Berichten

Nieuwe bestanden vangnetbepaling beschikbaar

Op 11 januari schreef AVS al over de nieuwe vangnetbepaling voor GO-scholen. We meldden toen dat de informatie van DUO nog niet correct was. DUO heeft nu de bestanden aangepast. ...

Vraag nu Subsidieregeling verbinding PO-VO aan

Vanaf vandaag tot en met 13 maart 2024 kunnen scholen subsidie aanvragen via de nieuwe regeling Verbinding po-vo. Het doel van deze regeling is om de samenwerking tussen scholen te bevorderen, om zo leerlingen te ondersteunen bij de overgang van PO naar het VO. Het is de bedoeling dat scholen in het primair, voortgezet en/of speciaal onderwijs een coalitie vormen, die bestaat uit vestigingen van ten minste twee PO-scholen en één VO-school. Het bevoegd gezag van een van de scholen...

Vangnetbepaling go-scholen

Er is een vangnetbepaling in het leven geroepen voor go-scholen die ná 1 februari met een meer dan gemiddelde toename van het aantal leerlingen worden geconfronteerd. Met het verschuiven van de teldatum naar 1 februari is de groeiregeling voor het sbo en het (v)so niet langer nodig en daarom is deze regeling in de WPO geschrapt. Met de nieuwe teldatum 1 februari zit de groei van het aantal leerlingen tussen 1 oktober en 1 februari voortaan immers al in het leerlingenaantal.  Met de...

Opleiding Schoolleider Zij-instroom

Meer informatie

Leergang Waarderend leidinggeven

Meer informatie

Actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag gepresenteerd

Als je naar de cijfers kijkt, komt het op elke school voor en heeft elke schoolleider er tijdens zijn of haar carrière met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mee te dealen: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Af en toe krijgt de AVS Helpdesk er ook vragen over van schoolleiders bij wie het speelt op school, of die er zelf mee te maken hebben. Vaak gaat het om onbewust gedrag én het ontbreken van een gezonde aanspreekcultuur op school, waardoor dingen uit de hand kunnen...

PO Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 gepubliceerd!

De Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 is gepubliceerd. Daarmee is het eindelijk duidelijk op welke bekostiging scholen en besturen in het PO vanaf 1 januari 2023 recht hebben. Per 1 januari 2023 verandert de bekostigingssystematiek. Belangrijke verschillen: onderbouw- en bovenbouwleerlingen gelijk bekostigd;GGL vervalt als factor voor bekostiging;teldatum 1 februari T-1 (dus voor 2023 terugkijken naar 1-2-2022);per kalenderjaar in plaats van per schooljaar. De basisbekostiging...

Corona: voorlopig verandert er niets

Kijkend naar het draaiboek op je school, dat geënt is op het sectorplan COVID-19, zitten we met zijn allen in Fase 1 Donkergroen – verkoudheid. Eerder deze week heeft het RIVM besloten de coronathermometer op stand 2 te zetten. Dat betekent nog niet dat de maatschappij ook naar stand 2 schakelt. De thermometer van het RIVM betreft een duiding van de epidemiologische situatie. Het kabinet besluit op basis van die duiding of het nodig is om maatregelen te nemen en vraagt daarover in dat...

OCW wil aanpak leraren- en schoolleiderstekort intensiveren

Het onderwijs - met een groot personeelstekort - is in een crisis beland, die sluipenderwijs dagelijks groter wordt. Alle acties ten spijt, is er tot nu toe te weinig voortgang gemaakt in de aanpak van dit probleem. Daarom moeten alle registers open. Van een overheid op afstand naar een integrale lerarenstrategie. Dat schrijven de onderwijsministers Wiersma en Dijkgraaf op 1 juli in een brief aan de Tweede Kamer. In het recent gesloten Onderwijsakkoord en de bijbehorende werkagenda heeft de...

Servicedocument aangepast

Dit document legt schoolbesturen uit hoe zij omgaan met de coronaregels en adviezen op school. Versie van 20 mei...

Aanvullende bekostiging uit het NP Onderwijs 2022-2023

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het NP Onderwijs aanvullende bekostiging. Afhankelijk van de leerlingenpopulatie krijgen scholen extra bedragen. Er is weer een rekentool beschikbaar waarin je kunt kijken om hoeveel geld het voor jouw school gaat. Het totaalbedrag per school is gebaseerd op het leerlingenaantal van 1 oktober 2021. De definitieve aanvullende bekostiging staat in het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) dat elke school van DUO krijgt, en kan...

Scholen voortvarend bezig met Nationaal Programma Onderwijs

Meer dan de helft van de schoolleiders zegt dat het goed lukt om hun plannen uit het Nationaal Programma Onderwijs uit te voeren, ondanks uitdagingen zoals de sluiting van scholen in december en januari. Op een klein deel van de scholen komt het programma niet goed van de grond. Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage van het programma die aan de Tweede Kamer is gestuurd. Ongeveer de helft van de schoolleiders geeft aan dat het (zeer) veel moeite heeft gekost personeel te vinden voor...