Relevante onderwerpen

Lees ook

 • Subsidie statushouders voor de klas

  Vanaf 1 augustus 2024 (tot 27 september) kunnen ook schoolbesturen in het primair onderwijs subsidie aanvragen als zij een ondersteuningsprogramma aanbieden aan een statushouder die voor de klas wil staan. Bovendien is de subsidie nu ook beschikbaar voor Oekraïense ontheemden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs. ...

 • Subsidie lerarentekorten G5

  Mooi nieuws  voor de aanpak van de lerarentekorten in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere (G5): de minister heeft de subsidie voor de uitvoering van de convenanten (noodplannen) verlengd tot eind 2025. Deze subsidie is hard nodig om het toenemende personeelstekort in de G5 het hoofd te bieden. ...

 • Vind een interim schoolleider bij AVS!

  Met een schoolleiderstekort van ruim 15 procent kan het niet anders dan dat interimmers keihard nodig zijn. Inhuur kost echter vaak veel geld terwijl de duurzame oplossing na vertrek van de interim schoolleider uitblijft. De hoogste tijd om hier verandering in te brengen!  Via de vindplaats brengt AVS vraag en aanbod voor interim schoolleiders bij elkaar en wordt toegewerkt naar een structurele invulling van de vacature.   De ambitie van AVS is om het tekort aan schoolleiders te...

Al het nieuws over arbeidsmarkt

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Als ik een eigen bedrijf heb, waar moet ik dan aan voldoen?

  Formeel is op 1 mei 2016 de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden. De Wet DBA is bij brief van de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën opgeschort tot 1 januari 2020 (zie bijlagen).
  Hierdoor is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) niet meer van toepassing.

  Hoe wordt de toepassing van de DBA gecontroleerd?

  De handhaving in het kader van de Wet DBA door de Belastingdienst is op dit moment tot in ieder geval 1 januari 2020 opgeschort, behoudens voor alle kwaadwillenden.
  In de tussenliggende periode zal het kabinet zoeken naar een permanente regeling voor zelfstandigen.

  Hoe moet dat geregeld worden?

  Of iemand zich al dan niet als ondernemer kwalificeert moet blijken uit de contracten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

  Bestaan er modelcontracten?

  Ja, de Belastingdienst publiceert op zijn website modelcontracten die partijen kunnen gebruiken om buiten de loonbelasting te blijven. Zie www.belastingdienst.nl.
  Het is niet verplicht om een modelcontract te gebruiken. Een opgesteld contract kan aan de Belastingdienst voorgelegd worden.

  Wat is het doel van een contract?

  Doel is het voorkomen van schijnzelfstandigheid: zogenaamde ondernemers die een verkapt dienstverband, zonder sociaal vangnet, en tegen een lagere vergoeding voor de opdrachtgever werken.

  Downloads

  Kamerbrief Uitwerking maatregelen werken als zelfstandige(pdf)