Leergang Teamflow

Hoe werk je aan ongrijpbare zaken in je team als cultuur, veiligheid en commitment

 • Betere onderwijsresultaten door meer samenwerking binnen het team
 • Bouw aan een goede teamspirit en meer open communicatie.
 • Meer voldoening uit je werk halen door meer impact op team en organisatie

Hoe kom je op een eenvoudige, generieke en toegankelijke wijze tot een prettige en effectieve samenwerking? De leergang Teamflow kan hierbij helpen. Het is vaak lastig voor leerkrachten om naast hun hoofdtaak, namelijk het verzorgen van goed onderwijs, snel en effectief in een gefocuste samenwerking ook nevenactiviteiten met elkaar op te pakken. Samenwerking kost hierdoor soms onnodig extra energie met als gevolg een verhoogde kans op stress, burn-out, mislukte projecten en een negatieve onderlinge sfeer. In deze zesdaagse leergang leer je stapsgewijs aan teamontwikkeling te werken en in korte tijd tot een gefocuste samenwerking te komen. AVS is voor teamontwikkeling in het onderwijs een samenwerking aangegaan met Flow Concepts.

Lees ook! Zo functioneert het ideale team, schoolleider Mariëlle Spelt vertelt je hoe zij concreet werkte aan alles wat ‘zacht’ is: sfeer, vertrouwen en plezier.

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Data

  Deze leergang bestaat uit 6 eendaagsen

  Startdatum: 26 september 2024
  26 september of 27 september (digitale intakegesprekken), 3 oktober, 17 oktober, 18 november, 3 december, 17 december 2024, 16 januari of 17 januari (digitale coaching) en 30 januari 2025

  Prijs

  • Ledenprijs: € 5.495
  • Prijs: € 5.795

  Inbegrepen bij de kosten
  verplichte literatuur, verblijfs- en cateringkosten.

  De AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Locatie

  Fletcher Hotel Restaurant Amersfoort
  Stichtse Rotonde 11
  3818 GV Amersfoort

  Inhoud

  De leergang bestaat uit een zestal bijeenkomsten van een dag waarin de deelnemers interactief meegenomen worden in het gedachtegoed over flow en teamflow, en breder de positieve organisatiepsychologie. Flow en teamflow worden tastbaar, toegankelijk en toepasbaar gemaakt aan de hand van theorie, praktische voorbeelden en reflectie op eigen flowervaringen in het werk en daarbuiten. De teamflow theorie wordt tevens in het breder perspectief van team- en organisatieontwikkeling geplaatst, waar bestaande theorieën en modellen kort worden aangehaald en zo een overzicht wordt geboden. In de leergang Teamflow leren schoolleiders uit het primair onderwijs hoe ze zelfstandig het teamflow model kunnen implementeren binnen de eigen organisatie.

  De centrale leervraag die binnen deze leergang wordt behandeld is als volgt te formuleren:

  Hoe kunnen schoolleiders ervoor zorgdragen dat de medewerkers in de organisatie in korte tijd met elkaar tot een gefocuste samenwerking komen in (wisselende) teams, met daarin een juiste balans tussen plezier en prestatie?

  ----------------------

  Het teamflow model biedt een handreiking waarin men stapsgewijs aan het juiste samenwerkingsklimaat kan werken. Het teamflow model is als het ware een teambouwdoos die inzicht geeft in welke condities men nodig heeft om tot een effectieve samenwerking te komen. Bestaande teammodellen zoals die van Tuckman, Hackman, Carron of Lencioni waar in de leergang ook aandacht voor zal zijn, vormen hiermee een mooi geheel. Daarnaast gaat het teamflow model uit van inclusiviteit, talent en welzijn van de teamleden waardoor optimale prestaties in de juiste balans en harmonie werkelijkheid kunnen worden. Kennis van en werken met het teamflow gedachtegoed leidt tot aantoonbaar betere prestaties van medewerkers alsook de organisatie als geheel. Daarnaast creëert het een positief werkklimaat gekenmerkt door duidelijke kaders, een open, veilige en positieve omgeving met meer onderling vertrouwen, waar wordt gewerkt vanuit intrinsieke motivatie.

  Programma

  Meer informatie over het programma:

  INTAKE

  Voordat de opleidingsbijeenkomsten starten vindt een persoonlijk intakegesprek plaats met de deelnemer. Tijdens dit gesprek bespreken we de verwachtingen, de achtergrond en verkennen we de beoogde leeropbrengsten voor de deelnemer. Daarnaast bespreken we de huidige situatie van de organisatie en team(s) waarbij de deelnemer betrokken is. Dit intakegesprek heeft tevens als doel om te bepalen waarop de focus in het reflectiedocument op zichzelf als op de organisatie komt te liggen.

