AVS is één van de partijen die afspraken maakt over de primaire arbeidsvoorwaarden in het basisonderwijs en kaders opstelt voor personeelsbeleid met de vertegenwoordiging van de werkgevers, de PO-Raad. Deze afspraken vind je terug in de CAO PO.

CAO-onderhandelingen

De primaire arbeidsvoorwaarden, zoals de salarisontwikkeling, de eindejaarsuitkering, de toelagen, de sociale zekerheid, arbeidsduur, duurzame inzetbaarheid en budgettaire afspraken over personeelsbeleid, worden met de sociale partners besproken.

Tijdens het overleg over een volgende CAO PO overlegt de AVS de uitgangspunten met de Commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid en schakelt hierbij de klankbordgroep Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid in. Deze klankbordgroep wordt via e-mail geïnformeerd over de ontwikkelingen en geraadpleegd over standpunten. Wil je meedenken? Mail dan helpdesk@avs.nl (contactpersoon: Arno van Zanten of Wim Maas)

Van de overlegtafel

De AVS vertegenwoordigt schoolleiders in veel overlegstructuren voor het basis- en speciaal onderwijs. Hoe zit het met al die overlegstructuren voor basis- en speciaal onderwijs, en wat is de rol van de AVS daar?

De AVS neemt deel aan onder andere de volgende overlegtafels:

 • Medezeggenschap en Passend onderwijs
 • Onderwijs en leerlingenzorg
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Inspectie
 • Werkdrukagenda
 • Beweging tegen kindermishandeling
 • Vluchtelingen
 • Lerarenbeurs
 • Stichting van het Onderwijs
 • Schoolleidersregister PO
 • Kennisplatform leerlingendaling

Nieuws over CAO PO

 • Onderhandelaars-akkoord PO: 10% loonstijging

  In het kader van de nieuwe cao-po is er een onderhandelaarsakkoord bereikt. Belangrijkste punten zijn een salarisverhoging van 10%, een eenmalige uitkering in november 2023 en speciale aandacht voor gerichte begeleiding van startende schoolleiders. ...

 • Onderhandelingen CAO PO weer hervat

  Terwijl velen van jullie hebben genoten van een welverdiende vakantie informeert AVS jullie over de actuele ontwikkelingen rondom de cao-onderhandelingen 2023. Inmiddels hebben we de eerste verkenning achter de rug. De intentie bij bonden en werkgevers in het PO en VO is om er zo snel mogelijk uit te komen en onze achterban binnen twee weken een mooi resultaat te kunnen voorleggen. In onze laatste nieuwsbrief (17 juli 2023) hebben wij gemeld dat tijdens de zomervakantie de...

 • Zomervakantie mét cao-onderhandelingen

  Stand van zaken rondom de CAO PO. Terwijl velen van jullie genieten van hun vakantie of zich bezighouden met de laatste loodjes van het schooljaar, willen we jullie informeren over de actuele ontwikkelingen rondom de cao-onderhandelingen 2023. ...