Berichten

Brochure vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Internetconsultatie wetswijzing onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen

Gezonde School, de podcast: hoe kunnen scholen bijdragen aan de gezondheid van leerlingen?

Beleidsregel experimenten samenwerking regulier speciaal verlengd

Aanpassing regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers (Keten ID)

Drie stimuleringsregelingen Gezonde leefstijl op school

Protocollen aangepast aan recente versoepelingen coronavirus

Protocollen aangepast naar aanleiding van de versoepelingen

Wijziging protocollen per 4 februari 2022