Voel je niet langer ‘geleefd’

Als schoolleider ben je uitstekend opgeleid voor je vak. Toch kan je werkplezier afnemen en de stress toenemen door de constante werkdruk. Hoe krijg je weer de regie? Carel de Vries geeft in de Masterclass werkdrukvermindering op 16 november tips hoe je die werkdruk aanpakt.

‘Waarom doe je het niet, een timemanagent training?’ Als Carel de Vries, auteur van het boekje‘Timemanagement in (bijna) 10 seconden’, weleens deze vraag aan een schoolleider stelt, krijgt hij als antwoord: ‘ik heb het te druk!’ Hoe komisch eigenlijk als je bedenkt dat zo’n training er juist voor zorgt dat je geen werkdruk meer ervaart. Welke tips kan hij geven om de (ervaring van) werkdruk de baas te worden?

“Wat het meeste helpt: elke dag bijzijn met je e-mail. Dat heeft een psychologisch effect: je hoofd is leger en je hebt geen/minder achterstand. Leer overzicht te creëren. Dit doe je door activiteiten te plannen en je aan die planning te houden. Dat geeft rust. Schoolleiders hebben vaak het gevoel dat ze worden geleefd. Dan is het belangrijk dat je meer baas wordt over je eigen tijd. Hoe doe je dat? Maak concrete keuzes in je acties. Of besluit dingen niet te doen. Het voelt ook niet goed om ‘halve besluiten’ te nemen. Voorkom uitstelgedrag. Door dingen uit te stellen, stapelt het werk zich op. Dat zie je bijvoorbeeld bij het aanpakken van kleine of grote conflicten, die stel je uit. Mijn tip is juist: begin met waar je tegenop ziet. Zo blijft het ‘leger’ in je hoofd. Anders blijf je het uitstellen en is het de volgende dag nog niet gebeurd.

Wat ik ook vaak zie, is perfectionisme. Tegen een perfectionist zeg ik: besluit dat ‘goed is goed genoeg.’ Je kunt geen 12 halen in het onderwijs, een 8 is ook heel goed. Probeer ook vaker ‘nee’ te zeggen, je grenzen aan te geven. Zowel tegen je teamleden, leerlingen als ouders.”

Carel de Vries, zelf ook 25 jaar werkzaam geweest in het onderwijs, verzorgt al jaren met plezier trainingen Timemanagement en coachingstrajecten voor de onderwijssector. Hij geeft op 16 november de Masterclass Werkdrukvermindering.

Masterclass werkdrukvermindering

Veel schoolleiders hebben het gevoel dat ze teveel werk moeten doen in te weinig tijd. Een overvolle inbox, intensieve gesprekken met ouders of teamleden, leerlingen met problemen. Het achterstallige werk stapelt zich op. Dit kan leiden tot (emotionele) uitputting, het gevoel dat je achter de feiten aanloopt. Je werkdruk neemt toe en je plezier in het lesgeven neemt af. Als dit lang duurt, liggen ziekteverzuim of zelfs een burn-out op de loer.

Wil je onderstaand resultaat, volg dan de masterclass:

  • Meer ontspannen in je werk
  • Minder de waan van de dag volgen
  • Dagelijks werken met een lege mailbox
  • Regie over tijd en activiteiten
  • Een helder overzicht van taken
  • Planmatig werken
  • De juiste prioriteiten stellen
  • Inspirerender vergaderen met meer resultaat