37 resultaten
 • Digitaal afstandsonderwijs weinig ingezet in primair onderwijs

  In de coronatijd schakelden we gedwongen door de omstandigheden massaal over op online afstandsonderwijs. De innovatiekracht van het digitaal werken werd gewaardeerd, er kwamen mooie werkvormen aan het licht. Implementatietrajecten met als thema digitalisering raakten in een stroomversnelling. De onderwijswereld zou door omstandigheden gedwongen blijvend veranderd zijn. ...

 • Onderwijs wil geen afstandsonderwijs rond kerstvakantie

  Scholen in het primair onderwijs weten ondanks herhaalde oproepen van de onderwijssector nog altijd niet waar ze aan toe zijn. Het besluit dat scholen mogelijk hun deuren moeten sluiten komt te laat, dat vinden de PO-Raad, AOb, AVS, CNV Onderwijs en FvOv. Het organiseren van afstandsonderwijs kan op deze korte termijn niet meer van scholen worden gevraagd. Ook is er bijzondere aandacht nodig voor het speciaal en residentieel onderwijs, waar onderwijspersoneel te maken heeft met veel...

 • Kennisnet zet geleerde lessen corona uit onderzoeken op een rij

  Het onderwijs werd door de coronacrisis overvallen door een verplichte overstap naar afstandsonderwijs. Desondanks hebben scholen veel geleerd over wat effectief afstandsonderwijs is. Op basis van 9 onderwerpen heeft Kennisnet deze geleerde lessen uit onderzoek over afstandsonderwijs op een rij gezet. Om de kansen van effectief afstandsonderwijs beter te benutten en de risico’s die ontstaan te minimaliseren, is het van belang dat scholen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs...

 • Samenwerking tussen leraren, leerlingen en ouders is veranderd door afstandsonderwijs

  Tweede rapportage Monitor hybride onderwijs Tijdens de periode van onderwijs op afstand is de samenwerking tussen leraren, leerlingen en ouders veranderd. Een goed samenspel tussen hen, waarbij de school of het bestuur ondersteuning biedt, is cruciaal voor zo goed mogelijk onderwijs op afstand. Dat is één van de conclusies uit de verdiepende rapportage over de Monitor hybride onderwijs PO van Kennisnet en de PO-Raad. De rapportage geeft een inkijk in hoe onderwijs op afstand is...

 • Schoolleiders tevreden met heropening, wel zorgen over werkdruk en sneltesten

  Bijna 90 procent van de schoolleiders vindt dat het goed gaat op school na de heropening van de basisscholen op 8 februari. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder meer dan 800 basisschooldirecteuren. Toch zijn er wel zorgen over de werkdruk op met name schoolleiders, de leerkrachten en het snel kunnen testen van onderwijspersoneel. “Er wordt gezocht naar vervanging voor afwezigen wegens corona bovenop de reeds bestaande...

 • Toezicht inspectie gericht op afstandsonderwijs

  De Inspectie van het Onderwijs heeft haar toezicht aangepast aan de coronalockdown. In het toezicht is nu nadrukkelijk aandacht voor de kwaliteit van het online afstandsonderwijs. De inspectie onderzoekt het afstandsonderwijs in een pilot die op circa 60 scholen loopt. Zodra het mogelijk is, verspreidt de inspectie de resultaten en inzichten uit deze pilot onder besturen en scholen. De inspectie blijft haar rol vervullen bij (ernstige) risico’s en signalen. Dit gebeurt tijdens de...

 • Wetenschappelijke handreiking over risico’s en kansen afstandsonderwijs

  De Inspectie van het Onderwijs heeft in samenwerking met de universiteit Maastricht op een rijtje gezet wat de kansen en bedreigingen van afstandsonderwijs zijn. De handreiking ‘Effectief afstandsonderwijs’ beschrijft hoe effectief afstandsonderwijs kan worden vormgegeven in alle sectoren, van basisonderwijs tot hoger onderwijs. De handreiking beschrijft eerst de zes risico’s van afstandsonderwijs, drie voor leerlingen en drie op schoolniveau. Daarna wordt ingegaan op effectieve...

 • Meeste leerlingen in beeld en kwetsbare leerlingen op school

  In vergelijking met de vorige lockdown hebben bijna alle scholen vanaf het begin alle leerlingen in beeld. Ook worden er meer leerlingen opgevangen, met name ook kwetsbare leerlingen. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder meer dan duizend schooldirecteuren in het basisonderwijs en zeventig leidinggevenden in het voortgezet onderwijs.  Open na 18 januari 81 procent van de schoolleiders maakt zich zorgen over de impact...

 • 60.000 extra laptops en tablets voor onderwijs op afstand

  Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop te voorzien zodat zij thuis onderwijs op afstand kunnen volgen. Hiermee kunnen zo’n 60.000 leerlingen worden ondersteund. Vanaf begin januari worden de eerste apparaten beschikbaar gesteld. Van schoolbesturen wordt een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent.  Schoolbesturen kunnen vanaf dinsdag 22 december tot en met vrijdag 15 januari een aanvraag voor devices...

 • Scholen moeten sluiten, maar niet voor iedereen

  Het kabinet heeft op 14 december in een persconferentie vergaande coronamaatregelen afgekondigd tot 18 januari. Grote delen van het land gaan op slot. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs sluiten vanaf 16 december en gaan weer over op online onderwijs. Kwetsbare leerlingen en leerlingen waarvan ouders werken in een vitaal beroep kunnen wel naar school. Datzelfde geldt ook voor leerlingen in examenklassen van het voortgezet onderwijs.  Op 15 december worden de maatregelen samen met...

 • Welbevinden minder, zelfstandigheid leerlingen beter door afstandsonderwijs

  Eerste resultaten Monitor hybride onderwijs Het merendeel van de scholen is het gelukt om afgelopen voorjaar in korte tijd om te schakelen naar onderwijs op afstand. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de 'Monitor hybride onderwijs in het po' van de PO-Raad en Kennisnet. De verschillen in aanpak waren echter groot. Zo was een gestructureerd lesaanbod en contact met de leraar niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Ook de beschikbaarheid van een laptop met internetverbinding was een...

 • Onderwijsinspectie start project ‘Kwaliteit van en toezicht op afstandsonderwijs’

  In december 2020 bezoekt de inspectie 60 à 70 scholen en opleidingen om in kaart te brengen wat scholen/opleidingen doen en wat de kwaliteit van het afstandsonderwijs is. In het project ‘Kwaliteit van en toezicht op afstandsonderwijs’ kijkt de inspectie met scholen, opleidingen en besturen mee hoe zij met afstandsonderwijs omgaan. Het coronavirus (ofwel COVID-19) blijft voor verstoring van het reguliere onderwijs zorgen. Scholen en instellingen moeten regelmatig moeite doen om de...