Leiderschapspraktijken centraal in i-pdf ‘de schoolleider in verandering’

In haar jaarrede tijdens het AVS Schoolleiderscongres heeft AVS-voorzitter Karin Straus genoemd dat er een i-pdf is ontwikkeld speciaal voor schoolleiders in het beroeps- en funderend onderwijs. Deze uitgave is tot stand gekomen binnen het project De Toekomstagenda Schoolleiders waarin OCW, AVS, CNV Schoolleiders, AOb, PO-Raad, Schoolleidersregister po, Schoolleidersregister VO en VO-raad zijn betrokken. Deze i-pdf is nu voor iedereen te downloaden via deleiderschapsagenda.nl/ontwikkeling.

De hoofdstukken in het boek zijn gewijd aan diverse leiderschapspraktijken en geven daarmee inspiratie aan schoolleiders in het beroeps- en het funderend onderwijs. De auteurs hebben hiertoe geput uit de (inter-) nationale kennisbasis en ook uit de vele ontmoetingen met leidinggevenden die zij de afgelopen jaren mochten hebben. De beschreven leiderschapspraktijken zijn gedeelde opvattingen van schoolleiders over hun beroep en beroepsuitoefening. Tegelijkertijd verwijzen ze naar wetenschappelijke inzichten over schoolleiderschap.

Dit boek biedt ook een uitgelezen kans om stil te staan bij de vraag waar we nog niet genoeg van weten als het om leiderschap gaat en welke richtingen we uit kunnen denken om daar een stap verder in te zetten. Het slothoofdstuk formuleren de auteurs in reflectie op de thema’s uit de voorgaande hoofdstukken doorkijkjes naar onderzoek dat kan meehelpen om schoolleiderschap in Nederland te verbeteren.

Ruim twee jaar geleden is de AVS, samen schoolleiders en betrokken partijen, een interactief project gestart om te komen tot een Toekomstagenda van en voor schoolleiders. Doelstelling van dit project is het faciliteren en stimuleren van het onderlinge gesprek tussen schoolleiders over de inhoudelijke ontwikkeling van het schoolleiderschap en van het onderwijs, nu en in de toekomst. Inhoud en ontmoeting zijn van essentieel belang voor het schoolleiderschap. Deze i-pdf is de praktische vertaling van de Toekomstagenda. Karin Straus: “Als AVS zijn we enorm trots op het resultaat en hopen we dat deze uitgave je inspireert voor inhoud en ontmoeting!”

De schoolleider is een sleutelfiguur in het realiseren van goed onderwijs aan ieder kind en bij het realiseren van evidence-informed werken in de school. Om dit te kunnen waarmaken is het van belang dat de schoolleider wordt ondersteund door zijn of haar schoolbestuurder. Deze open-access publicatie geeft praktische handvatten en voorbeelden die hierbij kunnen helpen.

Link