Sluit je ook aan bij de AVS

De AVS is de enige belangenvereniging van schoolleiders/leidinggevenden in het (speciaal) basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Door maatwerk en kennis van het veld kan de AVS de (deel-)belangen van (adjunct‑) directeuren, locatieleiders en bovenschools managers/bestuurders behartigen. En als lid van de AVS heb je een stem in de Nederlandse onderwijspolitiek. Jouw functie is wezenlijk anders dan die van leerkracht of onderwijsondersteuner. Dat weet de AVS als geen ander. De AVS komt op voor jouw belang en de collectieve belangen van de sector primair onderwijs.

Lidmaatschapsvormen

Hieronder staan de verschillende lidmaatschapsvormen van de AVS waar je je voor kunt inschrijven. Wil je precies weten wat elke lidmaatschapsvorm voor voordelen heeft, raadpleeg dan deze tabel.

* Dit bedrag is exclusief managementdeel. De contributie wordt jaarlijks in rekening gebracht.
**de contributie wordt jaarlijks in rekening gebracht.

Kranten

Ik word lid van de AVS omdat ik altijd toegang heb tot onderwijsnieuws en ontwikkelingen in mijn vakgebied via Kader Primair en de website

Ik word lid van de AVS omdat ik direct deskundige hulp krijg bij vragen of problemen via de AVS Helpdesk

Schoolleider vakbekwaam

Ik word lid van de AVS omdat ik continu ondersteuning in mijn professionele ontwikkeling krijg

Ik word lid van de AVS omdat de AVS invloed heeft op politieke besluitvorming door collectieve belangenbehartiging

Slide 1 van4

Bijzondere lidmaatschappen

Wil je weten of je in aanmerking komt voor één van de bijzondere lidmaatschappen? Neem contact op met de AVS voor meer informatie over de mogelijkheden: 030-2361010 of ledenadministratie@avs.nl.

**de contributie wordt jaarlijks in rekening gebracht.

Afbeelding van Sang Hyun Cho via Pixabay

Ik word lid van de AVS omdat ik dan recht heb op individuele rechtspositionele belangenbehartiging door gespecialiseerde juristen

Ik word lid van de AVS omdat ik directe inspraak heb via de AVS-beleidscommissies en scholenpanelenquêtes

Ik word lid omdat ik flinke korting krijg op trainingen, opleidingen, educatieve reizen, congressen en plaatsen van vacatures

Financien

Ik word lid van de AVS omdat ik collectieve korting krijg op diverse producten en diensten voor mijn school en privé via AVS Voordeel

Slide 1 van4

Alle lidmaatschapsvormen op een rijtje

Soort lidmaatschap Kader
per post
Juridische
ondersteuning
Helpdesk
ondersteuning
Korting op AVS
producten en diensten*
Kennismakingslidmaatschap
Regulier
lidmaatschap
Aspirant-lidmaatschap
Aspirant-lidmaatschap
(mail-lidmaatschap)**
Postactief
lidmaatschap***
Buitengewoon
lidmaatschap
Schoolleider in het buitenland**
VO-lidmaatschap
Statutair bestuurder
lidmaatschap
Leidinggevende
samenwerkingsverband po of vo

* AVS producten en diensten zijn: AVS Voordeel, publicaties, educatieve reizen, vacatures plaatsen, trainingen en opleidingen van de AVS Academie.
** Je ontvangt een digitale versie van Kader.
*** Juridische ondersteuning voor postactieve leden is beperkt tot die zaken die de (voormalige) arbeidsrelatie aangaan.

Ik word lid van de AVS omdat ik profijt heb van doelgroepspecifiek aanbod, bijvoorbeeld voor startende directeuren of bestuurders

AVS Netwerk

Ik word lid van de AVS omdat ik collegiale steun heb via een landelijk netwerk

Slide 1 van2

Contributie

De contributie voor jouw AVS-lidmaatschap bestaat uit twee delen*: een persoonlijk deel voor jouw individuele en collectieve belangenbehartiging en een managementdeel voor beroepsondersteuning, dat ten laste kan worden gebracht van de school (indien de school het managementdeel niet wil betalen komt dit voor eigen rekening).  Voor ieder deel ontvang je een aparte factuur. Neem gerust contact op met de ledenadministratie indien je hier vragen over hebt.

