Berichten

Groep cursisten

Peiling: schoolleiders niet eenduidig over verlenging kerstvakantie

Aangepaste documenten en informatieverstrekking corona

Vanaf 1 januari: controle op naleving rookverbod op schoolterreinen

Mondkapjes per 1 december verplicht op vo-scholen

Zorgen over continuïteit onderwijs en leerachterstanden in periode tot herfstvakantie

Coronaprotocollen op onderdelen aangepast

Aanvraag subsidieregeling Schoolkracht gestart

Sociale partners maken afspraak over arbeidsmarkttoelage vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs

Handen wassen

Aanpassing protocollen per 20 oktober 2020

Update servicedocument Covid-19 van OCW

Protocol VSO aangepast

Handreiking over besmetting met COVID-19 beschikbaar