Lees ook

 • Doe mee aan de peiling formatie schooljaar 2023-2024

  AVS nodigt alle po-schoolleiders in Nederland uit om deel te nemen aan de jaarlijkse peiling over de formatie tijdens de start van het schooljaar. Vorig jaar had 58 procent van de deelnemers aan onze peiling de formatie volledig op orde bij de start van het schooljaar. Omdat alle scholen zijn gestart, willen we graag weten hoe het er nu voorstaat. ...

 • Nog twee keer STAP-budget

  Iedereen (18+, geen AOW) kan een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Je kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De eerstvolgende aanvraagperiode start op maandag 18 september. Begin november kun je de STAP-subsidie voor de laatste keer aanvragen. Het kabinet heeft besloten vanaf het septembertijdvak alleen nog OCW-erkende scholingen voor STAP-budget in aanmerking...

 • Input AVS voor verkiezingen

  In de aanloop naar de nieuwe verkiezingen zijn de partijen op dit moment druk bezig met het afronden van hun verkiezingsprogramma. AVS heeft haar inbreng ter ondersteuning aan deze programma’s met diverse politieke partijen gedeeld. AVS vraagt aan de overheid haar zorgen te delen en om de juiste randvoorwaarden.   De rol van de schooldirecteur is een van de meest complexe in het onderwijs. Onderzoek laat zien dat sterk leiderschap een cruciale factor is voor de kwaliteit van de...

Al het nieuws over arbeidsmarkt

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Als ik een eigen bedrijf heb, waar moet ik dan aan voldoen?

  Formeel is op 1 mei 2016 de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden. De Wet DBA is bij brief van de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën opgeschort tot 1 januari 2020 (zie bijlagen).
  Hierdoor is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) niet meer van toepassing.

  Hoe wordt de toepassing van de DBA gecontroleerd?
  De handhaving in het kader van de Wet DBA door de Belastingdienst is op dit moment tot in ieder geval 1 januari 2020 opgeschort, behoudens voor alle kwaadwillenden.
  In de tussenliggende periode zal het kabinet zoeken naar een permanente regeling voor zelfstandigen.

  Hoe moet dat geregeld worden?
  Of iemand zich al dan niet als ondernemer kwalificeert moet blijken uit de contracten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

  Bestaan er modelcontracten?
  Ja, de Belastingdienst publiceert op zijn website modelcontracten die partijen kunnen gebruiken om buiten de loonbelasting te blijven. Zie www.belastingdienst.nl.
  Het is niet verplicht om een modelcontract te gebruiken. Een opgesteld contract kan aan de Belastingdienst voorgelegd worden.

  Wat is het doel van een contract?
  Doel is het voorkomen van schijnzelfstandigheid: zogenaamde ondernemers die een verkapt dienstverband, zonder sociaal vangnet, en tegen een lagere vergoeding voor de opdrachtgever werken.

  Downloads