OnderwijsTop: kennisuitwisseling met leiders uit andere sectoren

Gezamenlijke aanpak tegen kansenongelijkheid

De Onderwijs Top op 18 juni in Nieuwegein heeft concrete gezamenlijke afspraken opgeleverd en in gang gezet. Daarmee kunnen de kwaliteit en de kansengelijkheid in het onderwijs de komende jaren sterk worden verbeterd. Alle partijen – vanuit onderwijssectoren, overheid, wetenschap, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en andere sectoren – kwamen daar bijeen om nieuwe verbindingen tot stand te brengen, kennis en ervaringen uit te wisselen en initiatieven te versnellen, met als resultaat een gezamenlijke actielijst en agenda.

Op de OnderwijsTop waren ook schoolleiders aanwezig, die tijdens de tafelgesprekken de aanwezigen inspireerden met mooie voorbeelden van hoe zij zaken als kansengelijkheid, rijke schooldag, digitale geletterdheid, laaggeletterdheid en onderwijsarbeidsmarktvraagstukken in de praktijk brachten. De deelnemende schoolleiders lieten zien wat er kan, maar ook wat er nodig is om zaken in de praktijk voor elkaar te krijgen. Dit jaar waren er ook bestuurders uitgenodigd.

Tafelgesprekken

In de eerste reeks tafelgesprekken bespraken de deelnemers wat er nodig is om kansengelijkheid te bereiken en wat er nog aan obstakels in de weg staat. Dat gebeurde aan de hand van drie thema’s: de arbeidsmarkt en de huidige tekorten daarop, digitale geletterdheid en laaggeletterdheid, en tot slot de Rijke Schooldag die meer kansen biedt aan alle kinderen, jongeren en studenten om te kunnen meekomen. Het thema arbeidsmarkt viel uiteen in onderwerpen als het lerarentekort, hybride docentschap en zij-instroom, loopbaanoriëntatie, stages en leerwerktrajecten, professionalisering en leiderschap. Aan elke tafel namen uit verschillende sectoren zitting om de koppen bij elkaar te steken en concrete afspraken te maken.  

De tweede reeks tafelgesprekken draaide om de oplossingsrichtingen en het opstellen van actieplannen, met daaraan gekoppeld een concrete agenda van haalbare afspraken, met voor elke afspraak een duidelijke eigenaar. Ook spraken de leden van elke tafel af wie het initiatief neemt en wanneer alle betrokken partijen weer bij elkaar komen om samen opvolging te geven aan de afspraken.

OCW-ministers

Onderwijsministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf waren aanwezig bij de OnderwijsTop. Wiersma ging in gesprek over kansengelijkheid en hoe we in en rond de school leerlingen nog beter ondersteunen. “Iedereen verdient het om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat begint bij goed leren lezen, schrijven en rekenen. Maar er is meer nodig om talenten tot bloei te brengen. Dat er op en rond de school mensen voor je klaarstaan om je te helpen met huiswerk. Of dat je naast het gewone lesprogramma kunt sporten, muziek maken, technische vaardigheden kunt leren en je kunt oriënteren op beroepen. Dat hoeven scholen niet allemaal zelf te doen. Daar kunnen op lokaal niveau ook welzijnsorganisaties, sportverenigingen, bedrijven of kinderopvang een rol in spelen. Daarom was het gesprek hierover vandaag ook zo belangrijk. Sámen kunnen we leerlingen meer kansen bieden en ongelijkheid verkleinen. Ik ben blij dat we daar vandaag afspraken over hebben gemaakt.’’

Afspraken

“Het belangrijkste resultaat vanuit het perspectief van de AVS is dat één van de conclusies van de OnderwijsTop was om de volgende keer juist weer een ‘Schoolleiders-top’ te organiseren. Het verschil wordt toch vooral in de school gemaakt en de schoolleider is daarbij misschien wel de belangrijkste schakel. Vanuit AVS willen we dit van harte ondersteunen en zijn we ook bereid om weer een bijdrage aan de organisatie van een volgende ‘SchoolleidersTop’ te leveren”, aldus AVS-voorzitter Karin Straus. De OnderwijsTop werd georganiseerd door Stichting van het Onderwijs en NL2025.