Leraren kunnen de sociale cohesie in een klas versterken door naast aandacht voor sociale relaties ook aandacht te schenken aan het ‘groepsgevoel’ in een klas. Verrijkend onderwijs als talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie vergroot het sociaal-cultureel kapitaal van jongeren. Dit is een greep uit de resultaten van het driejarig onderzoeksprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ van NWO en de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Het onderzoeksprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ laat zien hoe recente maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op de kansen van kinderen en jongeren op een succesvolle schoolloopbaan, en welke aanpakken die kansen vergroten. Uitgangspunt is dat alle kinderen en jongeren de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen tot veerkrachtige burgers die een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Die kansen hangen samen met factoren als het gezin waarin een kind is geboren, de huidskleur, de sekse, enzovoort. Doel van het programma is om meer inzicht te krijgen in de mechanismen die de ongelijkheid veroorzaken en er iets aan te veranderen. Daarbij staan de jongeren zelf centraal.

De focus ligt op vijf recente ontwikkelingen die zijn uitgewerkt in de deelprojecten Sociale cohesie, Aanvullend onderwijs, De kracht van de ontmoeting (over onder meer sociale wijkteams), Stress Less (verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg) en Gelijke kansen in jeugdgezondheid (over de negatieve spiraal van (mentale) gezondheidsproblemen waarin jongeren terecht kunnen komen). Deze deelprojecten bestrijken samen de verschillende ontwikkelingsgebieden en contexten waarmee jongeren te maken hebben. Verschillende onderzoeksgebieden zijn samengebracht, zoals  pedagogiek, onderwijskunde, ontwikkelingspsychologie, sociologie, epidemiologie, en gezondheidswetenschappen. Naast de expertise van wetenschappers zijn leraren, hulpverleners, jeugdartsen en beleidmakers betrokken geweest bij het programma. Door de opzet van het onderwijs zijn nieuwe verbindingen ontstaan tussen organisaties.

Het onderzoekprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ was één van de programma’s die werden gefinancierd met een ‘startimpuls’ vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De NWA heeft als doel om vragen vanuit de samenleving via onderzoek te beantwoorden.

Links

Gerelateerd nieuws