Leergang Gespreid leiderschap

Ontdek de kracht van samen leren, onderzoeken en werken aan onderwijskwaliteit

Het vak van schoolleider is prachtig. En het is nog mooier als je er niet alleen voor staat. Wanneer je als team verantwoordelijkheden en leiderschap deelt, kun je veel meer van de ingewikkelde problematiek aan die op het bordje van de school ligt. Omdat je de diversiteit en denkcapaciteit van het hele team optimaal benut. Daar wordt iedereen gelukkiger van en de kwaliteit van onderwijs nog beter.

In deze leergang leer je wat Gespreid Leiderschap inhoudt en hoe je daarmee je eigen doelen en die van je organisatie kunt behalen. Wat zijn valkuilen en waar liggen kansen? Vanuit deze gedachte richt je jouw organisatie opnieuw in. Je ontdekt met welke stappen en interventies je dit ideaalbeeld realiseert. Na afloop ben je klaar om je school te ontwikkelen tot zelflerende organisatie, waarbinnen iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de onderwijskwaliteit.

Gespreid leiderschap is daarmee dé manier om recente ontwikkelingen in je organisatie een goede plek te geven, zoals de kracht van samen leren, onderzoeken en werken aan onderwijskwaliteit en het voeren van een goede dialoog daarover.

Wat is Gespreid Leiderschap? Dat leer je op de eerste lesdag. Met deze basiskennis maak je een zelfstudieopdracht, waarbij je ook je eigen ambities en drijfveren onder de loep neemt. In de volgende drie dagen herontwerp je jouw school aan de hand van lespakketten die per organisatieonderdeel voor je zijn samengesteld. Op de vijfde en laatste dag combineer je alle opgedane kennis tot een persoonlijk plan voor je eigen organisatie.

In deze leergang leer je:

 • De theorie over Gespreid Leiderschap
 • Talent te benutten, verantwoordelijkheid te delen en zo uit te groeien tot een zelflerende organisatie
 • Gespreid Leiderschap toe te passen op je eigen school
 • Een herontwerp voor je organisatie en een plan om dat te realiseren te maken

Je ontwikkelt jezelf en je onderwijsorganisatie op het gebied van:

 • Persoonlijk Leiderschap
 • Gespreid Leiderschap
 • Zelflerende organisatie

Kenmerken

 • Een spannende kijk op leiderschap via een drijfverentest van Management Drives.
 • De leergang bevat vijf contactdagen gericht op inspiratie en feedback.
 • Je werkt aan je eigen leiderschaps- en organisatievraagstuk.
 • Je ontvangt een zelfstudiepakket van literatuur en informatie.
 • Je integreert de diverse aangereikte bouwstenen tot een organisatie(her)ontwerp dat toepasbaar is voor de eigen context.
 • Je ontmoet andere schoolleiders en werkt ongemerkt aan een collegiaal netwerk.

Reacties deelnemers:

‘Een organisatie effectiever en mooier inrichten met meer kansen om te ontwikkelen. Gespreid leiderschap is zo gek nog niet!’

‘Goede koppeling met de praktijk. Ik heb inzicht gekregen in mezelf als schoolleider.Je leert het gedrag van jezelf inzien, wat het doet.’

‘Deze leergang inspireert, geeft nieuwe inzichten en zet aan tot nadenken.’

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Doelgroep

  Schoolleiders die in hun school aan de slag (willen) gaan om via het concept gespreid leiderschap te werken aan kennis- en kwaliteitsontwikkeling en die een hoog ambitieniveau nastreven om zowel qua kennis als op praktisch niveau op gebied van persoonlijk leiderschap en organisatie(her)ontwerp te willen groeien.

  Data

  De leergang bestaat uit 5 eendaagsen.

  Startdatum: 12 april 2024
  12-4-2024, 24-5-2024, 7 juni 2024, 24 juni (maandag) 2024, 13 sept 2024

  Startdatum: 8 november 2024
  8 november 2024, 29 november 2024, 7 februari 2025, 14 februari 2025, 14 maart 2025

  Locatie

  Fletcher hotel Nieuwegein

  Prijs

  • Ledenprijs: € 3.145
  • Prijs: € 3.495

  Prijzen per 1 september 2024:

  • Ledenprijs: € 3.295
  • Prijs: € 3.695

  De AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Studiebelasting

  140 uur, waarvan 55 voorbereidingsuren, 40 contacturen en 45 praktijkuren

  Opbouw

  De leergang is opgebouwd uit 5 contactdagen en een groot deel zelfstudie van in totaal 140 uur. Tussen alle bijeenkomsten door zijn er zelfstudieopdrachten.

