“Ik kijk nu op een andere manier naar mijn functie”

Enthousiaste reacties op eerste Masterclass in netwerk startende schoolleiders

Als startend schoolleider komt er veel op je af. Een uitdaging waar je soms in het diepe gegooid wordt. Wat tref je aan op de school? Hoe wordt er gereageerd op jouw komst? Hoe zorg je voor verbinding? De masterclass ‘versterk jouw schoolleiderschap in de eerste 100 dagen op school’, op 1 december gegeven door Sander Galjaard en Femmy Wolthuis, heeft de deelnemers handvatten gegeven om succesvol leiding te geven aan hun team en de directe schoolomgeving. Twee deelnemers geven hun reactie.

“Ik vond het een heel inspirerende masterclass, waarbij je diep in je organisatie kijkt en ook jouw eigen rol daarin. Het is belangrijk je goed te voelen op je nieuwe plek, dat werkt door in je organisatie”, steekt deelnemer Annemieke Robert, waarnemend directeur van OBS De tweemaster in Enkhuizen, van wal. “Ik vond het een waardevolle, leerzame en warme middag waarin we in korte tijd echt contact hadden met elkaar”, vat Jefke Stroo, schooldirecteur van De Coolsma in Driebergen, de middag samen.

Via diverse instrumenten (zoals de Transitiecirkel en de Leiderschapslemniscaat) en werkvormen leren de deelnemers hun eigen handelen en de ‘onderstroom van de organisatie’ te doorgronden. Stroo is vooral geïnspireerd geraakt door het instrument de Transitiecirkel (zie pagina 6 van het document ‘Versterk jouw schoolleiderschap in de eerste 100 dagen op school’). “Het onderdeel ‘afscheid nemen’ en ‘rouwen’ van deze cirkel sprak mij het meeste aan. Het is belangrijk bewust afscheid te nemen van een periode die geweest is, bijvoorbeeld met de vorige schooldirecteur. Ik had dit sterker kunnen benoemen, toen ik zelf begon als schoolleider. Je maakt dan duidelijker dat er iets nieuws begint. We moeten ook niet blijven doordraaien, zoals bij corona het geval was. Pak je moment voor een nieuw begin, zodat je er ook niet door overvallen wordt.” Ook Robert noemt het ‘rouwen’ in de Transitiecirkel. “De deelnemers gaven me mee dat ik ook op de pauzeknop mag drukken. Dat ik eerst iets moet afronden (rouwen) en dan pas door kan. Dat moet ik ook zeggen tegen mijn bestuur.”

De oefeningen zijn erop gericht inzicht te krijgen in de plek die je inneemt in de organisatie en je eigen handelen (o.a. naar collega’s) daarin. Diverse vragen maken de deelnemers bewust van hun eigen gedrag en ook de ‘onderstroom’ in een organisatie. Zoals; Wat triggert of raakt je in een bepaalde situatie? Waar in je eigen levensgeschiedenis herken je deze situatie of impuls? Robert vond het prettig dat de diverse oefeningen in de masterclass fysiek iets met je doen. “Je voelt: ik sta hier goed, of juist niet. Je wordt je bewust van de plek die je inneemt en je krijgt ook vertrouwen dat je die plek mag innemen.” Voor Stroo was bij de oefening in systemisch kijken een eyeopener het verschil tussen ‘oorsprong’ en ‘geschiedenis’. “Bij de ‘oorsprong’ gaat het om de bedoeling waartoe de organisatie is ontstaan, het hogere doel. Bij ‘geschiedenis’ gaat het om oude tradities, waar komen we vandaan? De ‘oorsprong’ neem je altijd met je mee, dat is je kracht of zijn je waarden. Van ‘geschiedenis’ moet je afscheid nemen. Dit laatste past dan ook weer bij het ‘afscheid nemen en rouwen’ uit de Transitiecirkel.

Beide schoolleiders gaan het geleerde zeker in de praktijk toepassen. En raden ze deze masterclass aan collega’s aan? Stroo: “Ik kijk bewuster naar mijn eigen handelen en het systeem waarin ik zit. Ik vind dat elke startende schoolleider deze masterclass zou moeten volgen.” Robert: “Ik ga snel contact opnemen met mijn bestuur en de regie terugpakken voor onze school. Ik kan deze masterclass zeker aanraden. Ik kijk op een andere manier naar mijn functie. Misschien dat ik hem zelf ook nog een keer wil volgen, als er een vervolg komt.”

Enkele reacties van deelnemers:

“Bedankt voor deze kennismaking met systemisch werken. Het zet me ontzettend aan het denken en het geeft ideeën voor de toekomst.”

“Ik vond het een heel inspirerende middag. Gevoelens die ik heb/had heb ik kunnen duiden en woorden aan kunnen geven.”

“Goed om eens met andere mensen/ogen naar een situatie te kijken.”

“Ik heb veel voorbeelden gekregen waar ik direct mee aan de slag kan.”

“Fijn om samen met andere startende collega’s bezig te zijn.”

“Goede sfeer, veilige setting en open groep.”

“Het heeft mijn verwachtingen overtroffen”

“Graag een vervolg.”

Netwerk startende schoolleiders

Het netwerk heeft als doel van elkaar te leren, elkaar te inspireren, ideeën uit te wisselen en kennis op te doen. Dit doen we via digitale en fysieke bijeenkomsten. Je kan meedenken over de invulling en wensen voor latere bijeenkomsten, tijdens deze eerste fysieke bijeenkomst of in een brainstormgroep. Ook kunnen we in deze bijeenkomsten samen kijken hoe we het beroep van schoolleider aantrekkelijk kunnen maken, zodat ook voor de toekomstige generaties de onderwijskwaliteit behouden blijft. Vragen of aanmelden voor de brainstormgroep? Mail naar netwerk@avs.nl

LINKS