Leergang Motiverend anders organiseren

Je wilt je school anders organiseren. Dit heeft gevolgen voor jou en je personeel. Rollen en taakverdeling veranderen. Andere vaardigheden en competenties worden gevraagd. Samenwerking krijgt een nieuwe invulling. Kortom, de impact van anders organiseren is groot. Des te belangrijker dat het eigenaarschap en de betrokkenheid voor een plan om anders te organiseren bij het gehele team ligt. In deze leergang leer je van motivatie-experts, vakdeskundigen en collega’s hoe je een gedragen en duurzaam plan voor de organisatie binnen de school creëert en als leider een cruciale motiverende rol speelt in het proces om dit te realiseren.

In deze leergang, verdeeld over zeven lesdagen, staat in de eerste drie bijeenkomsten de eigen leiderschapsstijl centraal. Met als doel om inzicht te krijgen hoe je het team motiverend(er) kan benaderen. Na bijeenkomst 3 ligt er een concreet plan van aanpak hoe het proces van ‘anders organiseren’ vorm te geven

Vervolgens komt het proces met het team centraal te staan waarbij de schoolleiders toewerken naar een (concreet) plan HOE kunnen we binnen de school ‘anders organiseren’. Bijeenkomst 3 en 4 kan gezien worden als een transitie van focus op cirkel van invloed, jezelf als instrument, naar het creëren van een gedragen en duurzaam plan voor de organisatie binnen de school. Na de leergang heb je (meer) kennis over: Motivatie, leiderschap en de (on)mogelijkheden van (anders) organiseren.

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Data en Locatie

  Deze leergang bestaat uit 7 eendaagsen

  Startdatum: 12 september 2024

  12 september, 8 oktober, 8 november, 2 december 2024, 16 januari, 11 februari en 4 april 2025

  Fletcher Hotel Amersfoort

  Prijs

  • Ledenprijs: € 7.195
  • Prijs: € 7.495

  De AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Doel

  1. Een procesaanpak ontwerpen en faciliteren om met je team een motiverend traject te doorlopen.
  2. Een door het team gedragen organisatieontwerp ontwikkelen voor de eigen school.

  Opbrengsten

  Persoonlijk leiderschap: Inzicht hoe je een klimaat kan creëren binnen de school waarbij medewerkers met inzet, betrokkenheid en eigenaarschap de uitdagingen aangaan.

  Verandermanagement: Het kunnen inrichten van een motiverend verandertraject

  Onderwijsrichting en schoolorganisatie: Het kunnen faciliteren van een proces waarbij een gedragen plan voor de organisatie van de school ontwikkeld wordt.

  Doelgroep

  Schoolleiders primair en voortgezet onderwijs

  Studiebelasting

  De studiebelasting van deze leergang omvat 240 uren, waarvan:

  • Contacturen: 60 uur
  • Zelfstudie: 58 uur
  • Procesaanpak ontwerpen: 20 uur
  • Organisatieontwerp: 78 uur
  • Intervisie: 24 uur

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

  Professionaliseringsthema’s:

  • Onderwijsinrichting en schoolorganisatie
  • Persoonlijk leiderschap
  • Verandermanagement

  Herregistratiewaarde:

  • 100%