Leergang Visiegericht Leiderschap

Leer strategisch denken en leiden met duidelijkheid

 • Ontwikkel een heldere visie die richting geeft aan het onderwijsbeleid en de schoolontwikkeling 
 • Verkrijg de vaardigheden voor effectief leiderschap en visie-implementatie. 
 • Voor schoolleiders met teams die samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. 

Er komt veel op scholen af. Dagelijks merk je dat de ideeën over goed onderwijs enorm uiteenlopen. Toch wordt er van jou en je team gevraagd de juiste keuzes te maken. Hoe doe je dat? Visiegericht werken helpt om koers te bepalen én te behouden. Daarnaast biedt het kansen voor innovatie en vernieuwing. Een gezamenlijke visie brengt bovendien positieve energie en betrokkenheid van leerkrachten. Het geeft niet alleen richting aan het leren van leerlingen, maar ook aan dat van je team.

Deze leergang gaat over het belang van visiegericht werken en wat dit van jou als leider vraagt. Je leert hoe je leiding geeft aan het proces waarin je met het team tot een gezamenlijke visie komt. Aan bod komt ook hoe je de visie borgt en ‘levend’ houdt. Zo ontwikkelt de school zich steeds meer tot een lerende organisatie met een heldere koers: op weg naar focus en samenhang.

Lees ook het interview over visiegericht leiderschap in KADER met de docenten van deze leergang.

Doelen leergang

 • Je weet wat visiegericht werken inhoudt
 • Je begrijpt wat het belang van visiegericht werken is
 • Je weet hoe je leiding geeft aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie
 • Je weet hoe je leiding geeft aan het realiseren van een gezamenlijke visie in de praktijk
 • Je weet hoe je leiding geeft aan het borgen van de gezamenlijke visie

Doelgroep

Schoolleiders, adjunct-directeuren, teamleiders en bouwcoördinatoren die willen werken aan een
school met een heldere koers.

Opbouw van de leergang

De leergang bestaat uit 4 lesdagen van 6 uur (op locatie) en vraagt 24 uur zelfstudie. Je krijgt zowel theorie en modellen als praktische handvatten aangeboden. Een lesdag kenmerkt zich door een afwisselend programma van kennisoverdracht en werkvormen waarbij zelfreflectie, de relatie met de eigen praktijk en uitwisseling met medecursisten centraal staan. De zelfstudie bestaat uit het lezen van artikelen en uitvoeren van voorbereidende opdrachten.

Dag 1
Kennismaking met elkaar en met de 5 disciplines van De Lerende Organisatie (Senge, 1992). Het belang van visiegericht werken en wat dit van het leiderschap vraagt. De rol van mentale modellen in de school. Introductie op het model ‘Hierarchy of choices (Piramide van Daniel Kim). Het creëren van samenhang en aanbrengen van focus in de schoolontwikkeling.

Dag 2
Het belang van gedeelde waarden en een gezamenlijke visie. Verdieping van het gedachtengoed van De Lerende Organisatie (Senge, 1992). Een persoonlijke versus een gezamenlijke visie.

Dag 3
De school als levend systeem (systeemdenken). De waarde van teamleren bij visiegericht werken. Leiding geven aan visiegericht werken in de praktijk. Het creëren van samenhang en het aanbrengen van focus (ontwikkelpunten).

Dag 4
Leidinggeven aan het borgen en levend houden van de gezamenlijke visie. De relatie tussen visiegericht werken en kwaliteitszorg. Van visie naar doelen en ontwikkelpunten in jaarplan en schoolplan.

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Data

  De leergang bestaat uit 4 eendaagsen.

  Startdatum: 5 maart 2024
  5 maart, 5 april, 21 mei en 28 juni 2024

  Startdatum: 20 september 2024
  20 september, 4 oktober, 8 november en 29 november 2024

  Prijs

  • Ledenprijs: € 2.695
  • Prijs: € 2.895

  De AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Locatie

  AVS
  Herenstraat 35
  Utrecht

  Voor wie is de leergang?

  Ben jij schoolleider in primair of voortgezet onderwijs die  

  • een visie wil ontwikkelen waar leraren, ouders en andere stakeholders zich verbonden mee voelen,
  • strategische beslissingen wil nemen op basis van gemeenschappelijke doelen, 
  • consistent wil werken aan gestelde doelen om de gewenste resultaten te behalen, 
  • wil wegblijven van onduidelijkheid en verwarring binnen het team, wat weerstand en conflicten oplevert. 

  De opleiding Visiegericht Leiderschap helpt je jouw leiderschapsvaardigheden te versterken en een duidelijke visie te ontwikkelen voor hun school. 

  Studiebelasting

  De studiebelasting van deze leergang omvat 48 uren, waarvan:

  • Contacturen: 24 uur

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

  Professionaliseringsthema’s

  • Visiegestuurd onderwijs
  • Leidinggeven aan leren

  Herregistratiewaarde

  • 30 punten

  Hoe werkt de wijze van certificeren Schoolleidersregister PO voor het aanbod van AVS Academie?

  Als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) maak je na de basisopleiding werk van je ontwikkeling. Eén keer in de vijf jaar laat je zien dat jij je hebt ontwikkeld. Aan je ontwikkeling wordt een herregistratiewaarde in punten toegekend. Iedere vijf jaar haal je minimaal 100 punten. De AVS geeft de afronding van een leergang door aan het SRPO.

  De leergangen van AVS Academie hebben een herregistratiewaarde. Zo kan je zelf een keuze maken in ons aanbod om aan je herregistratie te voldoen. Kijk voor meer informatie op de website van het Schoolleidersregister PO, www.schoolleidersregisterpo.nl

  Voor al onze leergangen en opleidingen geldt een aanwezigheidsplicht van 80%. Mocht je dit ondanks al je inspanningen niet redden dan ontvang je een ‘bewijs van deelname’ op de slotdag. Hiermee heb je geen recht op de herregistratiepunten voor het SRPO.

  Het is wel mogelijk om in overleg een vervangende opdracht of een terugkomdag te plannen (niet bij de prijs inbegrepen). Zo ontvang je toch je certificaat en ben je ook zeker van je herregistratiepunten!

  Hoe kan ik mij inschrijven voor het aanbod van AVS Academie?

  Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen of trainingen kan via het inschrijfformulier.

  Bij een vraag inzake coaching of advies op maat stuur je een e-mail naar academie@avs.nl.

  Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl.

  Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

  Kan ik mijn inschrijving voor AVS Academie annuleren?

  Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via academie@avs.nl. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij AVS Academie binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

  • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
  • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

  Wel kan de deelnemer zich in alle gevallen door een collega laten vervangen.

  Bekijk onze algemene voorwaarden.

  Wat is inbegrepen bij de prijs van het aanbod van AVS Academie?

  AVS-leden profiteren van aantrekkelijke kortingen met betrekking tot deelname aan open professionaliseringsaanbod. In alle prijzen voor opleidingen, leergangen en trainingen zijn koffie en thee, lunch en materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Prijzen voor de meerdaagse leergangen zijn inclusief koffie en thee, lunch, diner en overnachting op basis van een eenpersoonskamer en ontbijt.

  AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

Wat vonden anderen van deze opleiding?

De leergang is heel erg praktisch om meteen mee aan de slag te gaan. Op deze manier is elke schoolleider in staat om met een team een missie – visie traject uit te zetten, waarop je nog jaren kan terugvallen.

Deelnemer leergang

Lees ook de reacties van: