Blijf op de hoogte van het onderwijsnieuws en ontwikkelingen in je vakgebied.

Bekijk hieronder een overzicht van alle nieuwsberichten van de AVS.

Onderzoek naar onderwijs op afstand en geleerde lessen

personeelstekort

Verhoging subsidieplafonds regionale aanpak personeelstekort

Subsidieplafond inhaal- en ondersteuningsprogramma’s vo in eerste tijdvak verhoogd

Amsterdamse vso-docenten ook salaristoeslag

Ministerie OCW zoekt leden voor wetenschappelijke curriculumcommissie

Meer leerlingen gaan over vanwege coronacrisis

Lesgeven door onbevoegden is geen onderwijstijd

Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

‘Kwetsbare kinderen waren hun escape kwijt’