Berichten

Inclusief in Ierland

Wat kan Nederland daarvan leren? De Ierse stad Carrick-on-Shannon telt slechts vierduizend inwoners en één school: The Community School.Alle kinderen uit de wijde omgeving gaan naar deze school die er, zoals de naam al aangeeft, is voor de héle gemeenschap inclusief kinderen met leerstoornissen, handicaps of mentale problemen. Sinds 2017 is inclusief onderwijs in Ierland de standaard. En, bevalt dat? Schoolleider Adrian Jackson heeft net de surveillance tijdens de middagpauze achter...

40 jaar brede brugklassen

Lessen uit het Franse onderwijs De actuele Nederlandse discussie over een brede brugklas vond in Frankrijk al veertig jaar geleden plaats. Tot hun vijftiende jaar zitten Franse leerlingen bij elkaar in ‘college’. Daarna pas maken ze een keus voor vervolgonderwijs, dat ook behoorlijk egalitair is. Schooldirecteur Virginie Abate vertelt over haar ervaringen met deze late selectie. Lycée Les Pierres Vives is een van de drie lycea in Carrières sur Seine vlakbij Versailles (Parijs). De...

Meer gespendeerd, minder geleerd

De onderwijsuitgaven van de overheid namen de afgelopen vijftien jaar met zo’n zestig procent (!) toe. Ging er in 2005 bijna 7,5 miljoen euro naar het primair onderwijs, in 2021 was dat ruim twaalf miljoen. In het voortgezet onderwijs liepen de investeringen in die periode op van ruim 5,3 miljoen euro naar bijna negen miljoen. Leverde al dat extra geld ook betere leerprestaties op? Pisa: Nederland geen topscoorder Sinds 1997 doet de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en...

Een schoolleider is geen luxe

Op naar meer waardering Het klinkt zo vanzelfsprekend dat elke school een directeur heeft, toch wordt dat steeds mínder vanzelfsprekend. Het aantal schooldirecteuren in Nederland daalt gestaag en een stijging zit er in de nabije toekomst niet aan te komen. De AVS luidt de noodklok. Niet in de laatste plaats omdat schoolleiders meer verdienen dan dat ze nu krijgen. Het aantal directeuren in het basisonderwijs is al sinds 2016 aan het dalen en ook de komende jaren zal het aantal vacatures...

Meer kennis, meer regelruimte & een brede blik

Het runnen van een Integraal Kindcentrum vraagt om ander leiderschap Scholen zijn steeds vaker onderdeel van een Integraal Kindcentrum (IKC), waarin onderwijsgevenden, kinderopvangmedewerkers, jeugdzorgprofessionals en andere partners intensief samenwerken. Dat vraagt om andere vaardigheden van schoolleiders. Wat heb je te ontwikkelen om goed leiding te kunnen geven aan een IKC? Schoolbesturen en kinderopvangorganisaties zitten steeds vaker, samen met andere instellingen rond het kind,...

Van politiek assistent van de minister naar schoolleider in Twente

'Ik wil opstaan met het gevoel dat ik een verschil maak' Vier jaar stond hij zij aan zij met (demissionair) minister Slob bij het ministerie van Onderwijs. Vanaf dit schooljaar staat hij aan het roer van twee basisscholen. “Ik ervaar een zekere bescheidenheid”, zegt Harmjan Vedder. “Ik vind wel wat, maar op nationaal niveau. Ik ga ontdekken wat dat waard is tussen de muren van mijn scholen. Een enorme leerreis.” "Zeventien jaar geleden stapte deze Spakenburger binnen bij...

Is een driejarige brugklas de oplossing?

Knelpunten van de po-vo-kloof: te vroege selectie, te snel in een hokje, te moeilijk switchen en stapelen Hoe krijg je een makkelijkere overgang van primair naar voortgezet onderwijs, meer kansengelijkheid en minder segregatie op jonge leeftijd? Met een driejarige brugklas, zegt de Onderwijsraad. Een steen in de vijver: er is deels bijval, maar ook veel afkeuring. ‘Er moet ruimte in het systeem zijn voor wat kinderen nodig hebben. Niet hetzelfde opleggen aan iedereen.’ Al jaren staan...

Hoe uit incidenteel geld toch structureel effect te halen valt

‘Dit is ook een kans om met geld daadwerkelijk iets te betekenen’ Fijn, 8,5 miljard om corona-achterstanden weg te werken, maar hoe kun je met dit incidentele geld toch een langdurig effect bewerkstelligen? Een ronde langs de politiek-bestuurlijke kant van het veld toont eensgezindheid: door besteding bínnen scholen, duurzame vernieuwingen, lage administratieve lasten en een minder rigide einddatum. Ruim 70 procent van de schoolleiders is wel blij dat ze met het team en onder...

In de toekomst­agenda kijkt de schoolleider naar buiten

Erkenning nodig van cruciale rol en positie Met een kopje koffie door de school lopen: dat is nog vaak het beeld dat een buitenstaander heeft bij de schooldirecteur. Maar de schoolleider is eerder een ‘case­manager van de wijk’, vinden ze zelf. Het pas verschenen rapport ‘Schoolleiders over de Toekomst’ laat zien welke kant het op moet met het vak. Volgens de actielijnen Optimale handelingsruimte, Toerusting schoolleider en Integratie door ‘ontschotting’. “Heel weinig...

Lobbyen voor en door schoolleiders

Voldoende ondersteunend personeel, erkenning en een passende waardering Mooie beloften in verkiezingsprogramma’s komen niet automatisch in het nieuwe regeerakkoord. Wensen van schoolleiders voor het nieuwe kabinet – zoals meer tijd voor professionalisering, betere facilitering, betere afstemming tussen beleidsmakers en werkvloer (zie kaders) – moeten op het juiste moment op de onderhandelingstafel van de formerende partijen liggen. Daarom praat de Algemene Vereniging Schoolleiders aan...

Koel in de zomer, warm in de winter, en bijna energieneutraal

Duurzaam gebouw, duurzaam onderwijs Goede luchtkwaliteit, gasloos, circulair bouwmateriaal. Maar ook aandacht voor duurzaamheid in het lesprogramma: het zijn allemaal onderdelen van een duurzame school. Kader Primair keek binnen bij twee duurzame scholen: het Clusius College in Alkmaar en basisschool De Biezenhof in Halteren. Tuinen naast de toegangsdeur en tuinen op het dak. Dat is het eerste wat opvalt als je de hoofdingang zoekt van het Clusius College in Alkmaar. Het Clusius, met...

‘Didactische expertise zit er genoeg in mijn team’

Hoe de schoolleider van buiten zich het vak eigen maakt Veel schoolleidersvacatures zijn onvervulbaar, maar toch komt de schoolleider ‘van buiten’ niet zomaar binnen. Terwijl de blik van een buitenstaander van toegevoegde waarde kan zijn. Hoe maken leiders uit andere sectoren zich het vak eigen en houden ze zich staande zonder ‘krijt aan de vingers’? Erin stappen, 10.000 vlieguren maken en goed luisteren naar je team als co-piloot: dat zijn de voorwaarden om als schoolleider van...