Leergang Praktische filosofie voor schoolleiders

Toekomstgericht onderwijs vanuit klassieke filosofie

Klassieke filosofie is erg actueel. Ook Socrates, Plato en Aristoteles maakten zich zorgen over de toekomst, maatschappelijke vraagstukken, godsdienst, opvoeding en onderwijs. Wat kunnen jij en jouw school leren van deze Griekse wijsgeren?

In deze leergang maak je een persoonlijke reis. De bestemming? Een school die toekomstgericht onderwijs aanbiedt, onder aanvoering van een ondernemende schooleider. Onderweg kijk je kritisch naar je eigen school en naar jezelf: hoe maken klassieke filosofische inzichten mij een betere schooleider? Je denkt na over morele waarden en ethische drijfveren. Je leert te luisteren en diep na te denken, waarheden van meningen te onderscheiden en je gedachten te vertalen naar een onderwijsvisie.

In een persoonlijk leertraject zijn je eigen leerdoelen belangrijk. Daarom vul je voorafgaand een vragenlijst daarover in. Vervolgens kom je in negen dagen steeds dichterbij deze doelen. Je sluit de leergang af met een eindgesprek, soms met meerdere deelnemers tegelijk. Daarin filosofeer je met docenten en medecursisten over de school van de toekomst, je eigen organisatie en rol als leidinggevende.

In deze leergang leer je:

 • Klassieke filosofische inzichten te vertalen naar het onderwijs van nu
 • Ondernemend gedrag en moed te ontwikkelen
 • Een filosofisch kompas te gebruiken
 • Nauwkeurig te luisteren, denken, observeren, oordelen en doen
 • Meningen van waarheden te scheiden
 • Je eigen ethische drijfveren en morele waarden kennen

Je ontwikkelt jezelf en je onderwijsorganisatie op het gebied van:

 • Hanteren van een filosofisch kompas en Socratische houding
 • Moreel beraad: hoe bereid je jezelf en je school voor op toekomstige uitdagingen?
 • Toekomstgericht onderwijs en bildung

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Doelgroep

  Deze leergang is bedoeld voor schoolleiders in het primair onderwijs.

  Data

  De leergang bestaat uit 2 tweedaagsen en 5 (lange) eendaagsen.

  Startdatum: 5 oktober 2023
  5 en 6 oktober, 3 november, 12 januari, 2 februari, 1 maart, 5 april en 23 en 24 mei 2024

  Locatie

  Dag 1 en 2 + dag 8 en 9
  Internationale School voor Wijsbegeerte
  Dodeweg 8
  Leusden

  Dag 3, 4, 5, 6 en 7
  AVS
  Herenstraat 35
  Utrecht

  Prijs

  • Ledenprijs: € 6.275
  • Prijs: € 6.495

  Studiebelasting

  204 uur, waarvan 84 contacturen en 120 overige uren

  Programma

  De leergang bestaat uit twee tweedaagsen met overnachting en vijf eendaagsen (inclusief avonddeel). Om goed af te stemmen op de individuele leerdoelen ontvangt iedere deelnemer, voorafgaand aan deze leergang, een korte vragenlijst. Soms vindt hierna ook een persoonlijk intakegesprek plaats.

  Dag 1 en 2

  • Praktische filosofie, de toekomst en bildung
  • Begeleiding: Dick Middelhoek en Erno Eskens
  • Locatie: ISVW, Amersfoort

  Dag 3

  • Het vormen van deugden en het ontwikkelen van karakter
  • Begeleiding: Dick Middelhoek en Pieter Vos
  • Locatie: AVS, Utrecht

  Dag 4

  • Stellen van het filosofisch kompas
  • Begeleiding: Dick Middelhoek en Ed Wijers
  • Locatie: AVS, Utrecht

  Dag 5

  • Filosoferen met kinderen en grote mensen
  • Begeleiding: Dick Middelhoek en Sabine Wassenberg (Kinderlogica) en/of Monique Fisher
  • Locatie: AVS, Utrecht

  Dag 6

  • Gelijkmoedig leiderschap
  • Begeleiding: Dick Middelhoek
  • Locatie: AVS, Utrecht

  Dag 7

  • Moreel beraad (oefenen). Wie zich wil voorbereiden op een wereld die er nog niet is, moet ook voorbereid zijn op de dilemma’s die ons wachten.
  • Begeleiding: Dick Middelhoeken Dick Kleinlugtenbelt
  • Locatie: AVS, Utrecht

  Dag 8 en 9

  • Praktische filosofie, bildung, expressie en verbeelding, blik op de toekomst en meer…
  • Begeleiding: Dick Middelhoek, Marijn Moerman en Désanne van Bredero
  • Locatie: ISVW, Amersfoort

  Deze leergang sluiten we af met een eindgesprek met twee of soms drie deelnemers tegelijk. In dit gesprek blikken we samen terug naar de opbrengsten en kijken we naar de toekomst.

