Het NRO heeft twee zogeheten leidraden gepubliceerd voor het primair onderwijs: ‘Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen’ en ‘Onderwijs vanuit hoge verwachtingen’. Hoe kun je ervoor zorgen dat alle leerlingen hun doelen halen? En hoe kunnen verwachtingen van de leerkracht de prestaties van leerlingen beïnvloeden? Om deze vragen gedegen én praktisch te beantwoorden, hebben schrijfteams de kennis uit onderzoek gebundeld en vertaald naar zes aanbevelingen.

De leidraden voorzien in de behoefte aan het ontsluiten van kennis uit onderzoek en in de doorvertaling ervan naar de onderwijspraktijk. Onderzoekers en onderwijsprofessionals werkten ruim een jaar lang nauw samen, waardoor beide perspectieven gecombineerd zijn tot een geheel.

Voor de werkwijze en de opzet van de Nederlandse leidraden dienden de ‘guidance reports’ van de Engelse Education Endowment Foundation (EEF) als voorbeeld. In het Verenigd Koninkrijk zijn deze een groot succes. 

De publicatie ‘Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen’ geeft zes aanbevelingen:

 1. Ken en volg je leerlingen
 2. Gebruik modellen voor effectieve instructie
 3. Geef leerlingen de tijd
 4. Werk doelgericht in groepjes
 5. Zorg voor een stevige basis
 6. Houd rekening met de leerlingpopulatie

De publicatie ‘Onderwijs vanuit hoge verwachtingen’ geeft ook zes aanbevelingen:

 1. Wees je bewust van je verwachtingen van leerlingen
 2. Wees je bewust van de manieren waarop je verwachtingen communiceert naar leerlingen
 3. Werk vanuit hoge verwachtingen: groepeer flexibel
 4. Werk vanuit hoge verwachtingen: stel heldere leerdoelen
 5. Werk vanuit hoge verwachtingen zorg voor een positief klasklimaat
 6. Benut de kracht van het team

Bij beide leidraden zitten een poster met de aanbevelingen, infographics en werkbladen.

Begin 2022 komt de derde leidraad uit over ‘evidence informed’ werken in het onderwijs.

Onderwijskansen

De leidraden zijn verschenen in het kader van het programma Onderwijskansen, een samenwerking van het NRO met de PO-Raad en het ministerie van OCW. Dit programma is erop gericht achterstanden op de basisschool te verkleinen of te voorkomen met behulp van kennis uit onderzoek. Daarom hebben alle ruim 2.500 scholen die OAB-middelen ontvangen, per post een leidraad toegestuurd gekregen.

Links

Gerelateerd nieuws