Berichten

Leergang Waarderend leidinggeven

Meer informatie

Actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag gepresenteerd

Als je naar de cijfers kijkt, komt het op elke school voor en heeft elke schoolleider er tijdens zijn of haar carrière met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mee te dealen: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Af en toe krijgt de AVS Helpdesk er ook vragen over van schoolleiders bij wie het speelt op school, of die er zelf mee te maken hebben. Vaak gaat het om onbewust gedrag én het ontbreken van een gezonde aanspreekcultuur op school, waardoor dingen uit de hand kunnen...

PO Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 gepubliceerd!

De Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 is gepubliceerd. Daarmee is het eindelijk duidelijk op welke bekostiging scholen en besturen in het PO vanaf 1 januari 2023 recht hebben. Per 1 januari 2023 verandert de bekostigingssystematiek. Belangrijke verschillen: onderbouw- en bovenbouwleerlingen gelijk bekostigd;GGL vervalt als factor voor bekostiging;teldatum 1 februari T-1 (dus voor 2023 terugkijken naar 1-2-2022);per kalenderjaar in plaats van per schooljaar. De basisbekostiging...

Corona: voorlopig verandert er niets

Kijkend naar het draaiboek op je school, dat geënt is op het sectorplan COVID-19, zitten we met zijn allen in Fase 1 Donkergroen – verkoudheid. Eerder deze week heeft het RIVM besloten de coronathermometer op stand 2 te zetten. Dat betekent nog niet dat de maatschappij ook naar stand 2 schakelt. De thermometer van het RIVM betreft een duiding van de epidemiologische situatie. Het kabinet besluit op basis van die duiding of het nodig is om maatregelen te nemen en vraagt daarover in dat...

OCW wil aanpak leraren- en schoolleiderstekort intensiveren

Het onderwijs - met een groot personeelstekort - is in een crisis beland, die sluipenderwijs dagelijks groter wordt. Alle acties ten spijt, is er tot nu toe te weinig voortgang gemaakt in de aanpak van dit probleem. Daarom moeten alle registers open. Van een overheid op afstand naar een integrale lerarenstrategie. Dat schrijven de onderwijsministers Wiersma en Dijkgraaf op 1 juli in een brief aan de Tweede Kamer. In het recent gesloten Onderwijsakkoord en de bijbehorende werkagenda heeft de...

Servicedocument aangepast

Dit document legt schoolbesturen uit hoe zij omgaan met de coronaregels en adviezen op school. Versie van 20 mei...

Aanvullende bekostiging uit het NP Onderwijs 2022-2023

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het NP Onderwijs aanvullende bekostiging. Afhankelijk van de leerlingenpopulatie krijgen scholen extra bedragen. Er is weer een rekentool beschikbaar waarin je kunt kijken om hoeveel geld het voor jouw school gaat. Het totaalbedrag per school is gebaseerd op het leerlingenaantal van 1 oktober 2021. De definitieve aanvullende bekostiging staat in het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) dat elke school van DUO krijgt, en kan...

Scholen voortvarend bezig met Nationaal Programma Onderwijs

Meer dan de helft van de schoolleiders zegt dat het goed lukt om hun plannen uit het Nationaal Programma Onderwijs uit te voeren, ondanks uitdagingen zoals de sluiting van scholen in december en januari. Op een klein deel van de scholen komt het programma niet goed van de grond. Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage van het programma die aan de Tweede Kamer is gestuurd. Ongeveer de helft van de schoolleiders geeft aan dat het (zeer) veel moeite heeft gekost personeel te vinden voor...

Werkcongres en onderwijsestafette Staat van het Onderwijs

Op 11 mei houdt de Inspectie van het Onderwijs een werkcongres in Rotterdam over het rapport de Staat van het Onderwijs 2022. Tussen 13 april en 11 mei kan het onderwijsveld onderling in gesprek gaan over oplossingsrichtingen voor de thema’s kansengelijkheid en basisvaardigheden. Op de website van de Staat van het Onderwijs 2022 staan alle uitkomsten van de estafette, waar de AVS ook aan bijdraagt.  De AVS doet ook mee aan de Onderwijsestafette en heeft een oplossingsrichting...

Inschrijving verkiezing Leraar van het Jaar 2022 geopend

Ook dit jaar is er weer een verkiezing van de Leraar van het Jaar. Tot en met 10 juni a.s. kunnen schoolleiders, leraren, onderwijs(ondersteunend) personeel, maar ook leerlingen en ouders hun favoriete leraar aanmelden voor de verkiezing. Dus ken jij een leuke, enthousiasmerende, verbindende leraar met een eigen onderwijsvisie en een hart voor goed onderwijs? Meld hem of haar dan nu aan! De Leraren van het Jaar vormen een diverse groep, dwars door alle sectoren heen: PO, SO, VO en MBO. De...

Belang schoolleider voor kwaliteit onderwijs goed op de kaart in Staat van het Onderwijs

Impact coronacrisis en lerarentekort leggen enorme druk op schoolleiders Het fundament van het onderwijs staat onder druk. En dat is een probleem dat besturen, schoolleiders en lerarenteams niet alleen kunnen oplossen. Er is sprake van een structureel tekort aan leraren (7,5%) èn aan schoolleiders (12,5%). De lange duur van de coronacrisis en de impact hiervan op het onderwijs zorgen voor een enorme belasting van leraren en schoolleiders. Gericht investeren in de beroepsgroepen...

Meld je aan voor de AVS-commissie Onderwijs

De beleidscommissie Onderwijs heeft ruimte voor nieuwe gezichten. De commissie adviseert het bestuur van de AVS – al sinds de oprichting van de vereniging – over lopende, actuele en toekomstige ontwikkelingen in het funderend onderwijs. In de commissie Onderwijs is er tijdens vijf à zes vergaderingen op jaarbasis ruimte voor eigen inbreng. Vaste agendapunten de komende jaren zijn passend en inclusiever onderwijs, Curriculum.nu, het Nationaal Plan Onderwijs, de Inspectie van het...