Sluit je ook aan bij de AVS

De AVS is de enige belangenvereniging van schoolleiders/leidinggevenden in het (speciaal) basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Door maatwerk en kennis van het veld kan de AVS de (deel-)belangen van (adjunct‑) directeuren, locatieleiders en bovenschools managers/bestuurders behartigen. En als lid van de AVS heb je een stem in de Nederlandse onderwijspolitiek. Jouw functie is wezenlijk anders dan die van leerkracht of onderwijsondersteuner. Dat weet de AVS als geen ander. De AVS komt op voor jouw belang en de collectieve belangen van de sector primair onderwijs.

 • Er zijn verschillende lidmaatschapsvormen, we zetten ze hieronder op een rijtje.
 • Wat wel of niet zit inbegrepen in elke lidmaatschapsvorm zie je in deze tabel
 • De contributie voor elke lidmaatschapsvorm zie je in dit overzicht
 • Leden kunnen in aanmerking komen voor fiscale verrekening van de contributie (teruggave vakbondscontributie)

Lidmaatschapsvormen

Hieronder staan de verschillende lidmaatschapsvormen van de AVS waar je je voor kunt inschrijven. Wil je precies weten wat elke lidmaatschapsvorm voor voordelen heeft, raadpleeg dan deze tabel.

Jublieumactie

In 2020/2021 bestaat de AVS maar liefst 25 jaar. Daarom doen we je een unieke jubileumaanbieding. Als je nu lid wordt van de AVS, dan betaal je het eerste jaar slechts 50% van je persoonlijke contributie of ontvang je een cadeaubon ter waarde van 50 euro. Bekijk hier alle mogelijkheden

Ik word lid van de AVS omdat ik altijd toegang heb tot onderwijsnieuws en ontwikkelingen in mijn vakgebied via Kader Primair en de website

Ik word lid van de AVS omdat ik direct deskundige hulp krijg bij vragen of problemen via de AVS Helpdesk

Schoolleider vakbekwaam

Ik word lid van de AVS omdat ik continu ondersteuning in mijn professionele ontwikkeling krijg

Ik word lid van de AVS omdat de AVS invloed heeft op politieke besluitvorming door collectieve belangenbehartiging

Slide 1 van4

Bijzondere lidmaatschappen

Wil je weten of je in aanmerking komt voor één van de bijzondere lidmaatschappen? Neem contact op met de AVS voor meer informatie over de mogelijkheden: 030-2361010 of ledenadministratie@avs.nl.

Afbeelding van Sang Hyun Cho via Pixabay

Ik word lid van de AVS omdat ik dan recht heb op individuele rechtspositionele belangenbehartiging door gespecialiseerde juristen

Ik word lid van de AVS omdat ik directe inspraak heb via de AVS-beleidscommissies en scholenpanelenquêtes

Ik word lid omdat ik flinke korting krijg op trainingen, opleidingen, educatieve reizen, congressen en plaatsen van vacatures

Ik word lid van de AVS omdat ik collectieve korting krijg op diverse producten en diensten voor mijn school en privé via AVS Voordeel

Slide 1 van4

Alle lidmaatschapsvormen op een rijtje

Soort lidmaatschap Kader Primair
per post
Juridische
ondersteuning
Helpdesk
ondersteuning
Korting op AVS
producten en diensten*
Kennismakingslidmaatschap
Regulier
lidmaatschap
Aspirant-lidmaatschap**
Aspirant-lidmaatschap
(mail-lidmaatschap)***
Postactief
lidmaatschap****
Buitengewoon
lidmaatschap
VO-lidmaatschap
Statutair bestuurder
lidmaatschap
Leidinggevende
samenwerkingsverband po of vo

* AVS producten en diensten zijn: AVS Voordeel, publicaties, educatieve reizen, vacatures plaatsen, trainingen en opleidingen van de AVS Academie.
** Aspirant-leden ontvangen korting op alle producten en diensten met uitzondering van het plaatsen van vacatures.
*** Je ontvangt Kader Primair een half jaar per post, daarna ontvang je een link naar de digitale versies, aspirant-leden ontvangen korting op alle producten en diensten met uitzondering van het plaatsen van vacatures.
**** Juridische ondersteuning voor postactieve leden is beperkt tot die zaken die de (voormalige) arbeidsrelatie aangaan.

Ik word lid van de AVS omdat ik profijt heb van doelgroepspecifiek aanbod, bijvoorbeeld voor startende directeuren of bestuurders

AVS Netwerk

Ik word lid van de AVS omdat ik collegiale steun heb via een landelijk netwerk

Slide 1 van2

Contributie

De contributie voor jouw AVS-lidmaatschap bestaat uit twee delen*: een persoonlijk deel voor jouw individuele en collectieve belangenbehartiging en een managementdeel voor beroepsondersteuning, dat ten laste kan worden gebracht van de school (indien de school het managementdeel niet wil betalen komt dit voor eigen rekening).  Voor ieder deel ontvang je een aparte factuur. Neem gerust contact op met de ledenadministratie indien je hier vragen over hebt.

