Schoolleidersactie op het Binnenhof

Op 15 april was de AVS met schoolleiders in Den Haag om aandacht te vragen voor het groeiende schoolleiderstekort, de positie, de waardering en de werkdruk van schoolleiders richting het nieuwe regeerakkoord. Juist in deze tijd van formatie wil de AVS op het Binnenhof symbolisch de achterstanden in te lopen. Vanwege corona is het bescheiden gehouden. Naast drie belangrijke rapporten werden meer dan 400 vouchers overhandigd om een dagje mee te komen lopen met een schoolleider op zijn of haar school.

De werkdruk op schoolleiders is enorm, zeker in tijden van corona waar we ook nog eens crisismanager zijn geworden en op zoek moeten naar vervanging, veelvuldig contact hebben met de GGD en bezorgde ouders en leraren. Daarmee blijft er weinig tijd over voor onze hoofdtaak: sturen op onderwijskwaliteit. De resultaten lopen terug, er is een tekort aan leraren en een nog groter tekort aan schoolleiders. We lopen achter qua waardering, waardoor het voor mensen in en buiten het onderwijs niet aantrekkelijk genoeg is om deze cruciale rol in de school te vervullen. Daarnaast is er een loonkloof tussen PO en VO.

Het actieplan Actieplan Schooldirecteur Topprioriteit,  Toekomstagenda Schoolleiders  en de Staat van de Schoolleider werden overhandigd samen met ruim 400 uitnodigingen van schoolleiders aan de Kamerleden om op hun school langs te komen.

Kamerleden van onder andere VVD, CDA, ChristenUnie en Denk kwamen om met de schoolleiders de achterstanden in te lopen en door te praten over de problemen in het onderwijs.