  Begeleiding

  De projectleider voor deze leergang is Dick Middelhoek, aangevuld met verschillende gastdocenten: Désanne van Brederode, Dick Kleinlugtenbelt, Ed Weijers, Erno Eskens, Marijn Moerman, Monique Fischer, Pieter Vos en Sabine Wassenberg.

  Opbrengsten

  • Je hebt nieuwe originele ideeën, inzichten, wijsheden en beelden over vorming, opvoeding en het onderwijs van de toekomst opgedaan en verzameld;
  • Je hebt praktisch geoefend met vaardigheden als (diep) denken, aandachtig luisteren, observeren, oordelen en doen;
  • Je hebt nog beter leren omgaan met jezelf als leider, moed getoond en een relevante persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt;
  • Je hebt je eigen morele waarden en ethische drijfveren beter leren kennen en uitgesproken;
  • Je hebt middels het moreel beraad samen met anderen je gedachten kunnen vertalen naar een gedragen visie;
  • Je hebt een socratische houding leren ontwikkelen;
  • Je hebt geleerd een onderscheid te maken tussen ‘waarheden’ en ‘meningen’ en waarheidsvinding als instrument te gebruiken in dialogen over heikele onderwerpen;
  • Tot slot komt dit samen in reflectieverslagen, een presentatie en een essay over toekomstgericht onderwijs en Bildung.

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

  Professionaliseringsthema’s:

  • Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
  • Persoonlijk Leiderschap
  • Visiegestuurd onderwijs
  • Wildcard

  Herregistratiewaarde:

  • 100 punten

  Hoe werkt de nieuwe wijze van certificeren Schoolleidersregister PO voor het aanbod van de AVS Academie?

  Tot voorheen kon jij je als schoolleider laten herregistreren door het behalen van 3 verschillende professionaliseringsthema’s. Dit is per 17 november 2020 veranderd. Voor herregistratie heb je vanaf nu 100 punten nodig. Er is geen verplicht keuze pad via professionaliseringsthema’s meer. Je mag dus meerdere keren een leergang met hetzelfde professionaliseringsthema volgen. De leergangen van de AVS Academie hebben nu een herregistratiewaarde uitgedrukt in een percentage. 35 % herregistratiewaarde is bijvoorbeeld gelijk aan 35 punten. Zo kan je zelf een keuze maken in ons aanbod om aan je herregistratieplicht te voldoen. Bekijk ook onze opleidingslijn. Kijk voor meer informatie op de website van het Schoolleidersregister PO, www.schoolleidersregisterpo.nl

  Hoe kan ik mij inschrijven voor het aanbod van de AVS Academie?

  Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses of (lerende) netwerken kan via het inschrijfformulier.

  Bij een vraag inzake coaching & mediation of advies op maat stuur je een e-mail naar adviesopmaat@avs.nl.

  Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl.

  Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

  Kan ik mijn inschrijving voor de AVS Academie annuleren?

  Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via academie@avs.nl. Daarbij geldt dat vanaf het moment van inschrijving sprake is van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Annulering vindt dan kosteloos plaats. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij de AVS Academie binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

  • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
  • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

  Je kan je natuurlijk in alle gevallen door een collega laten vervangen.

Wat vonden anderen van deze opleiding?

‘De leergang heeft mijn leven verrijkt. Nu dat van de kinderen nog. Maar ik ga eerst beginnen met mijn team.’

Deelnemer Praktische filosofie

‘Alle sprekers en de trainer zijn inspirerend en zetten aan tot denken. Dat is ook de bedoeling van de filosofie.’

Deelnemer Praktische filosofie

‘Een mooie link naar de praktijk. Vanuit theorie naar handelen.’

Deelnemer Praktische filosofie

Vorige slide Volgende slide