‘Vertrouwen is onmisbaar in pedagogische organisatie’ 

Sessie Ellen Emonds op AVS Congres 

‘De schoolleider maakt het verschil’ is de titel van de sessie van Ellen Emonds, procesbegeleider in onderwijs en opvang bij Tweemonds: hét centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid. Haar verhaal gaat over het onmisbare basale vertrouwen dat nodig is om in een pedagogische organisatie te werken. Dan gaat het om het vertrouwen in kinderen, in medewerkers en ‘in een goede afloop, hoe dan ook’. Ellens verhaal raakt, met anekdotes en fragmenten uit het leven zelf.  

Vertrouwen is onmisbaar in een pedagogische organisatie, net zoals de schoolleider onmisbaar is. Het vertrouwen in kinderen, in hun enorme potentieel. Het vertrouwen in de medewerkers, in hun goede intenties en hun kracht. Het vertrouwen in een goede afloop, hoe dan ook. Want elke ervaring is van betekenis. Elk succes, elke verkeerde inschatting, elk verlies, elk hoogtepunt: alles doet mee en is het leven zelf. Dat besef vraagt om leidinggeven als mens, in verbinding met de ander en verbonden aan je eigen pedagogische opdracht. Alles valt of staat met een stevige leider die zich verbindt aan zijn/haar opdracht en begrijpt dat verbondenheid met alle lagen van de organisatie noodzakelijk is om beweging te krijgen. De schoolleider maakt het verschil voor alle grote en kleine mensen in en om die organisatie. 

Tafelgesprek 

Congresdeelnemers kunnen ook kiezen voor het tafelgesprek dat Ellen Emonds leidt. Titel van dit tafelgesprek is: Vertrouwen is makkelijk tot het moeilijk wordt. Het is niet ingewikkeld om vertrouwen te voelen en te houden als alles goed gaat. Pas als situaties onder druk komen te staan, komt het erop aan: hoe treed je op als leider en hoe houd je koers? Tijdens dit tafelgesprek nodigt Ellen je uit om je eigen dilemma’s of casuïstiek op tafel te leggen en daar met elkaar over in gesprek te gaan vanuit de leidende principes van pedagogisch leiderschap: kompas, potentieel en moed.  

Reserveer je kaart