Relevante onderwerpen

Lees ook

 • Ludieke actie voor blijvende steun DELTAPLAN

  Op woensdag 28 februari vond het commissiedebat leraren in de Tweede Kamer plaats. AVS zat op de publieke tribune. Voorafgaand aan het debat was er een ludieke actie en sprak AVS ook met een aantal politici over één van de onderwerpen uit het debat: het DELTAPLAN. ...

 • Kandidaat AVS voor Programmaraad Onderwijsregio’s

  Deze maand is de Programmaraad voor de Onderwijsregio’s van start gegaan. Onder leiding van voorzitter Chris van Meurs gaat de Programmaraad de vorming van de Onderwijsregio’s ondersteunen en de ervaringen uit de praktijk ophalen. Namens AVS neemt schoolleider Louise Kortman deel aan de Programmaraad. ...

 • Onderwijs noodzakelijk recht voor iedereen

  Rapport Onderwijsraad ‘Onderwijs als investering’ Inzicht in kosten én opbrengsten leidt tot beter onderbouwde politieke besluiten over uitgaven aan het onderwijs. Dat is een van de belangrijkste statements uit het onlangs verschenen rapport ‘Onderwijs als investering’ van de Onderwijsraad.  AVS kan zich daarin vinden en ziet een overlap met de oproep om te komen tot het maken van een DELTAPLAN voor het onderwijs.   ...

Al het nieuws over arbeidsmarkt

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Als ik een eigen bedrijf heb, waar moet ik dan aan voldoen?

  Formeel is op 1 mei 2016 de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden. De Wet DBA is bij brief van de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën opgeschort tot 1 januari 2020 (zie bijlagen).
  Hierdoor is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) niet meer van toepassing.

  Hoe wordt de toepassing van de DBA gecontroleerd?
  De handhaving in het kader van de Wet DBA door de Belastingdienst is op dit moment tot in ieder geval 1 januari 2020 opgeschort, behoudens voor alle kwaadwillenden.
  In de tussenliggende periode zal het kabinet zoeken naar een permanente regeling voor zelfstandigen.

  Hoe moet dat geregeld worden?
  Of iemand zich al dan niet als ondernemer kwalificeert moet blijken uit de contracten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

  Bestaan er modelcontracten?
  Ja, de Belastingdienst publiceert op zijn website modelcontracten die partijen kunnen gebruiken om buiten de loonbelasting te blijven. Zie www.belastingdienst.nl.
  Het is niet verplicht om een modelcontract te gebruiken. Een opgesteld contract kan aan de Belastingdienst voorgelegd worden.

  Wat is het doel van een contract?
  Doel is het voorkomen van schijnzelfstandigheid: zogenaamde ondernemers die een verkapt dienstverband, zonder sociaal vangnet, en tegen een lagere vergoeding voor de opdrachtgever werken.

  Downloads