Leergang Teamflow

Haal meer uit de samenwerking met je team

Een goede onderlinge samenwerking zorgt voor minder werkdruk, meer intrinsieke motivatie, een prettige sfeer en betere prestaties. Hoe creëer je die positieve flow voor jezelf, je team en school?

Aan de hand van het Teamflow-model leer je de samenwerking onder medewerkers te verbeteren. Dit model biedt je de benodigde hulpmiddelen en voorwaarden. Bijvoorbeeld hoe je het aanwezige talent in kaart brengt en ieders talent benut. Je ontdekt hoe je stapsgewijs alle bouwstenen inzet om je eigen doelen – en die van je team en school – te bereiken.

Wat zijn de uitdagingen binnen je eigen organisatie: zorgen nevenactiviteiten bijvoorbeeld voor meer werkdruk?  Met minder succesvolle projecten, stress en  een negatieve sfeer als gevolg? In een intakegesprek zet je jouw leerdoelen op een rijtje. Vervolgens probeer je die in zes bijeenkomsten te realiseren. Dat doe je aan de hand van theorie, discussies, workshops, een groepsinterview met een organisatiepsycholoog, Tedtalk en een eindopdracht.

In deze leergang leer je:

 • Medewerkers effectief en prettig te laten samenwerken
 • Hoe samenwerking zorgt voor een balans tussen plezier en presteren
 • Hoe je samen met je team uitdagingen binnen de eigen organisatie aanpakt

Je ontwikkelt jezelf en je onderwijsorganisatie op het gebied van:

 • Positieve organisatiepsychologie
 • Flow- en teamflow-methode
 • Gefocuste samenwerking

Inhoud

De leergang bestaat uit zes bijeenkomsten van een dag waarin de deelnemers interactief meegenomen worden in het gedachtegoed over flow en teamflow, en breder de positieve organisatiepsychologie. Flow en teamflow worden toegankelijk en toepasbaar gemaakt aan de hand van theorie, praktische voorbeelden en reflectie op eigen f lowervaringen in het werk en daarbuiten. We plaatsen de teamflow-theorie ook in het breder perspectief van team- en organisatieontwikkeling, met bestaande theorieën en modellen bieden we zo een overzicht. In deze leergang leren schoolleiders hoe ze zelfstandig het teamflow-model kunnen implementeren binnen de eigen organisatie. Dit o.a. ook gepaard met praktische tools zoals het Teamflow Canvas, de Teamflow Game en de Teamflow App.

De centrale leervraag van deze leergang luidt: Hoe kunnen schoolleiders ervoor zorgdragen dat de medewerkers in de organisatie in korte tijd met elkaar tot een gefocuste samenwerking komen in (wisselende) teams, met daarin een juiste balans tussen plezier en prestatie?

Het teamflow-model biedt een handreiking waarin professionals stapsgewijs aan het juiste samenwerkingsklimaat kunnen werken. Het teamflow-model is als het ware een teambouwdoos die inzicht geeft in welke condities je nodig hebt om tot een effectieve samenwerking te komen. Bestaande teammodellen zoals die van Tuckman, Hackman, Carron of Lencioni waar in de leergang ook aandacht voor is, vormen hiermee een mooi geheel.

Daarnaast gaat het teamflow-model uit van inclusiviteit, talent en welzijn van de teamleden waardoor optimale prestaties in de juiste balans en harmonie werkelijkheid kunnen worden. Kennis van en werken met het teamflowgedachtegoed leidt tot aantoonbaar betere prestaties van medewerkers alsook de organisatie als geheel. Daarnaast creëert het een positief werkklimaat, gekenmerkt door duidelijke kaders, een open, veilige en positieve omgeving met meer onderling vertrouwen, waar wordt gewerkt vanuit intrinsieke motivatie.

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Doelgroep

  Voor schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs die zich willen bekwamen in het creëren van een gezond en productief samenwerkingsklimaat in één of meerdere teams. Vooral geschikt als je als schoolleider leidinggeeft aan mensen die op de werkvloer in vaak wisselende groepen aan gezamenlijke opdrachten werken.

  Data

  Deze leergang bestaat uit 6 eendaagsen

  Startdatum 22 januari

  22 januari (intakegesprekken digitaal), 23 januari (intakegesprekken digitaal), 30 januari, 6 februari, 27 februari, 12 maart, 26 maart, 8 april (digitaal), 9 april (digitaal) en 23 april 2024

  Prijs

  • Ledenprijs: € 3.145
  • Prijs: € 3.495

  Prijzen per 1 september 2024:

  • Ledenprijs: € 3.295
  • Prijs: € 3.695

  Inbegrepen bij de kosten
  verplichte literatuur, verblijfs- en cateringkosten.

