Uitgave ‘De schoolleider in verandering’ nu te bestellen

Wat weten we nog niet over goed leiderschap in het onderwijs? Hoe kunnen we hierin een stap verder zetten? De uitgave De schoolleider in verandering verenigt de leiderschapspraktijken van schoolleiders met wetenschappelijke inzichten. Deze uitgave is tot stand gekomen binnen het project De Toekomstagenda Schoolleiders waarin OCW, AVS, CNV Schoolleiders, AOb, PO-Raad, Schoolleidersregister po, Schoolleidersregister VO en VO-raad zijn betrokken. Nu te bestellen via printing on demand.

De diverse leiderschapspraktijken die in deze uitgave aan de orde komen, geven inspiratie aan schoolleiders in het beroeps- en het funderend onderwijs. De auteurs hebben hiertoe geput uit de (inter-)nationale kennisbasis en ook uit vele ontmoetingen met leidinggevenden. De beschreven leiderschapspraktijken zijn gedeelde opvattingen van schoolleiders over hun beroep en beroepsuitoefening. Tegelijkertijd verwijzen ze naar wetenschappelijke inzichten over schoolleiderschap.

In het slothoofdstuk formuleren de auteurs, in reflectie op de thema’s uit de voorgaande hoofdstukken, doorkijkjes naar onderzoek dat kan meehelpen om schoolleiderschap in Nederland te verbeteren.

Het boek is te koop voor 21,50 euro (tegen de kostprijs/exclusief verzendkosten).

In januari komen acht tools beschikbaar (voor en door schoolleiders) aan de hand van leiderschapspraktijken uit het boek.

Link