Op dinsdag 8 december om 15.00 uur is de laatste Digitale Denksessie Toekomstagenda van de Schoolleider, via ZOOM. Op 16 december is een verdiepingssessie voor eerdere deelnemers.

Meld je ook aan voor de laatste Digitale Denksessie Toekomstagenda van de Schoolleider, via ZOOM. In de Toekomstagenda Schoolleiders staat de volgende vraag centraal: Wat heb jij, als schoolleider, nodig om jouw vak aantrekkelijk, beheersbaar, leuk, afwisselend en inspirerend te maken en te houden? Ga in gesprek met collega-schoolleiders en deel ideeën en ontwikkelingen. Alle input samen vormt de Toekomstagenda Schoolleiders waarmee elke schoolleider invloed kan uitoefenen op het beleid en de eigen visie en toekomst kan vormgeven.

Op 16 december is een verdiepingssessie. Die sessie is bedoeld voor alle mensen die al eerder een bijdrage leverden. In die sessie kijken we op basis van een eerste grove analyse wat verder naar de input voor de Toekomstagenda Schoolleiders. Vervolgens wordt gestart met de analyse van alle data. Die is onder te verdelen in drie delen:

  • Opbrengsten pré-corona
  • Opbrengsten uit documentstudie (Staat van het onderwijs, Mc Kinsey rapport, de nieuwe Beroepsstandaard Schoolleiders die in ontwikkeling is, etc)
  • Opbrengsten uit de doorstart van het project Toekomstagenda Schoolleiders (waaronder dus deze Digitale Denksessies)

In het vroege voorjaar verwacht de AVS een conceptagenda voor te kunnen leggen aan schoolleiders die eerder betrokken zijn geweest. Uiteindelijk wordt de Toekomstagenda Schoolleiders in voorjaar 2021 aangeboden aan minister Slob en kan deze agenda het ministerie helpen in de totstandkoming van nieuw beleid.

De website www.deleiderschapsagenda.nl blijft beschikbaar om nieuwe inzichten en punten te delen: een goede Toekomstagenda is geen statisch, maar een dynamisch document.

Links

Gerelateerd nieuws