(Eind-)redactie diverse publicaties, zoals Professionaliseringsgids, AVS Agenda, jaarverslag, boeken en folders (ledenwerf, AVS-congres, educatieve reizen etc.), en meedenken hoe deze informatie op de website of in Kader Primair te plaatsen.  Ook webredactionele ondersteuning of eindredacteur Kader Primair (artikelen schrijven e.d.).

Berichten

‘Leerlingen gaan anders nadenken over hun toekomst’

Geleerde lessen uit coronacrisis openingsartikel Nationale Onderwijskrant

Zorgen om kansengelijkheid vanwege pandemie

Slob schuift investeringen door naar volgend kabinet

Veel aandacht voor complexe taak schoolleider in de Staat van het onderwijs

‘Samen werken aan de toekomst van het vak en het onderwijs’

Schoolleiders uit Estland en Nederland leren van elkaar

René Peeters spreker op het Symposium ‘Schoolleiders van de toekomst’

Vervul je vijf grote levenswensen in je werk

Op zoek naar de grote drijfveren

Daisy Mertens op Kindersymposium

Ernst-Jan Stigter spreker op het Symposium ‘Schoolleiders van de toekomst’