31 resultaten
 • Nieuwe rekentool Regeling onderwijskansen vo

  Het ministerie van OCW publiceerde onlangs een nieuwe rekentool die laat zien of en hoeveel geld vo-vestigingen voor het lopende kalenderjaar 2024 krijgen op basis van de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs. ...

 • Nieuwe subsidieronde School en omgeving

  Van 1 t/m 30 april 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen om, samen met gemeenten en lokale organisaties, extra activiteiten voor leerlingen op te zetten of uit te breiden en schooldagen te verrijken.De subsidieregeling School en omgeving is bedoeld voor scholen met een hoge onderwijsachterstandsscore (categorie A-scholen) en voor scholen binnen bestaande partnerschappen die al deelnemen aan het programma School en Omgeving (categorie B-scholen). AVS juicht het toe dat er meer gelijke...

 • “Onderwijs heeft betrokken overheid nodig”  

  “Wat het funderend onderwijs nodig heeft, is geen afstandelijke overheid, maar een betrokken overheid die naast alle onderwijsprofessionals staat.” Dat schrijft Onderwijsminister Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid (december 2022). Hij wil de aansturing van basis- en middelbare scholen door de Rijksoverheid opnieuw tegen het licht houden in de hoop dat dit...

 • OnderwijsTop: kennisuitwisseling met leiders uit andere sectoren

  Gezamenlijke aanpak tegen kansenongelijkheid De Onderwijs Top op 18 juni in Nieuwegein heeft concrete gezamenlijke afspraken opgeleverd en in gang gezet. Daarmee kunnen de kwaliteit en de kansengelijkheid in het onderwijs de komende jaren sterk worden verbeterd. Alle partijen – vanuit onderwijssectoren, overheid, wetenschap, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en andere sectoren – kwamen daar bijeen om nieuwe verbindingen tot stand te brengen, kennis en ervaringen uit te...

 • Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

  Scholen kunnen weer aanspraak maken op de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. De aanvraagperiode loopt van 20 februari tot en met 30 april. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen, voor leerlingen die vanuit de thuissituatie of omgevingsfactoren buiten de school minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten. De regeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te...

 • CPB: op strenge scholen minder doorstroom naar hoger niveau

  Er zijn grote verschillen tussen de doorstroommogelijkheden op middelbare scholen, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Bij strenge scholen, met hoge eisen, hebben doorstromers minder kansen op het halen van een hoger diploma. Het CPB spreekt daarom nadrukkelijk van kansenongelijkheid. Het onderzoek heeft betrekking op de periode van 2004 tot 2020. Dit is dus nog voor de periode voor de invoering van het doorstroomrecht in 2020. Sommige middelbare scholen hebben...

 • Duurzame verbetering van het onderwijs

  Zet examentrainers in om het lerarentekort weg te werken en koppel huiswerkbegeleiding aan een ‘stadspas’ voor minima. Dit zijn twee van de oplossingen die de Nationale DenkTank 2021 presenteert op 14 december. Hoe dragen we bij aan een duurzame verbetering van de kwaliteit van en de kansengelijkheid binnen het primair en voortgezet onderwijs? Over deze vraag bogen zich de afgelopen vier maanden twintig jonge onderzoekers met uiteenlopende achtergronden. Onder begeleiding van...

 • Klassen Kennisbank gelanceerd

  Stichting Een van de jongens heeft onlangs de Klassen Kennisbank gelanceerd. De kennisbank, genoemd naar de bekende serie Klassen, is bedoeld voor leraren, schoolleiders en schoolbestuurders. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen aan gelijkere kansen voor alle kinderen en jongeren. De Klassen Kennisbank biedt praktische handvatten op basis van wetenschappelijke inzichten en diverse achtergrondinformatie. Betrokkenen in en om het primair en voortgezet onderwijs kunnen hiermee direct...

 • Resultaten ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ gepubliceerd

  Leraren kunnen de sociale cohesie in een klas versterken door naast aandacht voor sociale relaties ook aandacht te schenken aan het ‘groepsgevoel’ in een klas. Verrijkend onderwijs als talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie vergroot het sociaal-cultureel kapitaal van jongeren. Dit is een greep uit de resultaten van het driejarig onderzoeksprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ van NWO en de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma ‘Gelijke kansen...

 • Leidraden NRO: kennis uit onderzoek mét praktische aanbevelingen

  Het NRO heeft twee zogeheten leidraden gepubliceerd voor het primair onderwijs: 'Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen' en 'Onderwijs vanuit hoge verwachtingen'. Hoe kun je ervoor zorgen dat alle leerlingen hun doelen halen? En hoe kunnen verwachtingen van de leerkracht de prestaties van leerlingen beïnvloeden? Om deze vragen gedegen én praktisch te beantwoorden, hebben schrijfteams de kennis uit onderzoek gebundeld en vertaald naar zes aanbevelingen. De leidraden voorzien in de...

 • Klassen Kennisbank: wetenschappelijke kennis over kansengelijkheid voor onderwijs

  De Klassen Kennisbank is onlangs gelanceerd, waarin wetenschappelijk gestaafde kennis over kansengelijkheid toegankelijk is gemaakt voor het onderwijs. In de Kennisbank vinden onderwijsprofessionals (wetenschappelijke) informatie rondom een aantal thema’s die te maken hebben met kansengelijkheid. Elk thema brengt in kaart wat er speelt, wat de rol is van het onderwijs en wat oplossingsrichtingen zijn. Centraal staat: wat kan jij als individu of met je schoolteam samen doen? De...

 • CPB: Centrale coördinatie en betere informatie kunnen gelijke toegang tot school bevorderen

  Niet alle leerlingen kunnen op de school van hun eerste keuze terecht. Als te veel leerlingen zich bij een school aanmelden, wordt er met loting of andere plaatsingsregels gewerkt. Die regels verschillen per school en zijn niet voor alle ouders even duidelijk. Centrale coördinatie en betere informatievoorziening richting ouders kunnen ervoor zorgen dat alle kinderen even grote kansen hebben om op de school van hun voorkeur terecht te komen. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in de...