(Eind-)redactie diverse publicaties, zoals Professionaliseringsgids, AVS Agenda, jaarverslag, boeken en folders (ledenwerf, AVS-congres, educatieve reizen etc.), en meedenken hoe deze informatie op de website of in Kader Primair te plaatsen.  Ook webredactionele ondersteuning of eindredacteur Kader Primair (artikelen schrijven e.d.).

Berichten

Op zoek naar de grote drijfveren

Daisy Mertens op Kindersymposium

Ernst-Jan Stigter spreker op het Symposium ‘Schoolleiders van de toekomst’

Kick-off bijeenkomst Toekomstagenda schoolleiders

‘Zie inspectie als een cadeautje’

‘Ik durf de stap naar leidinggeven nu makkelijker te nemen’

Aantal vacatures schooldirecteuren fors gestegen

‘Nu voel ik wat het vak inhoudt’

Positieve ontwikkelingen in het onderwijs, maar wel ijkpunten nodig (uitgebreide versie)

Derde Staat van de Schoolleider laat dynamische vak zien

Geslaagd AVS-congres op 15 maart