Blijf op de hoogte van het onderwijsnieuws en ontwikkelingen in je vakgebied.

Bekijk hieronder een overzicht van alle nieuwsberichten van de AVS.

Kader Primair 10 (2019-2020) Download

Steeds meer leraren op school, veel schoolteams nog niet compleet

Coalitie-Y wil niveauverbetertoets voor brugklassers

Tweede aanvraagronde subsidieregeling leerachterstanden vanaf 18 augustus

Leerplichthandhaving bij schoolverzuim

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vrijwillige ouderbijdrage aan

Meer ruimte voor schoolleiders po door nieuwe herregistratiecriteria

Start experiment Ruimte in Onderwijstijd

Groen schoolplein draagt bij aan welzijn en gedrag basisschoolleerlingen

Veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel teweegbrengt