Leergang Praktische filosofie voor schoolleiders

Filosofisch denken als sleutelcompetentie in het steeds veranderend onderwijslandschap 

 • Ontdek hoe filosofie je denken als leider kan transformeren en bijdraagt aan een ethische besluitvorming 
 • Leer kritisch naar jezelf en je school te kijken vanuit de eeuwenoude denkers en vertaal dit naar jouw huidige situatie. 
 • Een persoonlijk leertraject voor de schoolleider die streeft naar een dieper begrip van leiderschapsprincipes. 

Klassieke filosofie is erg actueel. Ook Socrates, Plato en Aristoteles maakten zich zorgen over de toekomst, maatschappelijke vraagstukken, godsdienst, opvoeding en onderwijs. Wat kunnen jij en jouw school leren van deze Griekse wijsgeren? 

In deze leergang maak je een persoonlijke reis. De bestemming? Een school die toekomstgericht onderwijs aanbiedt, onder aanvoering van een ondernemende schoolleider. Onderweg kijk je kritisch naar je eigen school en naar jezelf: hoe maken klassieke filosofische inzichten mij een betere schoolleider? Je denkt na over morele waarden en ethische drijfveren. Je leert te luisteren en diep na te denken, waarheden van meningen te onderscheiden en je gedachten te vertalen naar een onderwijsvisie.

Leestip! 
Luchtig blog in conversatievorm van: Ferdinand ter Haar over het boek ‘Socrates op sneakers’.

In een persoonlijk leertraject zijn je eigen leerdoelen belangrijk. Daarom vul je voorafgaand een vragenlijst daarover in. Vervolgens kom je in negen dagen steeds dichterbij deze doelen. Je sluit de leergang af met een eindgesprek, soms met meerdere deelnemers tegelijk. Daarin filosofeer je met docenten en medecursisten over de school van de toekomst, je eigen organisatie en rol als leidinggevende.

In deze leergang leer je:

 • Klassieke filosofische inzichten te vertalen naar het onderwijs van nu
 • Ondernemend gedrag en moed te ontwikkelen
 • Een filosofisch kompas te gebruiken
 • Nauwkeurig te luisteren, denken, observeren, oordelen en doen
 • Meningen van waarheden te scheiden
 • Je eigen ethische drijfveren en morele waarden kennen

Je ontwikkelt jezelf en je onderwijsorganisatie op het gebied van:

 • Hanteren van een filosofisch kompas en Socratische houding
 • Moreel beraad: hoe bereid je jezelf en je school voor op toekomstige uitdagingen?
 • Toekomstgericht onderwijs en bildung

Andere deelnemers zeiden hierover:

‘De leergang heeft mijn leven verrijkt. Nu dat van de kinderen nog. Maar ik ga eerst beginnen met mijn team.’

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Data

  De leergang bestaat uit 2 tweedaagsen en 5 (lange) eendaagsen.

  Startdatum: 3 oktober 2024
  3 oktober, 4 oktober, 8 november 2023, 10 januari, 7 februari, 14 maart, 4 april, 22 mei en 23 mei, 2025

  Prijs

  • Ledenprijs: € 7.195
  • Prijs: € 7.495

  De AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Locatie

  Internationale School voor Wijsbegeerte, Dodeweg, Leusden, Nederland (tweedaagse) en ,

  Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, 3711 AB Austerlitz (eendaagse)

  Programma

  De leergang bestaat uit twee tweedaagsen met overnachting en vijf eendaagsen (inclusief avonddeel). Om goed af te stemmen op de individuele leerdoelen ontvangt iedere deelnemer, voorafgaand aan deze leergang, een korte vragenlijst. Soms vindt hierna ook een persoonlijk intakegesprek plaats.

  Dag 1 en 2

  • Praktische filosofie, de toekomst en bildung
  • Begeleiding: Dick Middelhoek en Erno Eskens

  Dag 3

  • Het vormen van deugden en het ontwikkelen van karakter
  • Begeleiding: Dick Middelhoek en Pieter Vos

  Dag 4

  • Stellen van het filosofisch kompas
  • Begeleiding: Dick Middelhoek en Ed Wijers

  Dag 5

  • Filosoferen met kinderen en grote mensen
  • Begeleiding: Dick Middelhoek en Sabine Wassenberg (Kinderlogica) en/of Monique Fisher

  Dag 6

  • Gelijkmoedig leiderschap
  • Begeleiding: Dick Middelhoek

  Dag 7

  • Moreel beraad (oefenen). Wie zich wil voorbereiden op een wereld die er nog niet is, moet ook voorbereid zijn op de dilemma’s die ons wachten.
  • Begeleiding: Dick Middelhoeken Dick Kleinlugtenbelt

  Dag 8 en 9

  • Praktische filosofie, bildung, expressie en verbeelding, blik op de toekomst en meer…
  • Begeleiding: Dick Middelhoek, Marijn Moerman en Désanne van Bredero

  Deze leergang sluiten we af met een eindgesprek met twee of soms drie deelnemers tegelijk. In dit gesprek blikken we samen terug naar de opbrengsten en kijken we naar de toekomst.