  Dag 1 staat in het teken van het concept gespreid leiderschap: wat is dat en wat maakt het anders dan alle opvattingen over leiderschap tot nu toe? Jij als deelnemer werkt tijdens deze bijeenkomst zowel aan jouw kennisbasis, alsook aan reflectie op jouw eigen leiderschap via de drijfverentest van Management Drives en jouw eigen brede omgeving.

  Dag 2, 3 en 4 staan in het teken van een organisatie(her-) ontwerp met als doel het concept gespreid leiderschap een plaats te geven in de eigen context. Je ontwerpt een organisatie die het leren, onderzoeken en leiderschap nemen faciliteert. Je ontwerpt een adequate visie en bijpassende structuur- en cultuurinterventies. Tijdens de leergang bieden de twee grote hoofdthema’s cultuur en structuur een kapstok voor jouw (her)ontwerp. Je neemt een groot aantal organisatieonderdelen stevig onder de loep en ontwikkelt deze door, in het kader van het mogelijk maken van gespreid leiderschap en de lerende organisatie. Voor ieder organisatieonderdeel zijn er zelfstudiepakketten voor jou samengesteld, die informatie bronnen zoals literatuur, filmpjes, modellen, maar ook opdrachten voor zelfonderzoek in de eigen organisatie en reflectie op de eigen aanpak bevatten. Je bepaalt zelf de volgorde (op basis van relevantie) waarin je de inhoud doorneemt. Uiteindelijk maak je een (her)ontwerp voor jouw eigen organisatie, waarin je toewerkt naar een meer lerende organisatie via het proces van gespreid leiderschap, kennis- en organisatieontwikkeling. Tussen de contactdagen door werk je verder aan jouw herontwerp door de aangeboden en eventuele additionele informatie bij het beantwoorden van jouw herontwerpvragen te betrekken.

  Dag 5 staat in het teken van integratie, waarin je de diverse antwoorden op de deelonderwerpen samenvoegt tot een geheel. Zo geef je met een voorstel van (her)ontwerp antwoord op het leiderschaps- en organisatievraagstuk waarmee je aan de leergang begon en op de ongetwijfeld extra vragen die er tijdens de leergang gerezen zijn. De docent begeleidt je bij de vragen die je hebt terwijl je de weg naar jouw herontwerp bewandelt. Je maakt kennis met diverse concepten en achtergronden die over gespreid leiderschap en de lerende organisatie gaan, zoals een onderzoekende houding, de werkplek als leerplek, samen zorgdragen voor kwaliteit, het leren en werken in een leergemeenschap, het begeleiden van het proces en de rolneming van de formele schoolleider hierbij. De vijf contactdagen van deze leergang staan uiteraard ook in het teken van inspiratie en feedback op de voortgang. Inspiratie komt voort uit de relevante en prikkelende invalshoeken die samen (met de docent en de andere deelnemers) ontdekt worden. De inhoudelijke feedback en ook de persoonlijke begeleiding bij het leerproces verzorgt de docent van de leergang.

  Opbrengsten

  U krijgt tijdens deze leergang een gedegen kennisbasis rondom het concept gespreid leiderschap. Je weet waar je naar toe wilt groeien, wat dit jou en je organisatie oplevert en waar de kansen en belemmeringen liggen. Je gaat je organisatie (her)inrichten, zodat het leren een structurele plaats krijgt in een lerende kwaliteitscultuur. Na afronding van deze leergang heb je een op maat gemaakt herontwerp voor jouw organisatie. Hiermee ben je klaar om met de juiste stappen en interventies gespreid leiderschap in jouw organisatie in te brengen en op weg te gaan naar een lerende organisatie. Een organisatie die helemaal klaar is voor de 21e eeuw, waar mensen met plezier en vanuit al hun talenten werken en leren, waar het leren leuk, waardevol en duurzaam is voor iedereen die wil meedoen. Kortom, een organisatie in flow met een uitstraling die werkt als een magneet!

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

  Professionaliseringsthema’s:

  • Kwaliteitsmanagement
  • Onderzoeksmatig werken
  • Persoonlijk Leiderschap
  • Professionele leergemeenschappen
  • Transparantie en verantwoording
  • Visiegestuurd onderwijs

  Herregistratiewaarde:

  • 70 punten

Wat vonden anderen van deze opleiding?

Mariëlle Jansen

“Het is goed om te reflecteren over hoe je leiding geeft en wat je valkuilen zijn. Je krijgt praktijkgerichte tools aangereikt. Ik heb zin om met gespreid leiderschap aan de slag te gaan.”

Mariëlle Jansen

Lees ook de reacties van: