9080 resultaten
 • Subsidieregeling Digitale School gepubliceerd

  Met de subsidieregeling Digitale School (op 12 juni gepubliceerd) kunnen coalities van scholen en samenwerkingsverbanden een (boven)regionale digitale schoolvoorziening opzetten voor kinderen en jongeren die door lichamelijke of psychische oorzaken (tijdelijk) niet naar school kunnen. Het gaat om les op afstand, erbij horen en perspectief op terugkeer. Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs staat een filmpje waarin het een en ander wordt uitgelegd. Voor wie nóg meer wil weten,...

 • Onderzoek naar werkcontext schoolleiders: doe mee! 

  Wat zijn jouw verwachtingen over je rol als schoolleider en in hoeverre voldoet je werk in de praktijk aan deze verwachtingen? Wat maakt jouw functie aantrekkelijk? Welke uitdagingen biedt jouw functie? In opdracht van de cao-partijen (waaronder AVS) voert het Arbeidsmarktplatform PO een onderzoek uit naar de werkcontext van schoolleiders in het primair onderwijs. Doe mee aan de vragenlijst en wijs ook je team en (G)MR-leden op de vragenlijst.  ...

 • Leermiddelen: het móét goed en voordelig

  “Uitgeverijen bieden werkboeken niet meer los aan, maar alleen als pakket. Dit zorgt voor een extreme stijging van de kosten.” Het is één van de kritiekpunten die naar voren komt uit een peiling die gehouden is onder ruim 2500 schoolleiders, leraren, schoolbestuurders en andere onderwijsprofessionals. Deze en andere uitkomsten maken deel uit van het manifest Meer grip op kwaliteit, waarmee het onderwijsveld - voor het eerst in lange tijd – gezamenlijk een vuist maakt vóór...

 • Namens Nederland: onderwijs prioriteit

  De visie van AVS is dat sterke schoolleiders zorgen voor sterke scholen, waar kinderen goedworden voorbereid op de toekomst. Voor die toekomst werkt AVS samen met verschillende partners, zoals NL2025. In januari nodigden we schoolleiders uit om deel te nemen aan een landelijke enquête, onder de naam Namens Nederland, voor het leveren van input om samen vorm te geven aan de toekomst van Nederland. Nu is het zover! Het rapport van Namens Nederland 2024 is gereed en staat bol van de inzichten en...

 • AVS als reisleider, ga je mee?

  Het aanbod van reizen in schooljaar 2024-2025 is bekend. Benieuwd naar de onderwijssystemen en -professionals in IJsland, Londen, de Noordse driehoek, Denemarken, Ierland, Washington DC, Canada, New York & Boston of Sint Maarten? Geef je dan op voor een studiereis met AVS en wissel ideeën uit met andere schoolleiders of onderwijsprofessionals. Er is ook een reis in eigen land. ...

 • AVS-leden: ja voor transitieplan ABP

  Het bestuur van het Ambtenarencentrum, de centrale waarbij AVS is aangesloten, stemde vorige week in met het nieuwe pensioenstelsel en het concept-transitieplan voor (gewezen) overheids- en onderwijsmedewerkers. 75 procent van de AVS-leden stemden voor. ...

 • Stop verhoging BTW op leermiddelen

  De voorgenomen btw-verhoging voor boeken gaat het primair en voortgezet onderwijs volgens de eerste voorzichtige schattingen jaarlijks 60 miljoen euro meer kosten. Dit schrijven AVS, VO-raad, PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, LAKS en Ouders & Onderwijs aan de Tweede Kamer. De onderwijsorganisaties pleiten voor een btw-uitzonderingspositie voor fysieke en digitale leermiddelen. Het debat heeft op maandag 10 juni plaatsgevonden en krijgt mogelijk een vervolg in een commissievergadering van OCW....

 • Werkverdelingsplan: wat vind jij ervan?

  Wat vind jij van het werkverdelingsplan? Is het voor jou werkbaar of juist niet? Meld je aan voor de focusgroep van het Arbeidsmarktplatform PO om hierover te sparren. Het werkverdelingsplan viert inmiddels zijn vijfde verjaardag; hoogste tijd voor een evaluatie! ...

 • Onderhandelingen cao gestart

  Met het uitwisselen van de inzetten van de drie partijen – waaronder AVS - zijn op 4 juni de CAO-onderhandelingen officieel van start gegaan. AVS maakt zich (kei)hard voor de positie en waardering van de schoolleider. De komende periode zullen tijdens de onderhandelingsdagen de verschillende thema’s uit de inzetten worden besproken, met als doel op 24 september a.s. tot een nieuw akkoord te komen. ...

 • shrm

  Wetsvoorstel SHRM in prullenbak?

  In haar advies Wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid adviseert de Onderwijsraad de minister van Onderwijs de indiening van het wetsvoorstel te heroverwegen. De raad onderschrijft het belang van strategisch personeelsbeleid voor de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep, maar ziet dit wetsvoorstel niet als een passend middel om de beoogde doelen te bereiken. Ook AVS zet diverse kanttekeningen bij dit wetsvoorstel en heeft eerder bij de internetconsultatie en...

 • IKC-dag: Het kind als bron!

  Op vrijdag 20 september Op vrijdag 20 september vindt de jaarlijkse IKC-dag plaats in Utrecht, dit jaar met de veelbelovende aankondiging: Het kind als bron!  AVS ondersteunt deze dag in de organisatie, omdat samenwerken in integrale kindcentra en scholen die intensief samenwerken met hun omgeving vragen om een passend leiderschap door bekwame schoolleiders. Ondernemende schoolleiders die kansen zien in de verbinding met andere organisaties, om daarmee de ontwikkeling van kinderen te...

 • Zorgen om ambitie naar inclusief onderwijs

  Op woensdag 29 mei vond het commissiedebat Passend Onderwijs plaats in de Tweede Kamer. Vooruitlopend op dit debat heeft AVS een brief gestuurd naar de leden van de Commissie OCW en de fracties in de Tweede Kamer als reactie op de brief van de minister aan de Tweede Kamer over dit onderwerp. In de route naar meer inclusief onderwijs pleit AVS voor het goed op elkaar laten aansluiten van ondersteuning, organisatie en financiering van onderwijs en zorg, maar ook en vooral voor het allereerst op...