Leden kunnen in aanmerking komen voor fiscale verrekening van de contributie (teruggave van een deel van de vakbondscontributie).

* Dit geldt niet voor het lidmaatschap vo, statutair of samenwerkingsverband po of vo.

Meerdere leidinggevenden op één school of meerdere bovenschools managers bij één organisatie betalen slechts één keer het managementdeel.
Aspirant-leden komen in aanmerking voor het standaard lage tarief.

Hieronder vind je de lidmaatschapskosten:

Lidmaatschapskosten

Lidmaatschap Persoonlijk deel Managementdeel**
1-100 leerlingen € 182 € 243
101-200 leerlingen € 182 € 258
201-400 leerlingen € 182 € 282
400 of meer leerlingen € 182 € 324
Meerscholen directeur/Bovenschools manager < 600 leerlingen € 182 € 324
Meerscholen directeur/Bovenschools manager > 600 leerlingen € 182 € 349
Aspirant lid € 88
Buitengewoon lid € 88
Postactief lid € 88
Aspirant mail lidmaatschap* € 35*
Leidinggevende samenwerkingsverband po of vo € 303
VO lid € 303
Statutair bestuurder € 303


* Kader Primair ontvang je een half jaar per post en daarna ontvang je een link naar de digitale versies per mail. Wil je onze bladen altijd per post ontvangen, dan betaal je € 88

** De school of het bestuur betaalt in de meeste gevallen het managementdeel. Is er al een AVS-lid op je school of is je collega bovenschools manager al lid? Dan betaal je slechts één keer het managementdeel. Het managementdeel betaal je per school (brinnummer) of, indien je bovenschools manager bent, per bestuur.

Voorwaarden van de AVS

Wanneer je lid wordt van de AVS dien je akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden:

Bekijk de Voorwaarden diensten of download PDF
Voorwaarden juridische dienstverlening of downlaod PDF
Lidmaatschapsvoorwaarden of download PDF

Alle links openen in een nieuw venster.

Bekijk ook onze privacyverklaring

Vragen? Meer informatie?

Hieronder vind je de veelgestelde vragen over het lidmaatschap.
Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de ledenadministratie via 030-2361010 of via ledenadministratie@avs.nl.

Veelgestelde vragen over het lidmaatschap

 • Wat betaal ik aan contributie?

  De contributie voor jouw AVS- lidmaatschap bestaat uit twee delen: een persoonlijk deel voor jouw individuele en collectieve belangenbehartiging en een managementdeel voor beroepsondersteuning, dat ten laste kan worden gebracht van de school (indien de school het managementdeel niet wil betalen komt dit voor eigen rekening). Voor ieder deel ontvangt je een aparte factuur.

  De kosten voor elke lidmaatschapsvorm zie je in dit overzicht

 • Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen

  Het lidmaatschap gaat in op 1 augustus of 1 januari en wordt zonder schriftelijke opzegging steeds automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap van de Algemene Vereniging Schoolleiders kan één keer per jaar, per 1 augustus met een opzegtermijn van 1 maand (uiterlijk 30 juni) met vermelding van de reden tot opzegging. Restitutie van het lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.

  Opzeggen dient persoonlijk, per e-mail (ledenadministratie@avs.nl) of schriftelijk en ondertekend per post (AVS, t.a.v. de ledenadministratie, postbus 1003, 3500 BA Utrecht) te geschieden.
  Wij streven ernaar om de opzegging binnen 2 weken te verwerken en u ontvangt van ons altijd een bevestiging zodat u weet dat wij het verwerkt hebben.

 • Ik ga met pensioen of verander van functie

  Wanneer je met pensioen (of FPU, VUT, WAO) gaat of van functie verandert, is het mogelijk jouw lidmaatschap om te zetten.

  Met pensioen (of FPU, VUT, WAO) gaan: mogelijkheid tot postactief lidmaatschap.

  Verandering van functie = geen schoolleider meer (mogelijkheid tot buitengewoon lidmaatschap)
  Verandering van werkkring = buiten het primair onderwijs (mogelijkheid tot buitengewoon lidmaatschap).

  Neem contact op met de AVS voor meer informatie over de mogelijkheden: 030-2361010 of ledenadministratie@avs.nl.

 • Ik wil mijn adreswijziging doorgeven

  Je kan je adreswijziging doorgeven via MijnAVS (inloggen met je lidmaatschapsnummer).

 • Hoe kan ik een deel van mijn contributie terugvragen?

  Je kunt in aanmerking komen voor fiscale verrekening van de contributie (teruggave vakbondscontributie), door uiterlijk 1 november een verklaring in te leveren bij de werkgever, die verplicht is aan de regeling mee te werken.

  Je kunt hiervoor onderstaande verklaring gebruiken: