79 resultaten
 • Vraag nu Subsidieregeling verbinding PO-VO aan

  Vanaf vandaag tot en met 13 maart 2024 kunnen scholen subsidie aanvragen via de nieuwe regeling Verbinding po-vo. Het doel van deze regeling is om de samenwerking tussen scholen te bevorderen, om zo leerlingen te ondersteunen bij de overgang van PO naar het VO. Het is de bedoeling dat scholen in het primair, voortgezet en/of speciaal onderwijs een coalitie vormen, die bestaat uit vestigingen van ten minste twee PO-scholen en één VO-school. Het bevoegd gezag van een van de scholen...

 • Carnavalsregio’s extra afnameweek doorstroomtoets

  De AVS en de PO-Raad pleiten in een brief aan onderwijsminister Mariëlle Paul voor het toevoegen van een extra afnameweek aan de afnameperiode voor de doorstroomtoets. Beide organisaties ontvingen vele signalen uit het zuiden van het land dat de doorstroomtoets en carnaval op school zich niet laten combineren. Zowel de doorstroomtoets als carnaval/vastelaovend zijn belangrijke momenten voor leerlingen en hun ouders. Uit de leerlingen wordt bijvoorbeeld een prins en prinses met adjudanten...

 • Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

  Scholen kunnen weer aanspraak maken op de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. De aanvraagperiode loopt van 20 februari tot en met 30 april. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen, voor leerlingen die vanuit de thuissituatie of omgevingsfactoren buiten de school minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten. De regeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te...

 • Eindtoets (Pixabay)

  Eindtoets basisonderwijs verandert in ‘doorstroomtoets’

  De huidige eindtoets in het basisonderwijs wordt in 2024 'een doorstroomtoets', die wordt gehouden in februari nadat de basisschool de leerlingen een voorlopig schooladvies (in januari) heeft gegeven. De doorstroomtoets kan leiden tot een hoger definitief schooladvies en draagt dus bij aan meer kansengelijkheid bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Op 8 februari stemde de Eerste Kamer in met dit wetsvoorstel. AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos is blij dat het...

 • 40 jaar brede brugklassen

  Lessen uit het Franse onderwijs De actuele Nederlandse discussie over een brede brugklas vond in Frankrijk al veertig jaar geleden plaats. Tot hun vijftiende jaar zitten Franse leerlingen bij elkaar in ‘college’. Daarna pas maken ze een keus voor vervolgonderwijs, dat ook behoorlijk egalitair is. Schooldirecteur Virginie Abate vertelt over haar ervaringen met deze late selectie. Lycée Les Pierres Vives is een van de drie lycea in Carrières sur Seine vlakbij Versailles (Parijs). De...

 • Dit weekend in Kader: Van PO naar VO

  Hoe creëer je gelijke kansen? Hoe geef je alle leerlingen in Nederland de kans om zich volop te ontwikkelen in het Nederlandse onderwijssysteem? De Onderwijsraad waarschuwde voor de Kerstvakantie al dat kansenongelijkheid op basis- en middelbare scholen toeneemt en juist dat proberen we in de nieuwste editie van KADER, die aankomend weekend op de deurmat valt, te tackelen. Bommetje vol informatie, want we beginnen het nieuwe jaar goed met 20 pagina’s (!) extra. Kwetsbaar punt bij...

 • Subsidieregelingen en infographic overgang po-vo

  Het ministerie van Onderwijs riep scholen vorig jaar al op om leerlingen in groep 8 kansrijk te adviseren bij de overstap naar de middelbare school. Ook dit jaar vindt het ministerie dat deze kinderen het voordeel van de twijfel moeten krijgen bij het uitdelen van het schooladvies. Dit geldt overigens niet alleen voor de basisscholen, maar ook voor de middelbare scholen. Als brugklassers aan het eind van hun eerste jaar een bespreekgeval zijn, verdienen ook zij het voordeel van de twijfel te...

 • Drempelloos door naar groep 9

  De doorlopende lijn van spring high en Denise ‘Esprit Scholen streeft naar een vloeiende ononderbroken schoolloopbaan voor al onze leerlingen’. Zo staat het in het manifest van de Amsterdamse scholenstichting. Twee scholen in Nieuw-West zetten hierin al grote stappen: Spring High en internationale school DENISE. Een man in sportkleding rent het schoolplein van Spring High op, brood onder zijn arm – het is bijna lunchtijd. In zijn kielzog fietst een jongen, druk pratend maar de...

 • Is een driejarige brugklas de oplossing?

  Knelpunten van de po-vo-kloof: te vroege selectie, te snel in een hokje, te moeilijk switchen en stapelen Hoe krijg je een makkelijkere overgang van primair naar voortgezet onderwijs, meer kansengelijkheid en minder segregatie op jonge leeftijd? Met een driejarige brugklas, zegt de Onderwijsraad. Een steen in de vijver: er is deels bijval, maar ook veel afkeuring. ‘Er moet ruimte in het systeem zijn voor wat kinderen nodig hebben. Niet hetzelfde opleggen aan iedereen.’ Al jaren staan...

 • Geen brede bevoegdheid, toch een goede overgang

  Tienerscholen experimenteren met teambevoegdheid Op zogenoemde tienerscholen (10-14 jaar) heb je zowel pabogediplomeerde leerkrachten als tweedegraads bevoegde leraren nodig. Dat kan ingewikkeld worden als je met geïntegreerde groepen werkt. “Dankzij het experiment teambevoegdheid hebben we veel meer ruimte.” Er komt voorlopig geen nieuw bevoegdhedenstelsel voor leraren, bleek in januari toen de onderwijscommissie Onderwijsbevoegdheden het rapport Hoge lat, lagere drempels...

 • Dit weekend in Kader Primair: de grote oversteek

  Te vroege selectie, te snel in een hokje, te moeilijk switchen en stapelen: nog steeds kent de overgang van primair naar voortgezet onderwijs de nodige knelpunten en afbreukrisico’s. Met onder andere meer kansenongelijkheid en segregatie als gevolg. De Onderwijsraad adviseert een driejarige brugklas als oplossing, maar stuit op veel weerstand uit het veld. Tienerscholen (10-14 jaar) proberen de overgang te versoepelen met behulp van teambevoegdheid, waarbij po- en vo-leerkrachten...

 • Als school het verschil maakt

  Politieke column Sociale ongelijkheid groeit door thuisonderwijs, benadrukt Kirsten van den Hul, onderwijswoordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer. Daar moeten we ons niet bij neerleggen, maar kansenongelijkheid en leerachterstanden structureel aanpakken. En als school om kwetsbare kinderen heen gaan staan, ook als het thuis niet veilig is. ‘Ik wil niet naar de brugklas!’ hoorden we een achtstegroeper verzuchten in de laatste aflevering van Klassen, de even ontroerende als...