23 resultaten
 • Problemen capaciteit zetten kwaliteit onder druk

  Staat van het Onderwijs: professionalisering schoolleiders een speerpunt In de Staat van het Onderwijs 2024, die op 17 april werd gepresenteerd, stelt de Onderwijsinspectie dat de ideeën om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren er zijn, dat we ze kennen en ze gebruiken, maar nog lang niet voldoende. Het is zaak om deze ideeën concreet te maken. Goed onderwijs maakt het verschil in de klas, in je latere leven en in de maatschappij. Het bepaalt in welke mate kinderen straks kunnen...

 • ‘We moeten ons vak beter op de kaart zetten’

  Staat van de Schoolleider: voer voor discussie Wat zijn de belangrijkste speerpunten uit de Staat van de Schoolleider? Wat kunnen we doen aan het oplopende schoolleiderstekort en hoe zorgen we ervoor dat het vak aantrekkelijk blijft om uitstroom te voorkomen en nieuwe mensen aan te trekken? Waar liggen kansen en oplossingen? Tijdens de workshop ‘Staat van de Schoolleider 2023’ deelden ruim 80 schoolleiders, bestuurders en beleidsmakers met elkaar hun inspirerende, inzichten ideeën en...

 • Staat van het Onderwijs rept weinig over schoolleiders

  Hoewel de Staat van het Onderwijs uitgebreid ingaat op de stand van zaken rondom de huidige kwaliteit van het onderwijs, komt de informatie over (de rol van) schoolleiders er bekaaid vanaf. Wel wordt aangestipt dat het schoolleiderstekort procentueel groter is dan het lerarentekort. Ook lees je tussen de regels door wat de cruciale rol is van schoolleiders, maar jammer genoeg wordt dit weinig expliciet gemaakt. Een robuuste basis, eerlijke kansen en goed toegeruste leraren: het vraagt iets...

 • Hoe staat het met de schoolleider?

  Wat zijn de belangrijkste trends en kansen uit de Staat van de Schoolleider? Hoe verbind je die aan thema’s uit de Staat van het Onderwijs? Wil je daarover in gesprek met collega’s, kom dan naar de workshop van de Staat van de Schoolleider op het congres van de Onderwijsinspectie, de Staat van het Onderwijs, op woensdag 10 mei in DeFabrique in Utrecht. In samenwerking met schoolleiders uit het po en vo organiseren de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de VO-raad...

 • Opbrengsten werkconferentie Staat van het Onderwijs 2022 

  Op 11 mei jl. vond de werkconferentie Staat van het Onderwijs 2022 plaats. Tussen 13 april en 11 mei kon het onderwijsveld onderling in gesprek gaan over oplossingsrichtingen voor de thema’s kansengelijkheid en basisvaardigheden  (de Onderwijsestafette). Deze draaide om het bespreken van oplossingen en oplossingsrichtingen voor de thema’s Kansengelijkheid en Basisvaardigheden. Om de opbrengsten van de conferentie breder bekend te maken dan alleen bij de conferentiedeelnemers heeft de...

 • Werkcongres en onderwijsestafette Staat van het Onderwijs

  Op 11 mei houdt de Inspectie van het Onderwijs een werkcongres in Rotterdam over het rapport de Staat van het Onderwijs 2022. Tussen 13 april en 11 mei kan het onderwijsveld onderling in gesprek gaan over oplossingsrichtingen voor de thema’s kansengelijkheid en basisvaardigheden. Op de website van de Staat van het Onderwijs 2022 staan alle uitkomsten van de estafette, waar de AVS ook aan bijdraagt.  De AVS doet ook mee aan de Onderwijsestafette en heeft een oplossingsrichting...

 • Belang schoolleider voor kwaliteit onderwijs goed op de kaart in Staat van het Onderwijs

  Impact coronacrisis en lerarentekort leggen enorme druk op schoolleiders Het fundament van het onderwijs staat onder druk. En dat is een probleem dat besturen, schoolleiders en lerarenteams niet alleen kunnen oplossen. Er is sprake van een structureel tekort aan leraren (7,5%) èn aan schoolleiders (12,5%). De lange duur van de coronacrisis en de impact hiervan op het onderwijs zorgen voor een enorme belasting van leraren en schoolleiders. Gericht investeren in de beroepsgroepen...

 • Terugkijken overhandiging en webinars Staat van het Onderwijs

  Staat van de Schoolleider online en in print In april publiceerde de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs 2021. Na de presentatie volgden verschillende webinars die per onderwijssector of thema verder ingingen op de bevindingen. De overhandiging en de webinars zijn nu terug te zien. Ook is het nog mogelijk de Staat van de Schoolleider in print te bestellen. Op woensdag 14 april 2021 overhandigde inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers in het Nationaal...

 • Dit weekend in Kader Primair: wat te doen met 8500 miljoen?

  En ineens was er 8,5 miljard voor het onderwijs, bedoeld om in de corona-periode opgelopen achterstanden te lijf te gaan. Een berg geld, maar of er voldoende tijd, overzicht en leerkrachten zijn om het duurzaam, verantwoord en op de juiste plaatsen uit te geven – liefst met structureel effect, ondanks het incidentele karakter – is de vraag. Schoolleiders delen hun visie en eerste plannen; het ‘Onderwijs-OMT’ stelt zichzelf beschikbaar voor advies over effectieve interventies. Verder...

 • Onthulling Staat van het Onderwijs 2021

  Staat van het Onderwijs: inspectie wil structureel verbeteren na corona

  De door de coronapandemie opgelopen achterstanden bij leerlingen en studenten moeten worden aangegrepen om het onderwijs structureel te verbeteren. Daar roept de Inspectie van het Onderwijs toe op in het rapport De Staat van het Onderwijs 2021. Volgens de inspectie moeten we niet terug naar het niveau van voor de pandemie, maar moet het onderwijsniveau structureel omhoog. Er moet niet worden gerepareerd maar gerenoveerd. Staat van het onderwijs Basisvaardigheden Te veel...

 • Staat van de Schoolleider verschijnt 14 april

  Iedere twee jaar brengen de VO-raad en de AVS samen een Staat van de Schoolleider uit. Dit in aansluiting op de Staat van het Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs. Op 14 april wordt de Staat van de Schoolleider aangeboden aan Inspecteur Generaal Alida Oppers en de bewindslieden. Op 21 april is er in het verlengde van het AVS Schoolleiderscongres een gratis sessie (om 16.00 uur) over de Staat van de Schoolleider. In 2021 is de Staat van de Schoolleider mede tot stand gekomen dankzij...

 • Start inschrijving Staat van het Onderwijs op 14 april en 11 mei

  Inschrijven voor deelname aan een of meerdere onderdelen van de Staat van het Onderwijs kan vanaf nu via de website van de Onderwijsinspectie. Het programma is daar ook te vinden. Op 14 april presenteert de inspectie de Staat van het Onderwijs 2021 aan de ministers van OCW, en dan zijn diverse webinars te volgen. De daaropvolgende weken is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan. Op 11 mei zijn onderwijsprofessionals welkom bij de online conferentie die dit...