“Deelnemen aan ledenraad AVS heeft me zoveel opgeleverd”

Bas Vernooij

Onlangs nam Bas Vernooij, meerscholendirecteur van De Stromen en De Viergang in Alphen aan den Rijn, na vijf jaar afscheid van de ledenraad van AVS. In zijn afscheidsspeech gaf hij aan dat hij ‘nooit zo’n goede schoolleider had kunnen zijn als hij niet in de ledenraad had gezeten’. Reden genoeg om Bas te interviewen waarom hij het zo belangrijk vindt actief te zijn bij AVS, waar hij ook in de commissie Onderwijs zit.

Waarom vond jij deelnemen aan de ledenraad zo belangrijk? Wat heb je er geleerd?

“Toen ik ongeveer acht jaar geleden startte als schooldirecteur, wist ik eigenlijk nog weinig. Op de schoolleidersopleiding die ik volgde, leerde ik veel theorie, maar de praktijk was toch anders.  Bij de ledenraad heb ik zo ontzettend veel geleerd. Ik had geen idee hoe onderwijsbeleid tot stand kwam, hoe cao-onderhandelingen werkten, ik wist niet dat de minister eigenlijk alleen maar het beleid uit het regeringsakkoord uitvoert, hoeveel zeggenschap een directeur heeft of hoe financiën verdeeld worden. Als je in een klein bestuur werkt, dan heb je een beperkt referentiekader. In de ledenraad heb ik veel ervaringen gehoord van andere schoolleiders. We praten inhoudelijk over allerlei onderwerpen, zoals cao, kwaliteitsbeleid, functiebeschrijvingen en zelfs mogelijke acties of stakingen, waar je veel van opsteekt. Dankzij mijn deelname in de ledenraad ben ik ook gevraagd een bijdrage te leveren aan redactie van de Staat van de Schoolleider en jurylid te worden van de Leraar van het Jaar. Ook heb ik in de actieperiode – we gingen met AVS in een opvallende bus op de Dam rijden – interviews gedaan met de media (NOS). Dat is allemaal goed voor je ontwikkeling, daar leer je veel van. Er zijn dus veel wegen voor me opengegaan.”

Wat vind jij het belangrijkste onderwerp dat aangekaart moet worden?

“Ik probeer altijd de zichtbaarheid van de schoolleider als onderwerp aan te kaarten. Als de zichtbaarheid groter is, en duidelijk is wat de schoolleider allemaal doet, dan ontstaat er meer waardering voor de schoolleider. Er is immers geen goede school zonder goede schoolleider.”

Je zit nu twee jaar in de commissie Onderwijs. Wat leer je daar?

“In deze commissie geef je je visie over wat er speelt op de diverse beleidstafels. De schoolleider wordt nog weleens ‘vergeten’, en daarom is het belangrijk dat schoolleiders hun mening geven. Wat willen we teruggeven aan de beleidstafels? We bespreken veel onderwerpen, zoals de NPO-plannen, de eindtoets, Passend of inclusief onderwijs, het curriculum, de onderwijsregio’s, het toezicht van de inspectie, bekostigingsvraagstukken en de schoolleiderstekorten. Maar ook: sluiten we ons aan bij een convenant (zoals het DELTAPLAN). Met onze mening kan AVS weer stelling innemen richting de politiek. Er zitten nu tien schoolleiders in de commissie, maar dat aantal mag verdubbelen. Dus schoolleiders: meld je aan!”

Je hebt nu de Ledenraad verlaten omdat je dat niet kon combineren met je nieuwe functie in het bestuur van Schoolleidersregister PO. Waarom heb je hiervoor gekozen? Waar ga je je op richten bij het SRPO?

“De ledenraad is een toezichthoudend orgaan, waar ook de opleidingen en leergangen (ook die van AVS) onder vallen. Dat kon ik niet verenigen met het bestuur van Schoolleidersregister PO, die toezicht houdt op alle opleidingen voor (her)registratie. Ik heb de afgelopen drie jaar meerdere activiteiten voor het register gedaan, waaronder twee keer hun congres mede georganiseerd en ik nam ook deel aan de commissie accreditatie voor het (her)registratie aanbod. De accreditatie en het vormgeven en aanvullen  van de beroepsstandaard wordt door directeuren zelf gedaan. Ik vind het belangrijk dat er goede schoolleiders zijn, en daar horen ook goede opleidingen bij. Schoolleiders moeten een sterke beroepsgroep blijven, want het is belangrijk werk. Ik ga bij het schoolleidersregister toezicht houden op het beleid dat bij het schoolleidersregister ontwikkeld wordt.”

Hoe kan jij of de beroepsgroep eraan bijdragen het vak van schooldirecteur meer onder de aandacht te brengen?

“Door trots te zijn. En dat ook uit te stralen. Niet alleen op je eigen school, maar ook op de socials, richting ouders en gemeenten. Laten zien dat het een mooi vak is, waar hard wordt gewerkt. Het is niet alleen maar klaagzang, wat in de media vaak lijkt. Het is een prachtig vak! Het is belangrijk je successen te delen, met je team, maar ook met de buitenwereld. “

Waarom is het vak van schoolleider nog steeds zo leuk?

“Ik haal er nog steeds veel voldoening uit. Ik blijf maar leren. Het is ook geweldig om in contact te zijn met kinderen en ouders. Het is een sociaal beroep. Het is bovendien een heel afwisselend en belangrijk vak. Het voelt goed om van betekenis te zijn.”

Waarom vind jij dat elke schoolleider lid moet worden van AVS?

“Het is een levendige beroepsvereniging waar jij als schoolleider groeit en bloeit. Je kan de helpdesk raadplegen als je professionele vragen hebt over je werk. De opleidingen zijn specifiek voor schoolleiders. Je kan veel kennis uitwisselen. Voor mij ook de enige vakbond die echt alleen voor de schoolleider opkomt. Het brengt mij in ieder geval heel veel!”