Berichten

Aanvragen ondersteuningsaanbod Gezonde School uiterlijk 19 april

Wil je aan de slag met een gezonde leefstijl op school? En is hierbij extra ondersteuning en advies op maat welkom? Vraag dan het ondersteuningsaanbod Gezonde School aan. Dit kan tot en met 19 april. Via Gezonde School kan elke, po-, vo-, so- of mbo-schoollocatie structureel en planmatig werken aan een gezonde leefstijl voor leerlingen en studenten. Aan de hand van een concreet stappenplan besteedt de school dan aandacht aan een zelfgekozen gezondheidsthema. ‘Voeding’, ‘bewegen en...

Subsidie Impuls en innovatie bewegingsonderwijs

Vanaf 2023 zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs verplicht om minstens 2 uur per week bewegingsonderwijs te verzorgen. De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs ondersteunt scholen die meer bewegingsonderwijs willen geven. Gisteren is de aangepaste regeling gepubliceerd: er kan weer subsidie worden aangevraagd, en wel t/m 15 mei 2022. Scholen kunnen deze subsidie gebruiken om de verplichte twee uur te halen, om extra lessen te geven of om bewegen...

Brochure vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Het ministerie van OCW heeft voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs de brochure ‘vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ uitgegeven. Vanaf kalenderjaar 2023 wordt gebruikgemaakt van de nieuwe, vereenvoudigde bekostigingssystematiek in het primair onderwijs. De berekening wordt minder complex, de bekostiging wordt beter te voorspellen doordat deze op kalenderjaarbasis wordt uitgekeerd en verschillende geldstromen worden samengevoegd tot één...

SO de Hertog verkozen tot Sportiefste SO-school en CBS Het Lichtpunt tot Sportiefste Basisschool

Op woensdag 23 maart 2022 vond in Groningen de uitreiking voor de ‘Sportiefste Speciaal Onderwijs school van Nederland’ en ‘Sportiefste Basisschool van Nederland’ plaats. Een deskundige jury verkoos SO de Hertog uit Tiel tot winnaar in de categorie ‘Sportiefste SO-school van Nederland’. In de categorie ‘Sportiefste Basisschool van Nederland’ kwam CBS Het Lichtpunt uit Rhoon als winnaar uit de bus. SO de Hertog: Gedreven vakleerkrachten en uitdagend aanbod De jury van het...

Internetconsultatie wetswijzing onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen

De structuur van onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen (ozl) wordt verbeterd. Hiervoor is een wetsvoorstel gemaakt. Voorstel is om alle financiële middelen, taken en mensen op het gebied van ozl onder te brengen bij een nieuwe landelijke stichting met regionale uitvoering. De internetconsultatie is gestart. Nu nog krijgen de universitair medische centra en onderwijsadviesbureaus (zo’n 20 organisaties) subsidie voor de onderwijsondersteuning (ozl). Deze taak komt bij één...

Gezonde School, de podcast: hoe kunnen scholen bijdragen aan de gezondheid van leerlingen?

Hoe kunnen scholen bijdragen aan de fysieke en psychische gezondheid van hun leerlingen? In Gezonde School, de podcast gaat journalist en podcastmaker Maarten Dallinga in opdracht van Gezonde School op onderzoek. Hij bezoekt scholen door heel Nederland en spreekt met inspirerende experts. De eerste aflevering is dinsdag 11 januari verschenen. Van schermgebruik tot seksualiteit en van middelengebruik tot voeding: scholen spelen een sleutelrol waar het gaat om het bevorderen van een gezonde...

Aanvragen lerarenbeurs 2022-2023 vanaf 1 april

Leraren die een opleiding aan een hogeschool of universiteit willen volgen, kunnen van1 april 18:00 uur tot en met 15 mei 23:59 uur 2022 de lerarenbeurs aanvragen via Mijn DUO. De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.  De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten voor het studiejaar 2022-2023. Daarnaast kan de werkgever subsidie...

Welke school wordt de SPORTIEFSTE van Nederland?

Op woensdag 23 maart 2022 vindt de uitreiking voor de ‘Sportiefste Speciaal Onderwijs school van Nederland’ en ‘Sportiefste Basisschool van Nederland’ plaats in Groningen. De basisschool is dé plek waar alle kinderen komen, inclusief kwetsbare groepen. Het is daardoor ook de plek om op een structurele manier voor voldoende en goed bewegen te zorgen. Tijdens de lockdowns holden de motorische vaardigheden van kleuters en minst vaardige kinderen achteruit, stelde het Mulier Instituut...

Week van de Lentekriebels over seksuele grensoverschrijding

Het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik en consent. Dit staat centraal tijdens de Week van de Lentekriebels, een projectweek over liefde, relaties en seksualiteit op speciaal en basisonderwijs. Met het motto ‘Je lijf is van jou’ geven basisscholen die meedoen met de Week van de Lentekriebels les over deze thema’s. De projectweek wordt georganiseerd door Rutgers samen met de GGD-en en vindt plaats van 21 tot en met 25 maart 2022. Bijna de helft...

AVS Schoolleiderscongres: bijna!

Op vrijdag 18 maart ontmoeten honderden schoolleiders elkaar weer in het NBC Congrescentrum. Wat fijn dat dit weer mag! Achter de schermen wordt er hard gewerkt om alles in goede banen te leiden. De informatiemarktplattegrond en de zaalindeling zijn rond: die ontvangen de deelnemers in de congrescatalogus die op de dag zelf wordt uitgereikt. Het programma en alle praktische informatie vind je op www.avs.nl/congres. Kom jij ook? Veel schoolleiders vinden het belangrijk om te werken aan hun...

Drie stimuleringsregelingen Gezonde leefstijl op school

Tot en met 19 april kunnen scholen een aanvraag indienen voor ondersteuning op het gebied van een gezonde leefstijl. Daarvoor biedt de Gezonde School drie stimuleringsregelingen aan. Gezonde school 2022-2023 Gezonde leerlingen presteren vaak beter op school. Het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School kan helpen een gezonde leefstijl in de DNA van de school te krijgen.  Het ondersteuningsaanbod Gezonde School is voor alle scholen (locaties) in het primair, voortgezet,...

Servicedocument Funderend Onderwijs aangepast

In verband met de versoepelingen op het gebied van het coronavirus, die op 25 februari 2022 zijn ingegaan, is het Servicedocument Funderend Onderwijs aangepast.Door de verdergaande versoepelingen zijn de onderdelen van het Servicedocument geschrapt en/of geactualiseerd. Het Servicedocument Funderend Onderwijs is te downloaden via de...