Berichten

Terugkijken overhandiging en webinars Staat van het Onderwijs

6e rapportage Oberon over gevolgen van corona in PO en VO

Gezonde School-impuls: ondersteuning bij stimuleren gezonde leefstijl in coronatijd

Schoolvakantieregeling 2022 – 2025 vastgesteld

5e Oberonpeiling en de rapportage scholensluiting bekendgemaakt

Onderzoek thuiszitters: investeer in goede relatie met ouders

Webinar Nationaal Programma Onderwijs ‘Naar een haalbaar, gedragen en duurzaam plan’

Sociale partners werken aan ABP-pensioenregeling 2026