Berichten

Aanvullende bekostiging uit het NP Onderwijs 2022-2023

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het NP Onderwijs aanvullende bekostiging. Afhankelijk van de leerlingenpopulatie krijgen scholen extra bedragen. Er is weer een rekentool beschikbaar waarin je kunt kijken om hoeveel geld het voor jouw school gaat. Het totaalbedrag per school is gebaseerd op het leerlingenaantal van 1 oktober 2021. De definitieve aanvullende bekostiging staat in het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) dat elke school van DUO krijgt, en kan...

DENISE

OMT adviseert kabinet onderwijs open te houden

Beslissing vrijdag naar buiten in persconferentie Het Outbreak Management Team heeft het kabinet geadviseerd het hele onderwijs open te houden. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Het kabinet had om een vervroegd OMT-advies gevraagd vanwege de stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen. Vrijdag aanstaande is er weer een persconferentie. Het OMT vindt dat er alles aan gedaan moet worden om de scholen niet te hoeven sluiten. Daarbij wijst het OMT op het "toenemende...

Eindrapport monitor zelftesten in kinderopvang en onderwijs

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon het gebruik van zelftesten in onderwijs en kinderopvang van het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs gemonitord. Een samenvatting hiervan is ondergebracht in het Eindrapport Monitor zelftesten in onderwijs en kinderopvang. De omvang van de testperiode omvat 10 tot 12 weken. Medio april 2021 is gestart met het beschikbaar stellen van zelftesten voor alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs, voor instellingen voor...

AVS is akkoord met nieuwe bestuursvorm ABP

De AVS is als deelnemer aan het Ambtenarencentrum (AC), de werknemersvertegenwoordiging bij ABP, akkoord gegaan met een statutenwijziging waardoor het pensioenfonds een nieuwe bestuursvorm krijgt. AVS-voorzitter Petra van Haren zegt hierover: “Wij hebben kritische feedback gegeven op de voorgenomen koers en de invulling daarvan. Uiteindelijk heeft het ABP-bestuur meerdere adviezen overgenomen.” Per 1 januari 2022 kent ABP een algemeen bestuur dat bestaat uit uitvoerend bestuurders,...

Scholen krijgen vragenlijst over Nationaal Programma Onderwijs

Scholen kunnen aan het begin van het schooljaar een korte vragenlijst over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in hun mailbox verwachten. Het ministerie van OCW monitort op landelijk niveau de uitvoering van het programma en de ontwikkeling van opgelopen leervertragingen. Een belangrijke bron bij het monitoren van de uitvoering van het NP Onderwijs zijn de waarnemingen en ervaringen van scholen zelf.  Vragen Nationaal Programma Onderwijs welke activiteiten en bronnen...

Procedure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) in beeld gebracht

De procedure bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) is inzichtelijk gemaakt in beeld. Hiermee kunnen ouders, leerlingen én scholen nog beter geïnformeerd worden over de omgang met klachten. Het LKC heeft een aantal infographics over de klachtenprocedure laten ontwikkelen en gepubliceerd op de website onderwijsgeschillen.nl (de infographics staan ook als downloads onder dit bericht). De bij de LKC aangesloten scholen en belangenorganisaties in het onderwijs kunnen de...

Niet alle leerlingen ICT-vaardiger geworden in coronatijd

Scholen hebben ook in coronatijd gewerkt aan digitale geletterdheid en zich daar positief in ontwikkeld. Tegelijkertijd nam de ongelijkheid in digitale vaardigheden tussen leerlingen toe. Dat meldt Kennisnet op basis van het Praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid. Een van de conclusies uit het onderzoek is dat leerlingen zich weliswaar digitaal hebben ontwikkeld, maar dat een deel van hen nog over onvoldoende ICT-basisvaardigheden beschikt. Het vinden en openen van bestanden, het opslaan...

Winnaars Vakkanjers Explorer 2021: leerlingen van de Populier uit Den Haag.

WWF prijst leerlingen om oplossingen rond mens-dierconflict

Winnaars Vakkanjer Challenge 2021 bekend Het Wereld Natuurfonds (WWF) heeft de winnaars uitgeroepen van de WWF Wildlife Challenge.  Ruim 8.000 leerlingen van zo’n 150 scholen zijn dit schooljaar uitgedaagd om innovatieve ideeën en praktijkgerichte oplossingen te bedenken, zodat mensen en wilde dieren beter samen kunnen leven. Leerlingen vanaf groep 7 tot en met het laatste jaar van het vmbo hebben 23 en 24 juni hun innovatieve oplossingen gepresenteerd tijdens de finale van...

Verkiezingsprogramma’s beloven ‘miljarden extra’ voor onderwijs

De onderwijsuitgaven nemen bij bijna alle partijen toe. Bij GroenLinks, de PvdA en D66 nemen de onderwijsuitgaven het meest toe. Bij SGP en de VVD blijven de onderwijsuitgaven per saldo nagenoeg ongewijzigd. Dit blijkt uit Keuzes in kaart 2022-2025, de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s die het Centraal Planbureau (CPB) heeft gepubliceerd. Bij ongewijzigd beleid, dat wil zeggen zonder nieuwe investeringen, zou het onderwijs 1,2 miljard in de plus komen. De extra investeringen (in...

Onderwijssegregatie neemt toe

Eind december is de beleidsagenda tegen onderwijssegregatie naar de Tweede Kamer gestuurd. De afgelopen jaren neemt de onderwijssegregatie in Nederland toe. Het gaat hierbij om segregatie op basis van sociaaleconomische status (SES) van de ouders. Als ondersteuning heeft het ministerie van OCW een infographic over onderwijssegregatie gemaakt en zijn tal van maatregelen (met voorbeelden) beschreven op de site van de Gelijke Kansen Alliantie. Het risico van segregatie is dat verschillende...

Wetenschappelijke handreiking over risico’s en kansen afstandsonderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft in samenwerking met de universiteit Maastricht op een rijtje gezet wat de kansen en bedreigingen van afstandsonderwijs zijn. De handreiking ‘Effectief afstandsonderwijs’ beschrijft hoe effectief afstandsonderwijs kan worden vormgegeven in alle sectoren, van basisonderwijs tot hoger onderwijs. De handreiking beschrijft eerst de zes risico’s van afstandsonderwijs, drie voor leerlingen en drie op schoolniveau. Daarna wordt ingegaan op effectieve...

Beleidsregel pilot pro/vbo uitgebreid

De beleidsregel pilot pro/vbo, op 30 november 2018 in werking getreden, bood 30 scholencombinaties de mogelijkheid om een pro/vbo-onderbouwklas in te richten die voorbereidt op de bovenbouw van het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), om te kijken of dit tegemoet komt aan de behoefte aan meer maatwerk in het praktijkonderwijs (pro). Deze beleidsregel is nu uitgebreid met nieuwe artikelen om opnieuw 30 nieuwe scholencombinaties aan te wijzen om drie keer een pro/vbo-onderbouwklas in te...