Leden kunnen in aanmerking komen voor fiscale verrekening van de contributie (teruggave van een deel van de vakbondscontributie).

* Dit geldt niet voor het lidmaatschap vo, statutair of samenwerkingsverband po of vo.

Meerdere leidinggevenden op één school of meerdere bovenschools managers bij één organisatie betalen slechts één keer het managementdeel.
Aspirant-leden komen in aanmerking voor het standaard lage tarief.

Hieronder vind je de lidmaatschapskosten per jaar:

Lidmaatschapskosten

Lidmaatschap Persoonlijk deel Managementdeel**
1-100 leerlingen € 194 € 260
101-200 leerlingen € 194 € 276
201-400 leerlingen € 194 € 302
400 of meer leerlingen € 194 € 346
Meerscholen directeur/Bovenschools manager € 194 € 373
Leidinggevende samenwerkingsverband po of vo € 324
Statutair bestuurder € 324
VO lid € 324
Aspirant lid € 94
Buitengewoon lid € 94
Schoolleider in het buitenland* € 94
Postactief lid € 94
Aspirant mail lidmaatschap** € 37

Kennismakingslidmaatschap kost € 17,00 voor 3 maanden.

* Je ontvangt een link naar de digitale versies per mail.
**Je ontvangt een link naar onze digitale versies per mail. Wil je onze bladen altijd per post ontvangen, dan betaal je € 94
** De school of het bestuur betaalt in de meeste gevallen het managementdeel. Is er al een AVS-lid op je school of is je collega bovenschools manager al lid? Dan betaal je slechts één keer het managementdeel. Het managementdeel betaal je per school (brinnummer) of, indien je bovenschools manager bent, per bestuur.

Voorwaarden van de AVS

Wanneer je lid wordt van de AVS dien je akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden:

Bekijk de Voorwaarden diensten of download PDF
Voorwaarden juridische dienstverlening of downlaod PDF
Lidmaatschapsvoorwaarden of download PDF

Alle links openen in een nieuw venster.

Bekijk ook onze privacyverklaring

Vragen? Meer informatie?

Hieronder vind je de veelgestelde vragen over het lidmaatschap.
Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de ledenadministratie via 030-2361010 of via ledenadministratie@avs.nl.

Veelgestelde vragen over het lidmaatschap

 • Hoe is mijn contributie opgebouwd?

  De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is een vereniging van en voor schoolleiders in het funderend onderwijs. Enerzijds richt de vereniging zich op belangenbehartiging in haar vakbondsactiviteiten (AVS Vakbond). Anderzijds behartigt zij de belangen van de beroepsgroep en geeft daar stem aan vanuit de ledeninput als gesprekspartner van politiek en in de sector. Daarnaast faciliteert de AVS (internationale) netwerken ten behoeve van informatie- en kennisdeling door en met leden en ondersteunt zij het dagelijks werk in de schoolorganisatie vanuit het vakblad, de digitale kennisbank, de helpdesk, online nieuwsbrieven en (multimedia) publicaties (AVS Netwerk). Daarnaast is er een  professionaliseringstak waar, tegen betaling, aan nascholing en persoonlijke ontwikkeling gewerkt kan worden (AVS Academie).

  Naast het profijt dat een individu heeft van het lidmaatschap aan de AVS-vakbondskant, heeft vooral de school er via de schoolleider veel aan om deel uit te maken van een breed collegiaal netwerk dat bijdraagt aan het werk van de schoolleider, Denk hierbij aan kennisdeling, het antwoord krijgen op professionele vraagstukken en het via de AVS neerleggen van de stem en behoeften van schoolleiders aan diverse landelijke tafels.

  Om recht te doen aan deze belangen in het lidmaatschap  splitsen we de lidmaatschapskosten op in twee delen, namelijk het persoonlijke deel (Vakbondsdeel) en een bijdrage vanuit de school/het management (Netwerkdeel).

  Wat valt er onder het persoonlijke deel?
  Onder het deel persoonlijke contributie vallen alle zaken die direct aan de persoon gekoppeld kunnen worden, zoals belangenbehartiging middels CAO, DGO en individuele juridische ondersteuning. Daarnaast draagt dit deel bij aan het maandelijkse vakblad, het gratis informatie en advies krijgen rond arbeidsvoorwaardelijke vragen (via de AVS Helpdesk) en het bijwonen van netwerkbijeenkomsten van, met en voor leden.