  BIJEENKOMST 1

  Positieve psychologie, flow, en teamflow

  • Kennismaking d.m.v. ‘personal ambition carousel’
  • Introductie op de flow en teamflow theorie
  • Teamflow Experience aan de hand van een leuke activiteit.
  • Reflectie Team Flow Experience.

  BIJEENKOMST 2

  De onderlinge relaties tussen collectieve ambities, teamontwikkeling en besturing van organisaties

  • Een actueel overzicht van modellen en instrumenten voor teamontwikkeling in relatie tot het inrichten en besturen van organisaties.
  • Groepsinterview met Prof. dr. ir. Mathieu Weggeman.
  • Reflectie op jouw persoonlijke rol als veranderaar

  BIJEENKOMST 3

  Systeemdynamica van het Team

  • CIMO-logica.
  • De theorie van systeemdynamica (i.s.m. dr. Bob Walrave).
  • Gedrag en de invloed van gedrag vanuit het model van de systeemdynamica.
  • De processtappen in het model van systeemdynamica inzetten voor het analyseren van vraagstukken en formuleren van oplossingen voor deze vraagstukken.
  • Reflectie van jouw persoonlijke rol als veranderaar in het systeem waar het bovenstaande team opereert.

  BIJEENKOMST 4

  Werken met de Team Flow Monitor

  • Introductie en uitleg over het werken met de uitslagen van de ‘Team Flow Monitor’.
  • Reflectie op de persoonlijke rol als interventionist.
  • Interventies ter bevordering van het teamflow klimaat (deel 1).
  • Instructie voor het uitzetten van Team Flow Monitor in eigen team of organisatie
  • Tedtalk en aansluitend interview met ondernemer/coach/teamplayer uit een compleet ander werkveld (bijvoorbeeld co-founder G-Star).

  BIJEENKOMST 5 (dag en avondprogramma!)

  Teamflow bevorderende interventies

  • Instructie hoe men met het team de Teamflow Monitor Rapportage kan bespreken en acties/interventies kan opstellen die het team verder helpen.
  • Interventies ter bevordering van het teamflow klimaat (deel 2).
  • Teambuildingsworkshop (bijvoorbeeld gezamenlijk bereiden van een sterrenmaaltijd onder begeleiding van een echte Chef).

  COACHINGSGESPREKKEN

  Met elke deelnemers worden de resultaten van de Teamflow Monitor besproken. Daarnaast vindt vervolgens een klankbordgesprek plaats over wat een mogelijke interventiestrategie zou kunnen zijn om het team meer in flow te bewegen èn wat de gewenste rol en houding van de schoolleider daarbij zou moeten zijn om dit proces optimaal te laten verlopen.

  BIJEENKOMST 6

  Inspiratiecarrousel & Interventietoolbox & Afsluiting

  Onderdelen of onderwerpen bijeenkomst:

  • Carrousel presentaties ten aanzien van de persoonlijke ontwikkeling als schoolleider
  • Het waarborgen van het teamflow klimaat binnen de eigen organisatie.
  • Opzetten gezamenlijke interventie toolbox voor teamflow (= verzameling van CIMO’s).
  • Reflectie op de leergang als geheel en maken van een toekomstplan.

  EINDOPDRACHT

  De eindopdracht vindt plaats middels een assessment waarin men het opgebouwde portfolio presenteert. In het assessment zijn opgenomen, (1) persoonlijke uitleg van de teamflow theorie, (2) toespitsing van de teamflow theorie op de organisatie waarvoor men werkzaam is, (3) een toelichting op de gekozen interventies/acties en de werking daarvan (=CIMO beschrijving), eventueel verklaard vanuit de meting met de Team Flow Monitor en (4) een persoonlijke STAR reflectie op de eigen rol in het gehele teamontwikkelproces als ook (6) de borging van teamflow binnen de organisatie. Na afloop van de presentatie vindt er een vraaggesprek plaatst met de deelnemer.

