinderherdenking op 4 mei live uitgezonden

Extra aanvraagmogelijkheid Subsidieregeling extra hulp in de klas

Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders PO gewijzigd

Online werkbijeenkomst Nationaal Programma Onderwijs

AVS voorzitter Petra van Haren in Clique magazine en podcast

Sociale partners werken aan ABP-pensioenregeling 2026

Schoolscan helpt bij inzet middelen uit Nationaal Programma Onderwijs