Stichting Een van de jongens heeft onlangs de Klassen Kennisbank gelanceerd. De kennisbank, genoemd naar de bekende serie Klassen, is bedoeld voor leraren, schoolleiders en schoolbestuurders. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen aan gelijkere kansen voor alle kinderen en jongeren.

De Klassen Kennisbank biedt praktische handvatten op basis van wetenschappelijke inzichten en diverse achtergrondinformatie. Betrokkenen in en om het primair en voortgezet onderwijs kunnen hiermee direct aan de slag. Aan de hand van onderwijsthema’s zoals ouderbetrokkenheid en taalachterstanden wordt inzichtelijk wat de problematiek is, maar ook welke mogelijkheden er zijn. Op de Klassen Kennisbank lees je over wat er speelt en wat je kunt doen. Fragmenten uit de docuserie Klassen vormen het startpunt.

De Kennisbank is geïnitieerd en geproduceerd door Stichting Een van de jongens. Human en de Gelijke Kansen Alliantie zijn hoofdpartners.

Link

Gerelateerd nieuws