  Opbrengsten

  Je krijgt zicht op de theorie en praktijk van flow, teamflow en de positieve organisatiepsychologie. Daarnaast biedt het je een helder perspectief en handreikingen om in een overkoepelende organisatie in korte tijd tot gefocuste samenwerking te komen waarin de balans tussen plezierig werken en presteren voor alle medewerkers aanwezig is. Na afloop ontvang je een certificaat en word je opgenomen in het register van Flow Concepts als gecertificeerd Flow Coach.

  Voor wie is de leergang?

  De leergang teamflow richt zich op schoolleiders uit het primair onderwijs die zich willen bekwamen in het creëren van een gezond en productief samenwerkingsklimaat in één of meerdere teams. Deze leergang is vooral geschikt als je als schoolleider leidinggeeft aan mensen die op de werkvloer in verschillende, vaak wisselende groepen aan gezamenlijke opdrachten werken.

  Vergelijk leergangen
  Onderstaande leergang bieden allemaal methodieken en inzichten die jou helpen om effectiever leiding te geven, teambetrokkenheid te vergroten, en een coöperatieve en motiverende omgeving te creëren. Maar wat zijn de verschillen? 

  Over de docent

  Jef van den Hout heeft een obsessie rondom het onderwerp flow. Door deze obsessie lukt het hem om in December 2016 zijn promotieonderzoek naar het theoretische concept teamflow aan de Technische Universiteit Eindhoven af te ronden. Mathieu Weggeman was daarvoor zijn promotor en de wereldberoemde Flow Professor Mihaly Csikszentmihalyi onder andere zijn opponent in de promotiecommissie. Wetenschappelijk is Jef nog steeds verbonden aan de TU/e in de rol van docent en onderzoeker. In de praktijk regisseert Jef op dit moment met zijn opgedane kennis en ervaring teams en organisaties richting teamflow onder de bedrijfsnaam “Flow Concepts” (zie: www.flowconcepts.nl) en is hij actief als reservist voor de Koninklijke Marine. Jef studeerde eerder psychologie aan Tilburg University en Architectural Design Management Systems aan de Technische Universiteit Eindhoven.

  Gastdocenten

  De gastdocenten voor deze leergang zijn:

  Mathieu Weggeman
  Mathieu Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven (mathieuweggeman.nl).

  Michiel Westerhuis
  Michiel Westerhuis studeerde Drums & Percussie aan het Brabants Conservatorium (docerend musicus en cum laude uitvoerend musicus). Hij is oprichter en muzikaal leider van Medicamento en speelt als drummer/bandleider in diverse bands. Michiel studeerde en speelde ook In Brazilië, met als hoogtepunt het opnemen van een videoclip met Michael Jackson voor het nummer ‘They Don’t Care About Us’. Hij is de oprichter van percussieschool Danza Danza, doceert aan het Tilburgs Conservatorium en begeleidt audities aan de dansacademie Tilburg.

  Bob Walrave
  Bob Walrave is associate professor van Strategic Management and System Dynamics aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op strategische besluiten in dynamische en complexe situaties. Hij publiceerde zijn werk onder andere in de Journal of Management Studies. Prijs, data en locaties Kijk op de website voor de meest actuele prijzen. Dit is inclusief verplichte literatuur, verblijfs- en cateringkosten. Ga voor actuele data van de cursus, persoonlijk assessment en intakegesprekken naar www.avs.nl/academie/ teamflow Of scan de QR-code hiernaast. Investeringen Een studiebelasting van 143 uren, waarvan 47 contacturen (de intake, de zes opleidingsdagen en de eindopdracht), 48 uren voor zelfstudie en 48 uren voor het uitvoeren van opdrachten binnen de eigen organisatie.

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

  Professionaliseringsthema’s:

  • Persoonlijk leiderschap
  • Verandermanagement
  • Visiegestuurd onderwijs

  Herregistratiewaarde: 

  • 90 punten

  Studiebelasting

  De studiebelasting van deze leergang omvat 162 uren, waarvan:

  • Contacturen: 54 uur (de intake, de zes opleidingsdagen en de eindopdracht)
  • Zelfwerkzaamheid: 108 uur (literatuur, e-learning, huiswerk- en praktijkopdrachten)

Wat vonden anderen van deze opleiding?

‘Een mooie leergang ten behoeve van persoonlijk leiderschap en leidinggeven aan veranderingen. Op de diverse dagen mooie input van de docent en inspirerende gastsprekers.’

Deelnemer Teamflow

‘Echt een leergang met inhoud. ik krijg informatie die ik nog niet direct beheers en kan niet wachten om daar beter in te worden.’

Deelnemer Teamflow

Vorige slide Volgende slide