Berichten

Achterstanden door corona ? Eerst verifiëren

‘ Afstandsonderwijs gaat in tegen de ziel van het Italiaanse volk ’

Gymnasiasten als leerkrachtassistent

‘Klacht of rechtsgang? Geen paniek’

Vakoverstijgend werken vanuit onderzoekende houding

‘Ouders helpen liever met leren dan met feestjes’

‘Je krijgt constant een spiegel voorgehouden’

Tafels op het speelplein

GMR en schoolbestuur slaan handen ineen voor beter werkklimaat

Alle leerlingen mee op studiereis