838 resultaten
 • Problemen capaciteit zetten kwaliteit onder druk

  Staat van het Onderwijs: professionalisering schoolleiders een speerpunt In de Staat van het Onderwijs 2024, die op 17 april werd gepresenteerd, stelt de Onderwijsinspectie dat de ideeën om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren er zijn, dat we ze kennen en ze gebruiken, maar nog lang niet voldoende. Het is zaak om deze ideeën concreet te maken. Goed onderwijs maakt het verschil in de klas, in je latere leven en in de maatschappij. Het bepaalt in welke mate kinderen straks kunnen...

 • investeer in onderwijs

  Investeren in onderwijs betaalt zich terug

  De Stichting van het Onderwijs, waar AVS onderdeel van is, heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieuwe informateurs om daarin aandacht te vragen voor het belang van onderwijs als investering in de toekomst van Nederland.   ...

 • ‘Maak voorschoolse gratis’ 

  PERSBERICHT | Gemeente Den Haag heeft besloten om voorschoolse educatie voor kinderen met een taalachterstand gratis te maken. Is dit eigenlijk niet een geweldig idee voor heel Nederland? ‘Ja’, roepen meer dan 200 directeuren in het basisonderwijs massaal. Dit is hun reactie op een peiling die de Academie en Vakvereniging voor Schoolleiders (AVS) begin maart onder haar leden heeft gehouden. De uitkomsten zijn overweldigend.  ...

 • Hoe werk jij aan burgerschap?

  Sinds dit jaar is de basisvaardigheid ‘Burgerschap’ opgenomen in het toezichtskader van de inspectie. Veel scholen zijn hier ook al goed mee bezig. Op dit moment krijgen veel scholen een herstelopdracht, maar wordt het nog niet meegewogen in het eindoordeel van de onderwijsinspectie. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) publiceerde onlangs een nieuwe themapagina Burgerschap op Onderwijskennis.nl die informatie geeft over hoe scholen de wettelijke taak tot uitvoering kunnen...

 • Denk mee over herijking sturing funderend onderwijs

  Ben jij geïnteresseerd in  dilemma’s rondom sturing, zeggenschap, bekostiging of arbeidsvoorwaardenvorming in het funderend onderwijs? OCW roept schoolleiders op om daar eind januari in regiobijeenkomsten over in gesprek te gaan. Aanleiding is het rapport van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) ‘Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’ en de manieren om de sturing op onderwijskwaliteit en kansengelijkheid te verbeteren in het funderend onderwijs. AVS is vanuit de...

 • Alles op het spel

  In 2019 lanceerden oud-AVS-voorzitter Petra van Haren en Koos Stienstra het Manifest voor Positief Onderwijs. Een manifest waarin gepleit werd voor onderwijs dat zich richt op het bevorderen van het welbevinden van leerlingen, maar zeker ook leerkrachten, en het op een positieve wijze stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Schoolleiders spelen hier een grote rol in. In aansluiting op dit manifest verscheen deze week het boek Alles op het spel, waarin 15 verhalen zijn opgenomen hoe actief...

 • Spanningen hanteren in de klas

  Op donderdag 16 november organiseert Stichting School & Veiligheid het webinar ‘Spanningen hanteren in de klas’. Het is een actueel thema met name vanwege het Israëlisch-Palestijns conflict, waarover we al eerder berichtten. Is dit thema voor jouw school belangrijk? Meld jezelf en je teamleden dan aan. In het webinar gaat de Stichting School & Veiligheid in gesprek met verschillende experts. Je krijgt praktische tips en handvatten om direct in de klas te kunnen gebruiken. Het...

 • mobiel

  Landelijke mobieltjesafspraak: AVS sluit aan

  AVS en de PO-Raad sluiten zich aan bij de landelijke afspraak die mobiele telefoons en devices uit het klaslokaal weert. Uit een ledenpeiling van beide verenigingen blijkt dat schoolleiders en bestuurders vinden dat ook het basisonderwijs zich achter de afspraak moet scharen.    Op basisscholen zijn binnenkort mobiele telefoons en andere devices niet meer welkom in de klas, tenzij ze educatief worden gebruikt tijdens de les. Het is aan de scholen om te bepalen wat educatief...

 • Onderwijsverkiezingsdebat: doe mee

  De Stichting van het Onderwijs organiseert op maandagavond 30 oktober a.s. het Onderwijsverkiezingsdebat. De grootste partijen uit de peilingen debatteren met elkaar over de uitdagingen die er liggen voor het onderwijs van nu en de toekomst. Zorg dat je dit debat niet mist en meld je aan voor de livestream! Of het nu gaat om de schoolgebouwen, de personeelstekorten in het onderwijs, kansengelijkheid of leerlingen- en studentenwelzijn, alles kan de revue passeren tijdens het debat. Ook voor...

 • Deel je ervaringen over toezicht

  Sinds augustus is het onderzoekskader 2023 op enkele tekstuele zaken aangepast. AVS hoort graag wat jouw ervaring is met het toezicht, zodat we dit kunnen meenemen bij de evaluatie van de nieuwe standaard basisvaardigheden (OP0) in het voorjaar. AVS sprak de Inspectie begin oktober in het reguliere ringenoverleg.  Deel je ervaring over het toezicht met beleidsadviseur Lambert van der Ven via l.vanderven@avs.nl Tekstuele wijzigingen In de toelichting bij de standaard Zicht op...

 • Beproef de kerndoelen

  Op dinsdag 10 oktober hield SLO haar Landelijke conferentie rondom de actualisatie van de kerndoelen Nederlandse Taal, Rekenen en Wiskunde, Burgerschap en Digitalisering. Een brede vertegenwoordiging uit het werkveld ging met elkaar het gesprek aan over de fase van beproeving, waar het werkveld binnenkort aan kan deelnemen. Heeft jouw school interesse in het beproeven van de conceptdoelen? Geef je dan hier op. AVS probeert schoolleiders zoveel mogelijk bij deze ontwikkeling te betrekken,...

 • mobiel

  Peiling en webinar smartphones in de klas

  AVS en de PO-Raad zetten een peiling uit over het gebruik van mobiele telefoons binnen scholen. In navolging van de peiling vindt er op 1 november ook een webinar plaats. AVS neemt de input uit de peiling en het webinar mee in de standpuntbepaling en het gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De afgelopen maanden was er veel te doen over smartphones in de klas. De Tweede Kamer heeft aangedrongen op maatregelen en gehint op wet- en regelgeving. Van wet- en...