AVS is één van de partijen die afspraken maakt over de primaire arbeidsvoorwaarden in het basisonderwijs en kaders opstelt voor personeelsbeleid met de vertegenwoordiging van de werkgevers, de PO-Raad. Deze afspraken vind je terug in de CAO PO.

CAO-onderhandelingen

De primaire arbeidsvoorwaarden, zoals de salarisontwikkeling, de eindejaarsuitkering, de toelagen, de sociale zekerheid, arbeidsduur, duurzame inzetbaarheid en budgettaire afspraken over personeelsbeleid, worden met de sociale partners besproken.

Tijdens het overleg over een volgende CAO PO overlegt de AVS de uitgangspunten met de Commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid en schakelt hierbij de klankbordgroep Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid in. Deze klankbordgroep wordt via e-mail geïnformeerd over de ontwikkelingen en geraadpleegd over standpunten. Wil je meedenken? Mail dan helpdesk@avs.nl (contactpersoon: Frank Koelen)

Van de overlegtafel

De AVS vertegenwoordigt schoolleiders in veel overlegstructuren voor het basis- en speciaal onderwijs. Hoe zit het met al die overlegstructuren voor basis- en speciaal onderwijs, en wat is de rol van de AVS daar?

De AVS neemt deel aan onder andere de volgende overlegtafels:

 • Medezeggenschap en Passend onderwijs
 • Onderwijs en leerlingenzorg
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Inspectie
 • Werkdrukagenda
 • Beweging tegen kindermishandeling
 • Vluchtelingen
 • Lerarenbeurs
 • Stichting van het Onderwijs
 • Schoolleidersregister PO
 • Kennisplatform leerlingendaling

Nieuws over CAO PO

 • Herziene versie CAO-boek te bestellen

  In de CAO PO 2023-2024 zijn onlangs enkele wijzigingen gedaan. De herziene versie is nu ook als print te bestellen. ...

 • Cao-regeling reiskosten woon-werkverkeer aangepast!

  De reisonkosten woon-werkverkeer worden in de CAO PO 2023-2024 geregeld in hoofdstuk 7, artikel 7.2 en artikel 7.2a. Artikel 7.2 gold tot en met 31 december 2023. Met ingang van 1 januari 2024 geldt artikel 7.2a. Echter… de tekst van artikel 7.2a is aangepast omdat de regeling, zoals oorspronkelijk opgenomen in de CAO PO 2023-2024, te ingewikkeld bleek. ...

 • Printversie CAO PO nu beschikbaar

  De CAO PO 2023-2024 kun je nu als printversie bestellen. Met de nieuwe cao krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs een loonstijging van 10 procent vanaf 1 juli 2023. Alle medewerkers krijgen in november een eenmalige uitkering. Op basis van een voltijds dienstverband bedraagt de eenmalige uitkering 1.000 euro voor werknemers in de salarisschalen 1 tot en met 5, 600 euro voor werknemers in de salarisschalen 6 tot en met schaal 9, en 350 euro voor overige werknemers. Bestel...