Leergang Visiegericht Leiderschap

Van fragmentatie naar focus en samenhang

Er komt veel op scholen af. Dagelijks merk je dat de ideeën over goed onderwijs enorm uiteenlopen. Toch wordt er van jou en je team gevraagd de juiste keuzes te maken. Hoe doe je dat? Visiegericht werken helpt om koers te bepalen én te behouden. Daarnaast biedt het kansen voor innovatie en vernieuwing. Een gezamenlijke visie brengt bovendien positieve energie en betrokkenheid van leerkrachten. Het geeft niet alleen richting aan het leren van leerlingen, maar ook aan dat van je team.

Deze leergang gaat over het belang van visiegericht werken en wat dit van jou als leider vraagt. Je leert hoe je leiding geeft aan het proces waarin je met het team tot een gezamenlijke visie komt. Aan bod komt ook hoe je de visie borgt en ‘levend’ houdt. Zo ontwikkelt de school zich steeds meer tot een lerende organisatie met een heldere koers: op weg naar focus en samenhang.

Lees ook het interview over visiegericht leiderschap in KADER met de docenten van deze leergang.

Doelen leergang

 • Je weet wat visiegericht werken inhoudt
 • Je begrijpt wat het belang van visiegericht werken is
 • Je weet hoe je leiding geeft aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie
 • Je weet hoe je leiding geeft aan het realiseren van een gezamenlijke visie in de praktijk
 • Je weet hoe je leiding geeft aan het borgen van de gezamenlijke visie

Doelgroep

Schoolleiders, adjunct-directeuren, teamleiders en bouwcoördinatoren die willen werken aan een
school met een heldere koers.

Opbouw van de leergang

De leergang bestaat uit 4 lesdagen van 6 uur (op locatie) en vraagt 24 uur zelfstudie. Je krijgt zowel theorie en modellen als praktische handvatten aangeboden. Een lesdag kenmerkt zich door een afwisselend programma van kennisoverdracht en werkvormen waarbij zelfreflectie, de relatie met de eigen praktijk en uitwisseling met medecursisten centraal staan. De zelfstudie bestaat uit het lezen van artikelen en uitvoeren van voorbereidende opdrachten.

Dag 1
Kennismaking met elkaar en met de 5 disciplines van De Lerende Organisatie (Senge, 1992). Het belang van visiegericht werken en wat dit van het leiderschap vraagt. De rol van mentale modellen in de school. Introductie op het model ‘Hierarchy of choices (Piramide van Daniel Kim). Het creëren van samenhang en aanbrengen van focus in de schoolontwikkeling.

Dag 2
Het belang van gedeelde waarden en een gezamenlijke visie. Verdieping van het gedachtengoed van De Lerende Organisatie (Senge, 1992). Een persoonlijke versus een gezamenlijke visie.

Dag 3
De school als levend systeem (systeemdenken). De waarde van teamleren bij visiegericht werken. Leiding geven aan visiegericht werken in de praktijk. Het creëren van samenhang en het aanbrengen van focus (ontwikkelpunten).

Dag 4
Leidinggeven aan het borgen en levend houden van de gezamenlijke visie. De relatie tussen visiegericht werken en kwaliteitszorg. Van visie naar doelen en ontwikkelpunten in jaarplan en schoolplan.

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Doelgroep

  Schoolleiders, adjunct-directeuren, teamleiders en bouwcoördinatoren die willen werken aan een school met een heldere koers.

  Data

  De leergang bestaat uit 4 eendaagsen.

  Startdatum: 15 september 2023
  15 september,  29 september, 10 november en 1 december 2023

  Startdatum: 5 maart 2024
  5 maart, 5 april, 21 mei en 28 juni 2024

  Locatie

  AVS
  Herenstraat 35
  Utrecht

  Prijs

  • Ledenprijs: € 2545
  • Prijs: € 2695

  De AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Studiebelasting

  48 uur, waarvan 24 contacturen

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

  Professionaliseringsthema’s

  • Visiegestuurd onderwijs
  • Leidinggeven aan leren

  Herregistratiewaarde

  • 30 punten

  Hoe werkt de nieuwe wijze van certificeren Schoolleidersregister PO voor het aanbod van de AVS Academie?

  Tot voorheen kon jij je als schoolleider laten herregistreren door het behalen van 3 verschillende professionaliseringsthema’s. Dit is per 17 november 2020 veranderd. Voor herregistratie heb je vanaf nu 100 punten nodig. Er is geen verplicht keuze pad via professionaliseringsthema’s meer. Je mag dus meerdere keren een leergang met hetzelfde professionaliseringsthema volgen. De leergangen van de AVS Academie hebben nu een herregistratiewaarde uitgedrukt in een percentage. 35 % herregistratiewaarde is bijvoorbeeld gelijk aan 35 punten. Zo kan je zelf een keuze maken in ons aanbod om aan je herregistratieplicht te voldoen. Bekijk ook onze opleidingslijn. Kijk voor meer informatie op de website van het Schoolleidersregister PO, www.schoolleidersregisterpo.nl

  Hoe kan ik mij inschrijven voor het aanbod van de AVS Academie?

  Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses of (lerende) netwerken kan via het inschrijfformulier.

  Bij een vraag inzake coaching & mediation of advies op maat stuur je een e-mail naar adviesopmaat@avs.nl.

  Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl.

  Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

  Kan ik mijn inschrijving voor de AVS Academie annuleren?

  Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via academie@avs.nl. Daarbij geldt dat vanaf het moment van inschrijving sprake is van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Annulering vindt dan kosteloos plaats. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij de AVS Academie binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

  • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
  • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

  Je kan je natuurlijk in alle gevallen door een collega laten vervangen.

  Wat is inbegrepen bij de prijs van het aanbod van de AVS Academie?

  AVS-leden profiteren van aantrekkelijke kortingen met betrekking tot deelname aan open professionaliseringsaanbod. In alle prijzen voor trainingen en opleidingen zijn koffie en thee, lunch en materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Prijzen voor de meerdaagse trainingen zijn inclusief koffie en thee, lunch, diner en overnachting op basis van een eenpersoonskamer en ontbijt.

  De AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.