Berichten

Meld je aan als mentee

Jouw reis als directeur is nog maar net begonnen. Je eerste vijf jaar zitten er nog niet op, maar de uitdagingen waar je dagelijks voor staat zijn grotendeels dezelfde als die van een ervaren schoolleider. Neem jij graag verantwoordelijkheid over je eigen leren en wil je groeien in leiderschap? Meld je dan gratis aan als mentee bij ons mentoringprogramma. Wij koppelen jou aan een ervaren directeur die als mentor ruim een jaar met je oploopt en jou helpt een competente reiziger te...

Politieke moed nodig voor DELTAPLAN PO/VO

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren moet het aanpakken van het leraren- en schoolleiderstekort de eerste prioriteit zijn van het nieuwe kabinet. Dit vereist een samenhangend plan om het vak van leraar en schoolleider aantrekkelijker te maken. AVS slaat samen met andere werkgevers- en werknemersorganisaties in het funderend onderwijs de handen ineen en doet vandaag een oproep tot het maken van een Deltaplan Lerarentekort. ...

Praat mee over nieuwe kerndoelen

SLO is op zoek naar schoolleiders, leraren, taal- rekencoördinatoren of intern begeleiders die verder kennis willen maken met de conceptkerndoelen Nederlandse Taal en Rekenen/Wiskunde. Begin 2024 wil het expertisecentrum met jou in gesprek over hoe bruikbaar de conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk zijn. En wat ervoor nodig is om de conceptkerndoelen straks te vertalen naar de onderwijspraktijk. AVS ondersteunt dit initiatief. Nu de conceptkerndoelen Nederlandse Taal en...

Voortvarende aanpak problemen formatie

PERSBERICHT | Bij de start van dit schooljaar had 64 procent van de schooldirecteuren de formatie op hun basisschool helemaal rond. Dat is vergelijkbaar met vorig schooljaar. Het is en blijft een helse klus voor schooldirecteuren om elke dag alle groepen van een leerkracht te voorzien. Maar er zijn lichtpuntjes. Schoolleiders pakken de tekorten steeds voortvarender aan, onder andere door het onderwijs anders te organiseren. ...

AVS versterkt beroepsgroep via mentoring

In januari starten de eerste deelnemers met het unieke traject waarbij ervaren schooldirecteuren uit het basisonderwijs hun kennis en expertise inzetten om startende vakgenoten te begeleiden. Met dit mentoringprogramma - door het Schoolleidersregister PO geaccrediteerd - wil AVS een krachtige stimulans geven aan de strijd tegen het schoolleiderstekort. ...

AVS Congres 2023

Stap in de arena van het onderwijs

Soms heb je de mentaliteit van een straatvechter nodig om het onderwijs voor elkaar te krijgen, andere keren laat je die bokshandschoenen liever thuis en trek je fluwelen handschoenen aan. Wanneer moet je koesteren en wanneer knallen? Wanneer moet je ballen hebben of juist bijval creëren? Zien we jou in de arena van het onderwijs op 15 maart 2024 bij het NBC in Nieuwegein? ...

NRO: vindplaats kennis schoolleider

Schoolleiders maken het verschil waar het gaat om succesvol implementeren van een onderzoeks- en verbetercultuur in de school. AVS zet zich in als ambassadeur om schooldirecteuren kennis te laten maken met programma’s zoals Ontwikkelkracht, waarbinnen kennisdeling een belangrijke rol heeft. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek inspireert schoolleiders hierbij. Was jij bij het NRO-congres? ...

Bas Vernooij in bestuur
Schoolleidersregister PO

Bas Vernooij, directeur van basisschool De Stromen en De Viergang in Alphen aan de Rijn, is op voordracht van AVS per 1 januari 2024 benoemd als lid bestuur van het Schoolleidersregister PO. Hij volgt Mogens Domela Nieuwenhuis Nijegaard op die tot 31 december 2023 lid van het bestuur van het Schoolleidersregister PO is. ...

Welbevinden essentieel voor schoolleiders

Welbevinden: essentieel voor de schoolleider

Welbevinden van schoolleiders is voor AVS een belangrijk thema. Daarom ontwikkelde zij de Whitepaper ‘Werken vanuit visie & talenten’ over het welbevinden van de schoolleider. Alleen als de schooldirecteur in zijn of haar kracht staat, kan deze de voorwaarden creëren voor het welbevinden van medewerkers en leerlingen. ...

ESHA World café over duurzaamheid

Op woensdag 29 november, 14.30-15.30 uur De internationale schoolleidersorganisatie ESHA, waar AVS mee samenwerkt op internationaal gebied, organiseert een digitaal World Café op woensdagmiddag 19 november. Het actuele thema is: ‘leidinggeven aan duurzaamheid’. Nederlandse deelnemende schoolleiders kunnen in gesprek met Europese collega-directeuren en wisselen ervaringen uit. Vanuit AVS sluit Resi van der Coer, adviseur internationalisering, aan. ...

Verkiezingen: waar is de schoolleider in de programma’s?

Met nog maar een krappe week tot aan de verkiezingen is zo’n 59% procent van de kiesgerechtigde mensen nog steeds zwevend. Weet jij al waar je op stemt volgende week? Ken je de verkiezingsprogramma’s en heb je scherp welke partijen ook aandacht hebben voor de schoolleider? De hoogste tijd om je er in te verdiepen! AVS helpt je daarbij. ...

De schoolleider leest mee!

De kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen is de afgelopen jaren ontwikkeld door de Kennistafel Effectief Leesonderwijs. Uit onderzoeken kennen we het belang van de rol van de schoolleider in het bevorderen van de onderwijskwaliteit. Op donderdag 7 december vertelt ons lid Linda Pereboom van de Cazimirschool over haar rol in een webinar over dit thema. In dit webinar licht Mirjam Snel, voorzitter van de Kennistafel Effectief Leeswonderwijs, de kenniswaaier toe. Vervolgens...