AVS is één van de partijen die afspraken maakt over de primaire arbeidsvoorwaarden in het basisonderwijs en kaders opstelt voor personeelsbeleid met de vertegenwoordiging van de werkgevers, de PO-Raad. Deze afspraken vind je terug in de CAO PO.

Hoe komt de CAO PO tot stand?

Deze infographic illustreert de stappen die we nemen om tot de nieuwe CAO PO te komen.

CAO-onderhandelingen

De primaire arbeidsvoorwaarden, zoals de salarisontwikkeling, de eindejaarsuitkering, de toelagen, de sociale zekerheid, arbeidsduur, duurzame inzetbaarheid en budgettaire afspraken over personeelsbeleid, worden met de sociale partners besproken.

Tijdens het overleg over een volgende CAO PO overlegt de AVS de uitgangspunten met de Commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid en schakelt hierbij de klankbordgroep Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid in. Deze klankbordgroep wordt via e-mail geïnformeerd over de ontwikkelingen en geraadpleegd over standpunten. Wil je meedenken? Mail dan helpdesk@avs.nl (contactpersoon: Frank Koelen)

Van de overlegtafel

De AVS vertegenwoordigt schoolleiders in veel overlegstructuren voor het basis- en speciaal onderwijs. Hoe zit het met al die overlegstructuren voor basis- en speciaal onderwijs, en wat is de rol van de AVS daar?

De AVS neemt deel aan onder andere de volgende overlegtafels:

 • Medezeggenschap en Passend onderwijs
 • Onderwijs en leerlingenzorg
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Inspectie
 • Werkdrukagenda
 • Beweging tegen kindermishandeling
 • Vluchtelingen
 • Lerarenbeurs
 • Stichting van het Onderwijs
 • Schoolleidersregister PO
 • Kennisplatform leerlingendaling

Nieuws over CAO PO

 • Onderhandelingen cao gestart

  Met het uitwisselen van de inzetten van de drie partijen – waaronder AVS - zijn op 4 juni de CAO-onderhandelingen officieel van start gegaan. AVS maakt zich (kei)hard voor de positie en waardering van de schoolleider. De komende periode zullen tijdens de onderhandelingsdagen de verschillende thema’s uit de inzetten worden besproken, met als doel op 24 september a.s. tot een nieuw akkoord te komen. ...

 • Deel je input voor de nieuwe cao

  Na het afsluiten van de laatste CAO hebben de sociale partners natuurlijk niet stilgezeten. We zijn nu hard aan de slag met twee belangrijke thema's die voortkomen uit afspraken die in het onderhandelaarsakkoord 2023-2024 zijn gemaakt. Ook kun jij aangeven wat jij belangrijk vindt voor de nieuwe cao.   ...

 • Herziene versie CAO-boek te bestellen

  In de CAO PO 2023-2024 zijn onlangs enkele wijzigingen gedaan. De herziene versie is nu ook als print te bestellen. ...