Berichten

Aanpak lerarentekort: zonder goede schoolleiders is dit water naar de zee dragen

Groep cursisten

Peiling: schoolleiders niet eenduidig over verlenging kerstvakantie

Aangepaste documenten en informatieverstrekking corona

Brochure met professionaliseringsaanbod 2021

Vanaf 1 januari: controle op naleving rookverbod op schoolterreinen

65 deelnemers voor traject Excellente Scholen 2021-2023

Zorgen over continuïteit onderwijs en leerachterstanden in periode tot herfstvakantie

Coronaprotocollen op onderdelen aangepast

Aanvraag subsidieregeling Schoolkracht gestart

De Peperklip uit Schiedam winnaar MediaMasters

Leerkrachtprofessionalisering effectief bij wegwerken corona-achterstanden