Duurzame verbetering van het onderwijs

Zet examentrainers in om het lerarentekort weg te werken en koppel huiswerkbegeleiding aan een ‘stadspas’ voor minima. Dit zijn twee van de oplossingen die de Nationale DenkTank 2021 presenteert op 14 december.

Hoe dragen we bij aan een duurzame verbetering van de kwaliteit van en de kansengelijkheid binnen het primair en voortgezet onderwijs? Over deze vraag bogen zich de afgelopen vier maanden twintig jonge onderzoekers met uiteenlopende achtergronden. Onder begeleiding van onderzoeksbureau McKinsey hebben zij gesproken met leraren, schoolleiders, bestuurders, politici en onderwijsonderzoekers.

Tijdens een online presentatie delen de jonge denkers hun bevindingen. Zo zou het lerarentekort in éen klap zijn opgelost als trainers van de vier grootste bijlesleveranciers worden ingezet in het onderwijs. Het merendeel van deze trainers staan niet onwelwillend tegenover een overstap naar het onderwijs. Een ander knelpunt is het schaduwonderwijs: huiswerkbegeleiding en bijles zijn niet toegankelijk voor alle leerlingen. De Nationale Danktank koppelt bijles en huiswerkbegeleiding aan een pas voor minima, een stadspas zoals die voorkomt in steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

De online presentatie van deze en vier andere oplossingen vindt plaats op 14 december van 15:00 – 17:00 uur. De ideeën worden dan besproken met demissionair minister van onderwijs Arie Slob. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden.

De Nationale DenkTank buigt zich sinds 2006 jaarlijks over een taai maatschappelijk vraagstuk die zij van concrete en impactvolle oplossingen voorzien, onder begeleiding van McKinsey & Company.

Link

Meer informatie en aanmelden