  Wat valt er onder het managementbijdrage?
  Onder het schooldeel van de contributie vallen alle voordelen die de school, via het lidmaatschap van de schoolleiding, heeft van het AVS-lidmaatschap. Om deze reden betaalt een school ongeacht het aantal leden ook slechts één keer het managementdeel. Wat krijgt de school hiervoor? Een schoolleiding die deel uitmaakt van een breed netwerk via netwerkbijeenkomsten, informatie en advies op werk-/school- gerelateerde vraagstukken via de helpdesk, korting op professionaliseringsactiviteiten, zoals congressen, studiereizen, opleidingen, leergangen, trainingen, coaching, mediation en advies. Ook het vakblad wordt voor een deel via de managementbijdrage betaald, omdat dit ook ten goede komt aan de school: het is vakliteratuur rond actualiteiten in de sector vanuit het perspectief van de schoolleider. Verder zijn er ledenkortingen op publicaties, betaalde netwerkbijeenkomsten en de digitale kennisbanken.

  Dynamische, ondernemende schoolleiders halen in een breed netwerk hun kennis en advies, sparren met collega’s, komen op voor zichzelf en zorgen ervoor dat de belangen en meningen van de beroepsgroep zichtbaar en hoorbaar zijn. Zij zijn zich ervan bewust dat een goede schoolleider cruciaal is voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs.

  Daarnaast zijn zij een goede gesprekspartner in het samenspel met hun bestuurder, doordat zij een breder perspectief opzoeken. Een schoolleider die goed voor zichzelf zorgt, zorgt daarmee goed voor zijn of haar school. Dáárom ben je lid van de AVS.

 • Wat betaal ik aan contributie?

  De contributie voor jouw AVS- lidmaatschap bestaat uit twee delen: een persoonlijk deel voor jouw individuele en collectieve belangenbehartiging en een managementdeel voor beroepsondersteuning, dat ten laste kan worden gebracht van de school (indien de school het managementdeel niet wil betalen komt dit voor eigen rekening). Voor ieder deel ontvangt je een aparte factuur.

  De kosten voor elke lidmaatschapsvorm zie je in dit overzicht

 • Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen

  Het lidmaatschap gaat in op 1 augustus of 1 januari en wordt zonder schriftelijke opzegging steeds automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap van de Algemene Vereniging Schoolleiders kan één keer per jaar, per 1 augustus met een opzegtermijn van 1 maand (uiterlijk 30 juni) met vermelding van de reden tot opzegging. Restitutie van het lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.

  Opzeggen dient persoonlijk, per e-mail (ledenadministratie@avs.nl) of schriftelijk en ondertekend per post (AVS, t.a.v. de ledenadministratie, postbus 1003, 3500 BA Utrecht) te geschieden.
  Wij streven ernaar om de opzegging binnen 2 weken te verwerken en u ontvangt van ons altijd een bevestiging zodat u weet dat wij het verwerkt hebben.

 • Ik ga met pensioen of verander van functie

  Wanneer je met pensioen (of FPU, VUT, WAO) gaat of van functie verandert, is het mogelijk jouw lidmaatschap om te zetten.

  Met pensioen (of FPU, VUT, WAO) gaan: mogelijkheid tot postactief lidmaatschap.

  Verandering van functie = geen schoolleider meer (mogelijkheid tot buitengewoon lidmaatschap)
  Verandering van werkkring = buiten het primair onderwijs (mogelijkheid tot buitengewoon lidmaatschap).

  Neem contact op met de AVS voor meer informatie over de mogelijkheden: 030-2361010 of ledenadministratie@avs.nl.

 • Ik wil mijn adreswijziging doorgeven

  Je kan je adreswijziging doorgeven via mijn.avs.nl (inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord).

 • Hoe kan ik een deel van mijn contributie terugvragen?

  Je kunt in aanmerking komen voor fiscale verrekening van de contributie (teruggave vakbondscontributie), door uiterlijk 1 november een verklaring in te leveren bij de werkgever, die verplicht is aan de regeling mee te werken.

  Je kunt hiervoor onderstaande verklaring gebruiken:

  Vakbondscontributie aanvraagformulier PO

  Vakbondscontributie aanvraagformulier VO