Berichten

Week van de liefde: 14 tot en met 18 februari

Tips en lessen over relaties en seksualiteit De beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag rond tv-programma ‘The voice of Holland’ en bij Ajax zullen leerlingen niet ontgaan. Sommigen van hen hebben bovendien zelf nare ervaringen met seksuele grensoverschrijding. Op school kan dit alles emoties, vragen en onzekerheden oproepen. Daarom is het goed het gesprek aan te gaan. Ook dit jaar organiseren Rutgers en Soa Aids Nederland rond Valentijnsdag weer de Week van de Liefde,...

Wijziging protocollen per 4 februari 2022

Door een kleine wijziging is het protocol Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs en het protocol Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) per 4 februari 2022 aangepast.De wijziging betreft voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs: • II-1: Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen of hun werkzaamheden op school moeten zijn.en voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO):• II-2: Onderwijspersoneel werkt thuis,...

AVS Schoolleiderscongres: vroegboekkorting t/m 18 februari

Op vrijdag 18 maart is het zo ver: het AVS Schoolleiderscongres in het NBC Congrescentrum. Profiteer tot en met 18 februari van de vroegboekkorting en meld je aan. Kom jij ook? We hebben goede hoop dat ons congres ‘normaal’ door kan gaan. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan zorgen we voor een goed alternatief. Geen zorgen dus! We hebben weer een boeiend programma samengesteld, met keynotesprekers luitenant-generaal Dennis Luyt en Marc Oonk, directeur van Mensium en...

Geactualiseerde protocollen en servicedocumenten

Door ontwikkelingen in de afgelopen week zijn het protocol Basisonderwijs en het protocol Speciaal (basis)onderwijs per 31 januari 2022 aangepast. Ook zijn de servicedocument primair onderwijs en het servicedocument voortgezet (speciaal)onderwijs op 28 januari 2022 geactualiseerd. Protocol Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs II-2: Meer mogelijkheden in buitenschoolse activiteiten zoals sportdagen en vieringen.III-5: Ventilatie: nadere duiding van de eisen.IV-2: Testen hoeft...

Bekostigingsbesluiten wpo en WEC bekendgemaakt

Met ingang van 1 januari 2023 treedt de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs in werking. Deze vereenvoudiging heeft tot gevolg dat het Besluit bekostiging wpo en het Besluit bekostiging WEC hiervoor moeten worden aangepast. De Wet vereenvoudiging bekostiging po regelt op hoofdlijnen dat de basisbekostiging wordt vereenvoudigd tot één bedrag per leerling voor alle basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs (sbo-scholen) en scholen voor speciaal onderwijs (so-scholen)....

Servicedocumenten aangepast

In het verlengde van de OMT-besluiten over het openen van de scholen zijn ook de servicedocumenten aangepast. Het betreft het Servicedocument voortgezet (speciaal)onderwijs van 10 januari 2022 en het Servicedocument basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs van 10 januari 2022. Voor wat betreft de quarantaineregels voor het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs is door de diverse berichtgevingen verwarring ontstaan over hetgeen nu daadwerkelijk van toepassing is. De...

Aangepaste protocollen per 10 januari 2022

Naar aanleiding van het besluit van het OMT van 3 januari 2022 zijn de protocollen voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs en voor het voortgezet speciaal onderwijs aangepast. In het algemeen gelden voor het basisonderwijs en het (speciaal) basis)onderwijs de volgende uitgangspunten: De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen.De school is open, tenzij…Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier...

Vo school

Aanpassingen eindexamens 2021-2022

Coronamaatregelen Eindexamenkandidaten krijgen meer tijd. Het tweede tijdvak in het centraal eindexamen is dit schooljaar uitgebreid van vier naar tien dagen, en er is een derde tijdvak voor herkansingen. Voor het vmbo geldt dat niet drie of vier, maar twee onderdelen van het beroepsgerichte profielvak worden afgenomen met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). VSO-leerlingen mogen een vertrouwenspersoon meenemen. Dit is het derde jaar op rij dat er vanwege de coronacrisis...

Protocol voortgezet speciaal onderwijs aangepast

Naar aanleiding van de persconferentie van 18 december 2021 is het protocol van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) aangepast. De wijzigingen gelden vanaf 20 december 2021. Het gaat om de volgende onderwerpen:Inleiding: Schoolsluiting 20-24 december met uitzondering van de reeds geplande schoolexamens voor leerlingen in het examenjaar en voorexamenjaar, inclusief 4 vwo.II-4 Onderwijs op afstand: Uitzondering voor periode 20-24 december.V Noodopvang: Opvang voor kwetsbare kinderen en...

Ook voortgezet onderwijs gaat dicht bij harde lockdown

Vanaf aanstaande maandag gaat ook het voortgezet (speciaal) onderwijs en het praktijkonderwijs dicht, dat heeft het kabinet vandaag besloten. Er is net als vorig jaar een uitzondering voor examenleerlingen en kwetsbare leerlingen. Er hoeft tot de kerstvakantie geen afstandsonderwijs te worden gegeven, wel wordt gevraagd om nu al na te denken over de mogelijke scenario’s in januari. Er wordt van schoolleiders gevraagd dit nog in het weekend te communiceren naar het team, de leerlingen en de...

Aangepaste protocollen coronavirus

De basisscholen moeten hun deuren een week eerder dan de geplande kerstvakantie sluiten. Dat maakte het kabinet bekend tijdens de persconferentie op 14 december. Naar aanleiding van de persconferentie zijn de protocollen Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aangepast. De wijziging betreft de scholensluiting van 20 tot en met 24 december 2021.De wijzigingen bevatten de volgende onderdelen:Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs:Inleiding:...

leeg klaslokaal

Basisscholen gaan alsnog dicht, wel noodopvang

Het kabinet heeft vandaag besloten dat scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs volgende week dichtgaan. Er wordt geen afstandsonderwijs verzorgd. Wel wordt er noodopvang geregeld voor kwetsbare kinderen en kinderen met ouders in een cruciaal beroep. “We weten dat vooruitzichten van de Omikronvariant zwaar wegen in de beslissing van het kabinet, maar zijn erg teleurgesteld over deze late beslissing”, aldus Petra van Haren. “Na zeer intensieve weken als crisismanager in...