  De AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Locatie

  De eerste dag vindt plaats in het Fletcher Hotel-Restaurant Amersfoort, Stichtse Rotonde, Amersfoort, Nederland. Alle andere dagen vinden plaats in Utrecht.

  Programma

  Meer informatie over het programma:

  Bijeenkomst 1
  Positieve psychologie, flow, en teamflow
  • Kennismaking via een ‘personal ambition carousel’
  • Introductie op de flow- en teamflow- theorie
  • Teamflow Experience aan de hand van een leuke activiteit en reflectie hierop (i.s.m. Michiel Westerhuis)

  Bijeenkomst 2
  • De onderlinge relaties tussen collectieve ambities, teamontwikkeling en besturing van organisaties
  • Een actueel overzicht van modellen en instrumenten voor teamontwikkeling in relatie tot het inrichten en besturen van organisaties
  • Groepsinterview met Prof. dr. ing. Mathieu Weggeman
  • Reflectie op jouw persoonlijke rol als veranderaar

  Bijeenkomst 3
  Systeemdynamica van het Team De theorie van systeemdynamica
  • Gedrag en de invloed van gedrag vanuit het model van de systeemdynamica (i.s.m. Dr. Bob Walrave).
  • De processtappen in het model van systeemdynamica inzetten voor het analyseren van vraagstukken en formuleren van oplossingen voor deze vraagstukken
  • Reflectie van jouw persoonlijke rol als veranderaar in het systeem

  Bijeenkomst 4
  Werken met de Team Flow Monitor
  • Introductie en uitleg over het werken met de uitslagen van de ‘Team Flow Monitor’ en de TeamFlow App.
  • Reflectie op de persoonlijke rol als schoolleider die coacht en faciliteert.
  • Interventies ter bevordering van het teamflow klimaat (deel 1)
  • Instructie voor het uitzetten van Team Flow Monitor in eigen team of organisatie • Gastspreker Frank Schreibers over hoop, veerkracht, optimisme, vertrouwen in relatie tot het samenwerken in teams.
  • Tedtalk en aansluitend interview met Marc Bertens.

  Bijeenkomst 5 (dag- en avondprogramma!)
  • Bespreken van de Team Flow Monitor Rapportages
  • Instructie hoe men met het team de Team Flow Monitor Rapportage kan bespreken en acties/interventies kan opstellen die het team verder helpen • Interventies ter bevordering van het teamflow klimaat (deel 2)
  • Teambuildingsworkshop

  Bijeenkomst 6
  Inspiratiecarrousel & Interventietoolbox & afsluiting
  • Carrousel presentaties
  • Het waarborgen van het teamflow klimaat binnen de eigen organisatie
  • Opzetten gezamenlijke interventie toolbox voor teamflow
  • Reflectie op de eindopdracht en de leergang als geheel en maken van een toekomstplan

  Eindopdracht
  Tussen bijeenkomst 5 en 6 vindt de individueel coachingsgesprek plaats waar de resultaten met de Team Flow Monitor worden besproken. In overleg wordt tijdens dit gesprek een interventiestrategie bepaald om binnen het eigen team de samenwerking te optimaliseren voor teamflow. Dit gesprek levert de input voor de eindopdracht waarin de deelnemer het opgebouwde portfolio presenteert.

  Opbrengsten

  U krijgt zicht op de theorie en praktijk van flow, teamflow en de positieve organisatiepsychologie. Daarnaast biedt het u een helder perspectief en handreikingen om in een overkoepelende organisatie in korte tijd tot gefocuste samenwerking te komen waarin de balans tussen plezierig werken en presteren voor alle medewerkers aanwezig is.

  Studiebelasting

  Studiebelasting
  143 uur, waarvan 48 voorbereidingsuren, 47 contacturen en 48 praktijkuren

  Gastdocenten

  De gastdocenten voor deze leergang zijn:

  Mathieu Weggeman
  Mathieu Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven (mathieuweggeman.nl).

  Michiel Westerhuis
  Michiel Westerhuis studeerde Drums & Percussie aan het Brabants Conservatorium (docerend musicus en cum laude uitvoerend musicus). Hij is oprichter en muzikaal leider van Medicamento en speelt als drummer/bandleider in diverse bands. Michiel studeerde en speelde ook In Brazilië, met als hoogtepunt het opnemen van een videoclip met Michael Jackson voor het nummer ‘They Don’t Care About Us’. Hij is de oprichter van percussieschool Danza Danza, doceert aan het Tilburgs Conservatorium en begeleidt audities aan de dansacademie Tilburg.

  Bob Walrave
  Bob Walrave is associate professor van Strategic Management and System Dynamics aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op strategische besluiten in dynamische en complexe situaties. Hij publiceerde zijn werk onder andere in de Journal of Management Studies. Prijs, data en locaties Kijk op de website voor de meest actuele prijzen. Dit is inclusief verplichte literatuur, verblijfs- en cateringkosten. Ga voor actuele data van de cursus, persoonlijk assessment en intakegesprekken naar www.avs.nl/academie/ teamflow Of scan de QR-code hiernaast. Investeringen Een studiebelasting van 143 uren, waarvan 47 contacturen (de intake, de zes opleidingsdagen en de eindopdracht), 48 uren voor zelfstudie en 48 uren voor het uitvoeren van opdrachten binnen de eigen organisatie.

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

  Professionaliseringsthema’s:

  • Persoonlijk leiderschap
  • Verandermanagement
  • Visiegestuurd onderwijs

  Herregistratiewaarde: 

  • 70 punten

  Hoe werkt de nieuwe wijze van certificeren Schoolleidersregister PO voor het aanbod van de AVS Academie?

  Tot voorheen kon jij je als schoolleider laten herregistreren door het behalen van 3 verschillende professionaliseringsthema’s. Dit is per 17 november 2020 veranderd. Voor herregistratie heb je vanaf nu 100 punten nodig. Er is geen verplicht keuze pad via professionaliseringsthema’s meer. Je mag dus meerdere keren een leergang met hetzelfde professionaliseringsthema volgen. De leergangen van de AVS Academie hebben nu een herregistratiewaarde uitgedrukt in een percentage. 35 % herregistratiewaarde is bijvoorbeeld gelijk aan 35 punten. Zo kan je zelf een keuze maken in ons aanbod om aan je herregistratieplicht te voldoen. Bekijk ook onze opleidingslijn. Kijk voor meer informatie op de website van het Schoolleidersregister PO, www.schoolleidersregisterpo.nl

  Hoe kan ik mij inschrijven voor het aanbod van de AVS Academie?

  Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses of (lerende) netwerken kan via het inschrijfformulier.

  Bij een vraag inzake coaching & mediation of advies op maat stuur je een e-mail naar adviesopmaat@avs.nl.

  Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl.

  Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

  Ik heb een klacht over de AVS Academie

  De AVS Academie probeert zo transparant mogelijk naar (potentiële) deelnemers aan professionaliseringsactiviteiten op te treden. Daarom is alle van belang zijnde informatie beschikbaar op onze website www.avs.nl/academie. Er wordt duidelijke informatie gegeven over wat men van de trainingen mag verwachten, het programma, de kosten, de data, de algemene voorwaarden et cetera. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt over de inhoud van de training, de behandeling door een medewerker of anderszins. In voorkomende gevallen zal daarbij de procedure in acht worden genomen, zoals aangegeven in de AVS Voorwaarden Diensten. Op al onze diensten, producten en adviezen zijn de ‘AVS Voorwaarden Diensten’ van toepassing.

  Bekijk de Voorwaarden diensten of download PDF

  Kan ik mijn inschrijving voor de AVS Academie annuleren?

  Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via academie@avs.nl. Daarbij geldt dat vanaf het moment van inschrijving sprake is van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Annulering vindt dan kosteloos plaats. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij de AVS Academie binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

  • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
  • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

  Je kan je natuurlijk in alle gevallen door een collega laten vervangen.

  Wat is inbegrepen bij de prijs van het aanbod van de AVS Academie?

  AVS-leden profiteren van aantrekkelijke kortingen met betrekking tot deelname aan open professionaliseringsaanbod. In alle prijzen voor trainingen en opleidingen zijn koffie en thee, lunch en materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Prijzen voor de meerdaagse trainingen zijn inclusief koffie en thee, lunch, diner en overnachting op basis van een eenpersoonskamer en ontbijt.

  De AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

Wat vonden anderen van deze opleiding?

‘Een mooie leergang ten behoeve van persoonlijk leiderschap en leidinggeven aan veranderingen. Op de diverse dagen mooie input van de docent en inspirerende gastsprekers.’

Deelnemer Teamflow

‘Echt een leergang met inhoud. ik krijg informatie die ik nog niet direct beheers en kan niet wachten om daar beter in te worden.’

Deelnemer Teamflow

Vorige slide Volgende slide