Toekomstgericht onderwijs vanuit klassieke filosofie

Klassieke filosofie is erg actueel. Ook Socrates, Plato en Aristoteles maakten zich zorgen over de toekomst, maatschappelijke vraagstukken, godsdienst, opvoeding en onderwijs. Wat kunnen jij en jouw school leren van deze Griekse wijsgeren?

In deze leergang maak je een persoonlijke reis. De bestemming? Een school die toekomstgericht onderwijs aanbiedt, onder aanvoering van een ondernemende schooleider. Onderweg kijk je kritisch naar je eigen school en naar jezelf: hoe maken klassieke filosofische inzichten mij een betere schooleider? Je denkt na over morele waarden en ethische drijfveren. Je leert te luisteren en diep na te denken, waarheden van meningen te onderscheiden en je gedachten te vertalen naar een onderwijsvisie.

In een persoonlijk leertraject zijn je eigen leerdoelen belangrijk. Daarom vul je voorafgaand een vragenlijst daarover in. Vervolgens kom je in negen dagen steeds dichterbij deze doelen. Je sluit de leergang af met een eindgesprek, soms met meerdere deelnemers tegelijk. Daarin filosofeer je met docenten en medecursisten over de school van de toekomst, je eigen organisatie en rol als leidinggevende.

In deze leergang leer je:

 • Klassieke filosofische inzichten te vertalen naar het onderwijs van nu
 • Ondernemend gedrag en moed te ontwikkelen
 • Een filosofisch kompas te gebruiken
 • Nauwkeurig te luisteren, denken, observeren, oordelen en doen
 • Meningen van waarheden te scheiden
 • Je eigen ethische drijfveren en morele waarden kennen

Je ontwikkelt jezelf en je onderwijsorganisatie op het gebied van:

 • Hanteren van een filosofisch kompas en Socratische houding
 • Moreel beraad: hoe bereid je jezelf en je school voor op toekomstige uitdagingen?
 • Toekomstgericht onderwijs en bildung

Reacties deelnemers:

‘De leergang heeft mijn leven verrijkt. Nu dat van de kinderen nog. Maar ik ga eerst beginnen met mijn team.’

‘Alle sprekers en de trainer zijn inspirerend en zetten aan tot denken. Dat is ook de bedoeling van de filosofie.’

‘Een mooie link naar de praktijk. Vanuit theorie naar handelen.’

Aankomende opleidingsdata

Begeleiding

De projectleider voor deze leergang is Dick Middelhoek, aangevuld met verschillende gastdocenten: Désanne van Brederode, Dick Kleinlugtenbelt, Ed Weijers, Erno Eskens, Marijn Moerman, Monique Fischer, Pieter Vos en Sabine Wassenberg.

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie (formeel leren).

Professionaliseringsthema’s:

 • Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
 • Persoonlijk Leiderschap
 • Visiegestuurd onderwijs
 • Wildcard

Herregistratiewaarde:

 • 100%

In samenwerking met

De bronafbeelding bekijken

Download de brochure

Contactpersoon

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Academie

m.vanleeuwen@avs.nl
030-2361010