Nieuwe rekentool Regeling onderwijskansen vo

Het ministerie van OCW publiceerde onlangs een nieuwe rekentool die laat zien of en hoeveel geld vo-vestigingen voor het lopende kalenderjaar 2024 krijgen op basis van de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs.

De tool maakt gebruik van de onderwijskansenscores op basis van de definitieve gegevens van 2022 en geeft een indicatie. Scholen kunnen geen rechten ontlenen aan deze rekentool. Uiterlijk in april 2024 ontvangen besturen die in aanmerking komen een beschikking van DUO met het vastgestelde bedrag.

Links

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden