Subsidie Impuls en innovatie bewegingsonderwijs

Vanaf 2023 zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs verplicht om minstens 2 uur per week bewegingsonderwijs te verzorgen. De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs ondersteunt scholen die meer bewegingsonderwijs willen geven. Gisteren is de aangepaste regeling gepubliceerd: er kan weer subsidie worden aangevraagd, en wel t/m 15 mei 2022.

Scholen kunnen deze subsidie gebruiken om de verplichte twee uur te halen, om extra lessen te geven of om bewegen door de schooldag heen te stimuleren.

Hoe vraag je deze subsidie aan?

De subsidie wordt aangevraagd door het bestuur van een school of instelling uit het (speciaal) basisonderwijs. Met de subsidie kun je een procesbegeleider aanstellen. Deze procesbegeleider ontwikkelt samen met de school innovatieve plannen voor meer bewegingsonderwijs of voor het stimuleren van extra bewegen tijdens de schooldag. 

Belangrijke voorwaarden

  1. Voor de eerste school die meedoet ontvang je maximaal 25 000 euro.
  2. Voor elke volgende school die deelneemt ontvangt het bestuur een extra subsidie van maximaal 15 000 euro (tot een maximum van 85 000 euro per bestuur). 
  3. De aanvraag bevat een activiteitenplan met een:
    1. omschrijving van de door de procesbegeleider uit te voeren activiteiten;
    1. omschrijving van de doelen van de activiteiten;
  4. inschatting van het aantal uren per activiteit.

Voor het activiteitenplan is een format beschikbaar (https://www.dus-i.nl/subsidies/impuls-en-innovatie-bewegingsonderwijs/documenten/publicaties/2021/07/21/format-activiteitenplan-impuls-en-innovatie-bewegingsonderwijs)

Kwart kinderen in Nederland beweegt onvoldoende

De Haagse Hogeschool onderzoekt jaarlijks hoe het is gesteld met de motoriek van kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Van alle basisschoolleerlingen scoorde 24% het afgelopen jaar een onvoldoende voor bewegingsvaardigheid. Specifiek voor de groep kinderen tussen de 9 en 12 jaar lag dat aantal met ruim 33% nog hoger. Met deze cijfers in het achterhoofd is het wellicht goed om als schoolleider eens kritisch naar het bewegingsonderwijs op je school te kijken. Wellicht kunnen de gymlessen door middel van deze subsidie een boost krijgen!

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden