Vraag nu Subsidieregeling verbinding PO-VO aan

Vanaf vandaag tot en met 13 maart 2024 kunnen scholen subsidie aanvragen via de nieuwe regeling Verbinding po-vo. Het doel van deze regeling is om de samenwerking tussen scholen te bevorderen, om zo leerlingen te ondersteunen bij de overgang van PO naar het VO.

Het is de bedoeling dat scholen in het primair, voortgezet en/of speciaal onderwijs een coalitie vormen, die bestaat uit vestigingen van ten minste twee PO-scholen en één VO-school. Het bevoegd gezag van een van de scholen treedt op als penvoerder namens de coalitie en vraagt de subsidie aan.

De subsidie is bedoeld voor een periode van drie jaar. In het eerste jaar schrijft de coalitie een verbindingsplan. Daarin staat hoe de scholen de overgang van leerlingen in het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs willen versoepelen. In het tweede en derde jaar voert de coalitie de activiteiten in het verbindingsplan uit.

De subsidie bestaat uit een bedrag van 60.000 euro per school in een coalitie, plus een bedrag voor het aantal groep 8-leerlingen in het huidige schooljaar.

Links

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden