Lees ook

  • Onderwijsinspectie: passende wet- en regelgeving nodig voor goed 10-14 onderwijs

    Om de onderwijskwaliteit op de diverse instellingen voor 10-14 onderwijs in Nederland te kunnen waarborgen, is het nodig dat er een goede wettelijke verankering komt. Dat schrijft de Inspectie van het Onderwijs in het rapport X. In hetzelfde rapport constateert de inspectie dat de aansluiting van po op vo niet altijd optimaal is en dat de 10-14 initiatieven een oplossing willen bieden voor de nadelen van vroege selectie.  Wet- en regelgeving is nu vastgelegd voor de afzonderlijke...

  • Positieve opbrengsten en knelpunten 10-14 onderwijs

    Eindrapportage Monitor 10-14 onderwijs Alle 10-14 initiatieven streven naar een soepele doorstroom tussen primair en voortgezet onderwijs. Daarbij  gaat het om het optimaliseren van de schoolloopbaan en het bieden van meer maatwerk voor leerlingen. Leraren, leerlingen en ouders zijn over het algemeen tevreden over het 10-14 onderwijs, met name over het onderwijsconcept. Toch zijn er ook nog een aantal knelpunten. Dat blijkt uit de eindrapportage Monitor 10-14 onderwijs uitgevoerd door...

  • Aanmelding experiment teambevoegdheid 10-14 van start

    Scholen die 10-14-onderwijs aanbieden kunnen zich tot 1 maart 2021 aanmelden voor deelname aan het ‘experiment teambevoegdheid 10-14’. Dit experiment is mogelijk op basis van wettelijke uitzonderingsgronden voor experimenten en wordt gemonitord. Een tiental scholen werkt al met deze teambevoegdheid. Deze scholen worden ook gevolgd via onderzoek, zodat OCW en anderen ook kunnen leren van wat deze scholen doen. Met dit experiment wordt mogelijk gemaakt dat leraren die betrokken zijn...

Al het nieuws over 10-14 onderwijs