  Begeleiding

  De projectleider voor deze leergang is Dick Middelhoek, aangevuld met verschillende gastdocenten: Désanne van Brederode, Dick Kleinlugtenbelt, Ed Weijers, Erno Eskens, Marijn Moerman, Monique Fischer, Pieter Vos en Sabine Wassenberg.

  Opbrengsten

  • Je hebt nieuwe originele ideeën, inzichten, wijsheden en beelden over vorming, opvoeding en het onderwijs van de toekomst opgedaan en verzameld;
  • Je hebt praktisch geoefend met vaardigheden als (diep) denken, aandachtig luisteren, observeren, oordelen en doen;
  • Je hebt nog beter leren omgaan met jezelf als leider, moed getoond en een relevante persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt;
  • Je hebt je eigen morele waarden en ethische drijfveren beter leren kennen en uitgesproken;
  • Je hebt middels het moreel beraad samen met anderen je gedachten kunnen vertalen naar een gedragen visie;
  • Je hebt een socratische houding leren ontwikkelen;
  • Je hebt geleerd een onderscheid te maken tussen ‘waarheden’ en ‘meningen’ en waarheidsvinding als instrument te gebruiken in dialogen over heikele onderwerpen;
  • Tot slot komt dit samen in reflectieverslagen, een presentatie en een essay over toekomstgericht onderwijs en Bildung.

  Voor wie is de leergang?

  Ben jij een schoolleider 

  • die wil groeien naar een dieper begrip van ethisch en filosofisch leiderschap. 
  • die het belang inziet van doordachte besluitvorming in complexe onderwijssituaties. 
  • die wil werken aan het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden en ethische leiderschapskwaliteiten. 

  Worstel je vaak met complexe ethische vraagstukken en zoek je naar manieren om jouw leiderschapsstijl te verrijken. Je verlaat de leergang met een dieper begrip van filosofische principes. Je kan die toepassen in jouw leiderschap.

  .

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

  Professionaliseringsthema’s:

  • Aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten
  • Persoonlijk Leiderschap
  • Visiegestuurd onderwijs

  Herregistratiewaarde:

  • 100 punten

  Studiebelasting

  De studiebelasting van deze leergang omvat 204 uren, waarvan:

  • Contacturen: 84 uur
  • Overige uren: 120 uur

  Hoe werkt de wijze van certificeren Schoolleidersregister PO voor het aanbod van AVS Academie?

  Als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) maak je na de basisopleiding werk van je ontwikkeling. Eén keer in de vijf jaar laat je zien dat jij je hebt ontwikkeld. Aan je ontwikkeling wordt een herregistratiewaarde in punten toegekend. Iedere vijf jaar haal je minimaal 100 punten. De AVS geeft de afronding van een leergang door aan het SRPO.

  De leergangen van AVS Academie hebben een herregistratiewaarde. Zo kan je zelf een keuze maken in ons aanbod om aan je herregistratie te voldoen. Kijk voor meer informatie op de website van het Schoolleidersregister PO, www.schoolleidersregisterpo.nl

  Voor al onze leergangen en opleidingen geldt een aanwezigheidsplicht van 80%. Mocht je dit ondanks al je inspanningen niet redden dan ontvang je een ‘bewijs van deelname’ op de slotdag. Hiermee heb je geen recht op de herregistratiepunten voor het SRPO.

  Het is wel mogelijk om in overleg een vervangende opdracht of een terugkomdag te plannen (niet bij de prijs inbegrepen). Zo ontvang je toch je certificaat en ben je ook zeker van je herregistratiepunten!

  Hoe kan ik mij inschrijven voor het aanbod van AVS Academie?

  Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen of trainingen kan via het inschrijfformulier.

  Bij een vraag inzake coaching of advies op maat stuur je een e-mail naar academie@avs.nl.

  Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl.

  Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

  Kan ik mijn inschrijving voor AVS Academie annuleren?

  Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via academie@avs.nl. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij AVS Academie binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

  • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
  • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

  Wel kan de deelnemer zich in alle gevallen door een collega laten vervangen.

  Bekijk onze algemene voorwaarden.

Wat vonden anderen van deze opleiding?

‘De leergang heeft mijn leven verrijkt. Nu dat van de kinderen nog. Maar ik ga eerst beginnen met mijn team.’

‘Alle sprekers en de trainer zijn inspirerend en zetten aan tot denken. Dat is ook de bedoeling van de filosofie.’

‘Een mooie link naar de praktijk. Vanuit theorie naar handelen.’

Lees ook de reacties van:

Vorige slide Volgende slide