24 resultaten
 • Uitgave ‘De schoolleider in verandering’ nu te bestellen

  Wat weten we nog niet over goed leiderschap in het onderwijs? Hoe kunnen we hierin een stap verder zetten? De uitgave De schoolleider in verandering verenigt de leiderschapspraktijken van schoolleiders met wetenschappelijke inzichten. Deze uitgave is tot stand gekomen binnen het project De Toekomstagenda Schoolleiders waarin OCW, AVS, CNV Schoolleiders, AOb, PO-Raad, Schoolleidersregister po, Schoolleidersregister VO en VO-raad zijn betrokken. Nu te bestellen via printing on demand. De...

 • ‘Co-creatie in snelkookpan is haalbaar’

  Schoolleiders en onderzoekers ontwikkelen samen tools Op 18 november nemen zo’n 16 onderzoekers en 24 schoolleiders deel aan een ‘co-creatiedag’ in Utrecht, waarin schoolleiders en onderzoekers samen in co-creatie tools ontwikkelen gericht op belangrijke leiderschapsthema’s. De dag wordt georganiseerd door AVS in het kader van het project De Toekomstagenda Schoolleiders en het landelijk netwerk van onderzoekers ‘Leiderschap in het onderwijs’, als vervolg van een boek dat...

 • Lerend leiderschap in co-creatie - Leiderschapsagenda

  Schoolleiders en onderzoekers ontwikkelen samen praktische tools op cocreatiedag

  Vrijdag 18 november van 10.00-17.00 uur in Utrecht Doe mee aan deze co-creatiedag waarin schoolleiders en onderzoekers samen praktische tools voor lerend leiderschap ontwikkelen. Breng je kennis en praktijkervaring in over belangrijke leiderschapsthema’s, zoals visiegestuurd werken, onderwijskwaliteit en onderzoeksmatig werken. Tijdens deze dag krijg je nieuwe inzichten, leer je effectief ontwerpen, breid je je netwerk uit en ga je met praktische tools naar huis. Ook lever je een concrete...

 • Leiderschapspraktijken centraal in i-pdf ‘de schoolleider in verandering’

  In haar jaarrede tijdens het AVS Schoolleiderscongres heeft AVS-voorzitter Karin Straus genoemd dat er een i-pdf is ontwikkeld speciaal voor schoolleiders in het beroeps- en funderend onderwijs. Deze uitgave is tot stand gekomen binnen het project De Toekomstagenda Schoolleiders waarin OCW, AVS, CNV Schoolleiders, AOb, PO-Raad, Schoolleidersregister po, Schoolleidersregister VO en VO-raad zijn betrokken. Deze i-pdf is nu voor iedereen te downloaden via...

 • Schoolleidersactie op het Binnenhof

  Op 15 april was de AVS met schoolleiders in Den Haag om aandacht te vragen voor het groeiende schoolleiderstekort, de positie, de waardering en de werkdruk van schoolleiders richting het nieuwe regeerakkoord. Juist in deze tijd van formatie wil de AVS op het Binnenhof symbolisch de achterstanden in te lopen. Vanwege corona is het bescheiden gehouden. Naast drie belangrijke rapporten werden meer dan 400 vouchers overhandigd om een dagje mee te komen lopen met een schoolleider op zijn of haar...

 • In de toekomst­agenda kijkt de schoolleider naar buiten

  Erkenning nodig van cruciale rol en positie Met een kopje koffie door de school lopen: dat is nog vaak het beeld dat een buitenstaander heeft bij de schooldirecteur. Maar de schoolleider is eerder een ‘case­manager van de wijk’, vinden ze zelf. Het pas verschenen rapport ‘Schoolleiders over de Toekomst’ laat zien welke kant het op moet met het vak. Volgens de actielijnen Optimale handelingsruimte, Toerusting schoolleider en Integratie door ‘ontschotting’. “Heel weinig...

 • Schoolleiders willen minder schotten, meer erkenning en minister voor het kind

  Schoolleiders willen minder schotten tussen jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs en daarvoor een minister voor het kind aanstellen. Dat blijkt uit het rapport ‘Schoolleiders over de Toekomst’ dat vandaag werd overhandigd aan demissionair onderwijsminister Slob en waarin schoolleiders laten zien welke kant het op moet met het vak. “Het belang is het kind, niet onderwijs en kinderopvang”, zegt Lambert van der Ven, directeur van basisschool De Palster in Uden en één van de deelnemers....

 • ‘Durf ruimte in te nemen als schoolleider’

  Schoolleiders praten mee over Toekomstagenda in verdiepingssessie De eerste analyse van de Digitale Denksessies van de Toekomstagenda Schoolleiders - gemaakt door Hans Schwartz (CAOP) -  is op 13 januari besproken tijdens een verdiepingssessie. Drie thema’s, die de meeste input hebben gekregen op deleiderschapsagenda.nl, stonden centraal: professionele ruimte, toerusting schoolleider en voorzieningen & ontschotten. Eind februari wordt het concept van het resultaat van deze...

 • 8 december: laatste Digitale Denksessie Toekomstagenda van de Schoolleider

  Op dinsdag 8 december om 15.00 uur is de laatste Digitale Denksessie Toekomstagenda van de Schoolleider, via ZOOM. Op 16 december is een verdiepingssessie voor eerdere deelnemers. Meld je ook aan voor de laatste Digitale Denksessie Toekomstagenda van de Schoolleider, via ZOOM. In de Toekomstagenda Schoolleiders staat de volgende vraag centraal: Wat heb jij, als schoolleider, nodig om jouw vak aantrekkelijk, beheersbaar, leuk, afwisselend en inspirerend te maken en te houden? Ga in gesprek...

 • Input voor politiek via Toekomstagenda Schoolleiders

  Wat hebben schoolleiders nodig om hun vak aantrekkelijk, beheersbaar en inspirerend te maken en te houden? Dat staat centraal in het project Toekomstagenda Schoolleiders, waarvan de opbrengst in de eerste helft van 2021 wordt aangeboden aan minister Slob. Onder andere in digitale denksessies geven schoolleiders input voor deze agenda en oefenen daarmee invloed uit op de totstandkoming van nieuw beleid. “De basisopdracht van een school lijkt steeds breder te worden en past onmogelijk...

 • Toekomstagenda Schoolleiders meer op de kaart door Digitale Denksessies

  Wat hebben schoolleiders nodig om hun vak aantrekkelijk, beheersbaar en inspirerend te maken en te houden? Dat staat centraal in het project Toekomstagenda Schoolleiders, waarvan de resultaten in het voorjaar worden aangeboden aan minister Slob. Via de door de AVS georganiseerde Digitale Denksessies geven al ruim 100 schoolleiders input voor deze agenda waarmee ze invloed uitoefenen op het beleid.  Dien ook je punten in op: deleiderschapsagenda.nl. In het project werkt de AVS samen met de...

 • Digitale Denksessies over Toekomstagenda speciaal voor AVS-leden en startende schoolleiders

  Wat heb jij, als schoolleider, nodig om jouw vak aantrekkelijk, beheersbaar, leuk, afwisselend en inspirerend te maken en te houden? Dat is de centrale vraag in het project ‘Toekomstagenda Schoolleiders’. Ga in gesprek met collega-schoolleiders en deel ideeën en ontwikkelingen. Doe mee aan de Digitale Denksessies via ZOOM die de AVS in november faciliteert. Er zijn ook sessies alleen voor AVS-leden (10 november) en jonge/startende schoolleiders (16 november). Drie Digitale Denksessies...