12 resultaten
 • Carnavalsregio’s extra afnameweek doorstroomtoets

  De AVS en de PO-Raad pleiten in een brief aan onderwijsminister Mariëlle Paul voor het toevoegen van een extra afnameweek aan de afnameperiode voor de doorstroomtoets. Beide organisaties ontvingen vele signalen uit het zuiden van het land dat de doorstroomtoets en carnaval op school zich niet laten combineren. Zowel de doorstroomtoets als carnaval/vastelaovend zijn belangrijke momenten voor leerlingen en hun ouders. Uit de leerlingen wordt bijvoorbeeld een prins en prinses met adjudanten...

 • CPB: op strenge scholen minder doorstroom naar hoger niveau

  Er zijn grote verschillen tussen de doorstroommogelijkheden op middelbare scholen, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Bij strenge scholen, met hoge eisen, hebben doorstromers minder kansen op het halen van een hoger diploma. Het CPB spreekt daarom nadrukkelijk van kansenongelijkheid. Het onderzoek heeft betrekking op de periode van 2004 tot 2020. Dit is dus nog voor de periode voor de invoering van het doorstroomrecht in 2020. Sommige middelbare scholen hebben...

 • Kamer neemt wetsvoorstel doorstroomtoets aan

  Op 14 september stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel doorstroomtoetsen. In de wet staat dat 1 april het centrale aanmeldmoment voor het vo wordt met ingang van schooljaar 2022-2023, dat de eindtoets verandert in een doorstroomtoets en dat het CvTE onafhankelijk toezichthouder wordt voor de aanbieders van toetsen. Later dit jaar moet de Eerste Kamer nog stemmen over deze wet. Hoewel het wetsvoorstel is aangenomen, lijkt de Kamer toch niet helemaal overtuigd van dit wetsvoorstel,...

 • Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

  Net zoals vorig jaar kunnen scholen aanspraak maken op de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. De aanvraagperiode loopt van 20 februari tot eind april. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. De regeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. De regeling is bedoeld voor (toekomstige) vo-leerlingen die op een hoger niveau kunnen instromen of presteren in het vo dan...

 • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  Per 1 augustus 2020 kunnen vmbo’ers en havisten doorstromen naar havo of vwo. Dit is geregeld in een nieuwe wet en een besluit doorstroomrecht. Vmbo’ers die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, moeten worden toegelaten tot de havo. Havisten kunnen zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. De nieuwe regelgeving bepaalt ook dat havo- en vwo-scholen in hun doubleerbeleid geen onderscheid mogen maken tussen doorstromers en andere...

 • Eerste Kamer neemt wetsvoorstel Gelijke kans op doorstroom aan

  De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Gelijke kans op doorstroom op 7 april als hamerstuk afgedaan. Dit voorstel regelt dat er gelijke voorwaarden gelden voor de doorstroom van vmbo naar havo en van havo naar vwo. Het streven is dat de wet op 1 augustus 2020 in werking treedt.   Dit wetsvoorstel heeft als doel om voor alle vmbo-leerlingen in de theoretische leerweg (tl) of gemengde leerweg (gl) gelijke voorwaarden vast te stellen voor de doorstroom van vmbo naar havo en vwo. Leerlingen die...

 • Internetconsultatie Doorstroomtoetsen PO en één aanmeldmoment voor vo

  Onlangs heeft Minister Slob van Onderwijs het conceptwetsvoorstel Doorstroomtoetsen PO gepubliceerd voor zogeheten internetconsultatie. Met deze internetconsultatie kan elke burger, organisatie en school in Nederland tot en met 22 maart 2020 reageren op het wetsvoorstel. Deze reacties spelen een belangrijke rol bij de politieke besluitvorming over het voorstel en kunnen indien nodig ook leiden tot verbetering ervan. Als het wetsvoorstel Doorstroomtoetsen PO wordt aangenomen verandert de...

 • Subsidie doorstroom po-vo voor gelijke kansen weer beschikbaar

  Tussen 1 maart en 31 mei kunnen scholen subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. De subsidie is beschikbaar gesteld vanuit het Actieplan Gelijke Kansen. De Inspectie van het Onderwijs constateerde al in het Onderwijsverslag 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar lopen. Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoetsscore gemiddeld een lager schooladvies dan...

 • Betere doorstroom vmbo-mbo op komst

  Vanaf volgend jaar kunnen vmbo-leerlingen makkelijker doorstromen naar het mbo. Er komen opleidingen waarin vmbo en mbo in elkaar geschoven zijn, waardoor vmbo-leerlingen al kunnen starten met hun vervolgopleiding in het mbo. Zo vallen er minder leerlingen uit bij de overstap van vmbo naar mbo. Minister Van Engelshoven en minister Slob gaan de wet aanpassen om dit  mogelijk te maken. Er is een internetconsultatie over het voorstel gestart. Om een soepele overgang van het vmbo naar het mbo te...

 • Veel belangstelling voor subsidie doorstroomprogramma’s

  De relatief nieuwe mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor doorstroomprogramma’s is goed benut. Voor de overgang vmbo-mbo/havo moest zelfs geloot worden in verband met het bereiken van het subsidieplafond. Scholen kunnen voor de overstapmomenten tot 2020 nog subsidieaanvragen indienen. Doorstroomprogramma’s zijn bedoeld voor leerlingen die volgens hun school extra begeleiding nodig hebben, omdat zij vanuit hun omgeving gedurende hun schoolloopbaan minder vanzelfsprekend hulpbronnen...

 • Doorstroom naar havo verschilt sterk per school

  De aantallen leerlingen die doorstromen van het vmbo naar de havo verschillen sterk per school. Dat blijkt uit een analyse van de NOS, die zich baseert op data afkomstig van de website ‘Scholen op de kaart’. Het betreft leerlingen die in schooljaar 2015/2016 hun eindexamen haalden. Nederland telt scholen waar ruim de helft, en in een enkel geval driekwart van de leerlingen doorstroomt. Maar er zijn ook tientallen scholen waar na het eindexamen niet één vmbo'er verdergaat op de...

 • Doorstroom scholieren naar hoger niveau is gestegen

  Het percentage leerlingen dat ‘stapelt’ binnen het voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren gestegen. Mogelijk komt dat omdat schoolleiders en leraren hun verantwoordelijkheid hebben genomen om leerlingen meer kansen te bieden of beter te begeleiden in hun schoolloopbaan. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer over ‘flexibilisering in het voortgezet onderwijs’. Flexibilisering en maatwerk kunnen in potentie de doorstroom tussen onderwijsniveaus...