(Eind-)redactie diverse publicaties, zoals Professionaliseringsgids, AVS Agenda, jaarverslag, boeken en folders (ledenwerf, AVS-congres, educatieve reizen etc.), en meedenken hoe deze informatie op de website of in Kader Primair te plaatsen.  Ook webredactionele ondersteuning of eindredacteur Kader Primair (artikelen schrijven e.d.).

Berichten

“Ik kijk nu op een andere manier naar mijn functie”

Trendscongres op 23 september: focus op de toekomst

6 vragen over de perfecte communicatie op jouw school

‘Ik leer nog iedere dag’

Investeer in het leren van de leraar (en leer daar zelf van)

Digitale Onderwijsverlatersdag zet aan tot nadenken over (vitale) leven na pensioen

Veel inhoudelijke vragen bij online werkbijeenkomst AVS over Nationaal Programma Onderwijs

’Brede brugklas en doorlopende leerlijnen bieden voordelen’

Samenwerking tussen leraren, leerlingen en ouders is veranderd door afstandsonderwijs

‘Durf ruimte in te nemen als schoolleider’

Villa Revius: veilige haven voor thuiszitters

Input voor politiek via Toekomstagenda Schoolleiders